Publicerad: 2023-07-05 15:25 | Uppdaterad: 2023-07-05 15:32

Forskare undersöker B-cellernas roll i PCOS

dekorativ bild
Foto: Getty Images

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är en vanlig hormonstörning hos kvinnor. Studier har visat att med hormonförändringen följer även variationer hos immunförsvarets B-celler. Nu kan forskare vid Karolinska Institutet slå fast att det inte är B-cellerna som orsakar syndromet, men deras roll är fortfarande oklar. Studien publicerades i eLife.

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) drabbar 10–15 procent av kvinnor i fertil ålder och är kopplat till oregelbunden ägglossning och menstruation, graviditetskomplikationer och insulinresistens, som alla förvärras av övervikt.

Förekomsten av PCOS ökar i takt med stigande vikt. Bland kvinnor med svår fetma drabbas omkring 25 procent. Grundorsaken till syndromet är oklart, men en drivande faktor är överskott av manligt könshormon, så kallade androgener.

Elisabet Stener-Victorin, professor  Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet
Elisabet Stener-Victorin, professor vid KI. Foto: Anneli Nygårds.

En nyligen genomförd studie har visat att kvinnor med PCOS har ett högre antal B-celler i blodet och föreslog att dessa skulle kunna bidra till utvecklingen av PCOS genom produktion av autoimmuna antikroppar.

­ – Vi har nu undersökt hur B-celler påverkar utvecklingen av PCOS med målet att hitta nya sätt att behandla PCOS, säger studiens sistaförfattare Elisabet Stener-Victorin, forskargruppsledare för reproduktiv endokrinologi och metabolism vid Karolinska Institutet.

Först undersöktes blod från kvinnor med PCOS och proverna visade onormala variationer i förekomsten av olika populationer av B-celler jämfört med friska kvinnor. Bland dessa var så kallade dubbelnegativa B-celler, en heterogen grupp, där vissa har beskrivits som benägna att ha autoimmuna egenskaper.

För att studera om B-celler kan orsaka PCOS överförde forskarna antikroppar från kvinnor med PCOS till möss för att se om de utvecklade syndromet. Även om detta inte visade sig vara fallet så gick mössen upp i vikt.

Möss opåverkade av tillförda B-celler

Nästa steg var att överföra B-celler från möss med PCOS-liknande tillstånd (inducerat genom kontinuerlig exponering för androgener) till möss som saknar B-celler för att testa hypotesen att det är B-celler som driver utvecklingen av sjukdomen. Mottagarmössen var emellertid opåverkade av denna överföring.

För att se om B-celler har en avgörande roll i utvecklingen av PCOS, exponerades möss som saknade B-celler för androgener. Dessa möss var inte skyddade som förväntat, utan utvecklade samma egenskaper som normala möss förvärvar när de exponeras för androgener.

Slutligen visade forskarna att PCOS-liknande möss uppvisar en förändrad förekomst av B-celler på motsvarande sätt som kvinnor med PCOS. När mössen samtidigt fick behandling med ett läkemedel som blockerar androgenreceptorer, förhindrades dessa förändringar av B-celler i både blod och vävnader, såsom äggstockar och endometrium.

En bild på Sara Torstensson
Sara Torstensson. Foto: N/A.

Forskarna drar slutsatsen att androgener är nödvändiga för att tillståndet ska bildas, men att B-celler inte är det, vars roll är fortfarande oklar.

–  B-celler är tydligt påverkade i PCOS, vilket skulle kunna bidra till en högre risk att utveckla vissa samsjukligheter, men de orsakar inte syndromet, säger Angelo Ascani, gäst-doktorand från Graz University och en av studiens försteförfattare.

–  Vi studerar nu hur andra immunceller påverkas och hur detta i sin tur påverkar reproduktiv och metabol funktion vid PCOS, säger Sara Torstensson, doktorand vid institutionen för fysiologi och farmakologi, vid Karolinska Institutet och den andra försteförfattaren.

Studien finansierades av Vetenskapsrådet Novo Nordisk Fonden, Diabetes Fonden, EMBO, European Research Council, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Austrian Science Fund. Forskarna rapporterar att det inte finns några intressekonflikter.

Publikation

The role of B cells in immune cell activation in polycystic ovary syndrome”, Angelo Ascani, Sara Torstensson, Sanjiv Risal, Haojiang Lu, Gustaw Eriksson, Congru Li, Sabrina Teshl, Joana Menezes, Katalin Sandor, Claes Ohlsson, Camilla I Svensson, Mikael C.I. Karlsson, Martin Helmut Stradner, Barbara Obermayer-Pietsch, Elisabet Stener-Victorin, eLife, online 4 juli 2023, doi:10.7554/eLife.86454.