Publicerad: 2021-11-22 08:48 | Uppdaterad: 2021-11-23 10:09

Kronprinsessan Victoria besökte Rolf Luft Forskningscentrum vid MMK

Kronprinsessan Victoria, Lisa Juntti-Berggren, Kerstin Brismar och Per-Olof Berggren
Kronprinsessan Victoria hälsas välkommen till Rolf Luft Forskningscenter Foto: Xiao-Wei Zhang

Den 9 november 2021 fick Rolf Luft Forskningscentrum för Diabetes och Endokrinologi, Karolinska Institutet, besök av Kronprinsessan Victoria. Hon fick ta del av aktuell forskning som pågår kring diabetes, vad som händer när man får sjukdomen och hur följdsjukdomar kan förebyggas.

Professor Per-Olof Berggren föreläser

Professor Per-Olof Berggren hälsade välkommen och berättade hur arbetet på laboratoriet utvecklats sedan föregående besök 2013. Han diskuterade ögats användning för att förstå hur diabetes utvecklas och kan förebyggas/botas samt hur det kan användas för att studera andra sjukdomar.

Professor Lisa Juntti-Berggren berättade om hur en sänkning av apolipoprotein CIII kan förebygga både övervikt och typ 2 diabetes.

Senior professor Kerstin Brismar berättade hur man kan förebygga och behandla sena diabeteskomplikationer såsom svårläkta fotsår, njurskada och hjärtkärlsjukdom samt hur man kan förebygga typ 2 diabetes hos personer med hög risk.

Laboratoriebesök

Kronprinsessan fick sedan besöka laboratoriet för att se pågående studier, som visade ögat som verktyg för att studera diabetes typ 1 och typ 2.

Kronprinsessan Victoria och docent Barbara Leibiger i laboratoriet
Docent Barbara Leibiger och Kronprinsessan Victoria
Erwin Ilegems förevisar laboratoriet för Kronprinsessan Victoria
Erwin Ilegems och Kronprinsessan Victoria