Publicerad: 2022-11-14 09:05 | Uppdaterad: 2022-11-14 09:28

Kvinnor mår psykiskt sämre än män, forskare vid KI medverkar i en artikel i DN

Foto av person ensam i tunnel, koncept psykisk ohälsa.
Person ensam i tunnel, koncept psykisk ohälsa. Foto: Getty Images

En artikel i "Dagens Nyheter" (DN), den 9 november 2022, handlar om varför fler kvinnor än män drabbas av psykisk ohälsa, så som depression och ångest. Den tar upp olika omständigheter som kan ha betydelse för varför det är så, som exempelvis hormoner, miljö, förväntningar, samt benägenhet att söka hjälp för psykiska problem. Några forskare vid Karolinska Institutet medverkade som experter vad gäller dessa olika faktorer.

Det är väl dokumenterat att kvinnor mår psykiskt sämre än män, men det finns fortfarande ingen som riktigt kan svara på varför det är så. I en artikel i DN den 9 november, 2022, så medverkade några forskare vid Karolinska Institutet som experter inom olika områden som kan ha betydelse för detta, så som hormoner, miljö, förväntningar, samt benägenhet att söka hjälp för psykiska problem.

 

Photo of a man
Ivan Nalvarte. Foto: Anders Lindholm

Ivan Nalvarte är forskare inom molekylär endokrinologi, vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, och medverkade som expert på könshormonernas, och då framförallt östrogenets, inverkan i olika hormonellt känsliga faser som pubertet, graviditet och klimakteriet.

Han menar exempelvis att östrogen ökar produktionen av serotonin i kroppen, en signalsubtsans som har en antidepressiv effekt, samtidigt som det också påverkar dopaminet, som bland annat styr lust och njutning. Människor är dock olika känsliga för de psykiska påverkningar som dessa hormonella förändringar kan ha.