Publicerad: 2022-02-14 17:07 | Uppdaterad: 2022-02-15 10:07

”Energikris” i fettceller bakom inflammation vid fetma

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

I en ny studie publicerad i Nature Metabolism, visar KI-forskare hur störningar i energiomsättningen i människans fettceller kan leda till utveckling av inflammation och insulinresistens.

Foto av man med skägg och röd tröja.
Salwan Maqdasy, institutionen för medicin, Huddinge. Foto: Privat

I studien, undersöker Mikael Rydéns och Niklas Mejherts grupp vid institutionen för medicin, Huddinge vad det är som driver utvecklingen av inflammation i fettväven hos personer med övervikt eller fetma. Studien visar att viktökning leder till förändrad omsättning av kreatin, ett naturligt ämne i celler som är centralt för lagring av energi. Denna obalans innebär en förändrad energiomsättning i fettcellerna, vilken i sin tur framkallar inflammation i fettväven.

– Vi tror att den försämrade omsättningen av kreatin i fettcellerna leder till en ”energikris” som gör att kroppen kompenserar med glukos (druvsocker). Reaktionen stimulerar i sin tur de gener som leder till en kronisk inflammation i kroppen med ökad risk för insulinresistens, säger Dr. Salwan Maqdasy, en av studiens försteförfattare.

Foto av man i labbmiljö.
Simon Lecoutre, institutionen för medicin, Huddinge. Foto: Privat

Fettceller kan vara nyckeln till framtida behandlingar

Fettväven består av många olika celltyper, och det har tidigare inte varit helt klart vilka celltyper som ligger bakom störd fettvävsfunktion vid fetma och insulinresistens. Föregående studier har främst fokuserat på immuncellernas roll i fettväven, men antiinflammatoriska behandlingar verkar inte ha haft någon effekt på fettvävens funktion. Fynden från Mikael Rydéns och Niklas Mejherts grupp, tyder på att den drivande faktorn är fettcellerna själva och att framtida behandlingar därför bör riktas mot dem i stället. 

– För att fastslå orsakerna bakom utvecklingen av fettvävsinflammation, är nästa steg att undersöka hur regleringen av de enzymer som styr kreatinomsättningen i kroppen leder till förändrad glukosanvändning, säger Simon Lecoutre, studiens andra försteförfattare.

Publikation

Impaired phosphocreatine metabolism in white adipocytes promotes inflammation.
Maqdasy S§, 
Lecoutre S§, Renzi G, Frendo-Cumbo S, Rizo-Roca D, Moritz T, Juvany M, Hodek O, Gao H, Couchet M, Witting M, Kerr A, Bergo MO, Choudhury RP, Aouadi M, Zierath JR, Krook A, Mejhert N*, Rydén M*.Nature Metabolism. 2022 (14 februari 2022). §delat författarskap, *delat seniorförfattarskap. Doi:10.1038/s42255-022-00525-9