Publicerad: 2020-03-23 09:00 | Uppdaterad: 2020-03-24 16:35

Wallenberg Clinical Scholars för forskning om reumatism och varför fettceller förändras

Portrait of Anca Catrina and Mikael Rydén.
Anca Catrina och Mikael Rydén. Foto: Mikael Sjöberg, Wallenbergstiftelserna

Två kliniska forskare vid Karolinska Institutet har i år utsetts till Wallenberg Clinical Scholars. Anca Catrina och Mikael Rydén får vardera 15 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för att fördjupa sin forskning och föra ut resultaten i vården.

Wallenberg Clinical Scholars får forskningsanslag på vardera 15 miljoner kronor under en femårsperiod, med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år. 

– Stiftelsen stödjer framför allt grundforskning men genom det här programmet vill vi också långsiktigt stärka den patientnära, svenska, kliniska forskningen. I och med denna omgång har 24 Clinical Scholars beviljats och den första delen av programmet är avslutad. Från och med nu är utlysningen öppen för dem som fick anslag de första åren att söka förlängning med ytterligare fem år, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Hon vill bota ledgångsreumatism

portrait
Anca Catrina. Foto: Mikael Sjöberg, Wallenbergstiftelserna

Vid ledgångsreumatism börjar kroppens immunförsvar angripa lederna. För att kartlägga hur sjukdomen utvecklas följer Wallenberg Clinical Scholar Anca Catrina personer som ligger i riskzonen för att drabbas. Målet är att kunna upptäcka reumatismen tidigare och hitta behandlingar som kan stoppa förloppet.  

Under senare år har det kommit en rad effektiva läkemedel mot ledgångsreumatism, reumatoid artrit, som dämpar ledinflammationen och bromsar sjukdomens utveckling. De nya behandlingarna hjälper dock inte alla och botar inte sjukdomen.

Följer personer med ledsmärta

Anca Catrina, överläkare och professor vid institutionen för medicin, Solna, följer personer som har ledsmärta och en ökad risk för reumatoid artrit, för att bättre förstå de molekylära mekanismer som driver sjukdomen. En viktig riskfaktor är rökning. Tidigare forskning har visat att rökning orsakar förändringar i proteiner i lungornas slemhinnor och att dessa skadade proteiner retar upp immunförsvaret.

Anca Catrinas forskargrupp ska nu leta efter andra miljöfaktorer som kan trigga igång den sjukdomsframkallande processen. Hon kommer också att undersöka hur sjukdomen gradvis sprider sig från lungornas slemhinnor – eller andra slemhinnor i kroppen – till lederna. Det långsiktiga målet är att kunna diagnostisera sjukdomen i ett tidigare stadium och hitta behandlingar som kan lugna immunförsvaret innan det har orsakat kroniska och smärtsamma ledskador.  

Om Anca Catrinas forskargrupp (på engelska)

Varför förändras fettcellerna när en person får övervikt? 

portrait
Mikael Rydén. Foto: Mikael Sjöberg, Wallenbergstiftelserna

När en person utvecklar övervikt eller fetma slutar kroppens fettceller fungera som de ska. De lagrar inte längre fett som den friska fettcellen, och släpper ut för mycket fett i blodet. Wallenberg Clinical Scholar Mikael Rydén ska undersöka varför fettcellerna förändras och hur det kan bidra till typ 2-diabetes och hjärtsjukdom.    

Övervikt och fetma är starkt kopplade till typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Forskning visar att även en lätt viktuppgång leder till att fettcellerna förändras och blir sämre på att lagra fett. Det i sin tur bidrar till att fett felaktigt lagras in i andra organ i kroppen, exempelvis lever, muskler och blodkärl, vilket stör deras funktion.

Hitta molekylära mekanismer

I unika långtidsstudier följer Mikael Rydén, överläkare och professor vid institutionen för medicin, Huddinge, personer som utvecklat övervikt, fetma, typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Han analyserar regelbundet deras fettväv med målet att hitta de molekylära mekanismer som driver sjukdomsutvecklingen.

Projektet har redan lett till att han har identifierat molekylära störningar i fettcellerna som kan förutspå bland annat stelhet i blodkärlen. Nu ska han studera dessa mekanismer närmare i syfte att kunna förfina behandlingen av övervikt och hitta mål för läkemedel som kan förhindra följdsjukdomar av fetma.

Om Mikael Rydéns forskargrupp (på engelska)

Om forskningsfinansiären

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar sammanlagt 600 miljoner kronor på programmet Wallenberg Clinical Scholars som nu går över i förlängningsfasen. Det innebär att universitet med medicinsk fakultet från och med 2020 inbjuds att nominera tidigare beviljade Clinical Scholars till fortsättningsanslag. Kungl. Vetenskapsakademien ansvarar för den vetenskapliga utvärderingen.