Publicerad: 2021-04-09 14:05 | Uppdaterad: 2021-04-12 13:50

Jakob Skov får pris för bästa svenska endokrina avhandling 2020

Vi gratulerar Jakob Skov vid forskargruppen Experimentell och klinisk neuroendokrinologi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som får Svenska Endokrinologföreningens pris för Bästa Svenska Endokrina Avhandling 2020.

Jakob Skov
Jakob Skov

Jakob Skov disputerade den 5 juni 2020 med en avhandling om organspecifik autoimmunitet med fokus på Addisons sjukdom och tyroideasjukdomar. I avhandlingen studerades dels hur dessa sjukdomar ärvs och samärvs, dels tittade man på kardiovaskulära komplikationer till Addisons sjukdom. Studierna visade att kvinnor med Addisons sjukdom har en ökad risk för ischemisk hjärtsjukdom, och att risken för hjärt-kärlsjukdom för både män och kvinnor korrelerar med högre doser av den hormonersättning (glukokortikoider och mineralkortikoider) patienterna står på.

Prismotivering

"En mycket välskriven avhandling med stort nyhetsvärde som tar väl vara på unika svenska registerdata. Jakob Skov är försteförfattare på alla fyra delarbetena, som alla är publicerade i välrenommerade internationella tidskrifter. Avhandlingen innehåller bl.a. den första tvillingstudien någonsin på Addisons sjukdom som visar att både Addison i sig och relaterade autoimmuna sjukdomar i stor utsträckning har genetiska orsaker. Ärftlighetsstudierna visar också att Graves’ sjukdom och Hashimotos tyreoidit har olika genetiska orsaker och inte bör betraktas som en gemensam autoimmun tyreoideasjukdom och att genetiska orsaker till Hashimotos tyreoidit har större betydelse för män. Av omedelbar klinisk relevans visar Jakobs avhandling också att patienter med Addisons sjukdom har en ökad risk för ischemisk hjärtsjukdom, särskilt kvinnor och att denna ökade risk är associerad med högre substitutionsdoser av hydrokortison och fludrokortison."

Avhandling

Epidemiological studies on comorbidity, heritability and co-aggregation in organ-specific autoimmune diseases

Handledare

Sophie Bensing, docent och forskargruppsledare för forskargruppen Experimentell och klinisk neuroendokrinologi har varit huvudhandledare för Jakob Skov och bihandledare var Olle Kämpe, Jonas Ludvigsson, och Anders Sundström.