Publicerad: 2023-10-09 10:46 | Uppdaterad: 2023-10-10 13:02

Forskningsbidrag från Novo Nordisk Foundation till BioNut 2023

Close-up photo of a man in a building
Eckardt Treuter. Foto: Anders Lindholm

Vi vill gratulera professor Eckardt Treuter, vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, som har mottagit Novo Nordisk Foundation Project Grant in Endocrinology & Metabolism 2023, för ett projekt med den engelska titeln "Role of monocyte enhancers and silencers in inflammatory type 2 diabetes" (2 år, 2 miljoner DKK).