Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Forskare vid Karolinska Institutet har tillsammans med ett brittiskt forskarlag identifierat en möjlig bidragande orsak till den svårbehandlade smärtsjukdomen fibromyalgi. I en studie på möss och mänsklig vävnad fann forskarna att fibromyalgipatienternas antikroppar spelade en viktig roll för utvecklingen av sjukdomssymtom. Resultaten, som publicerats i tidskriften Journal of Clinical Investigation, kan bana väg för utveckling av nya behandlingsstrategier.
Nyheter
Lars-Arne Haldosen vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut) tilldelas KI:s pedagogiska pris 2021 för sitt mångåriga engagemang för framförallt utvecklingen av biomedicinprogrammen vid KI. Han har även varit studierektor för forskarutbildningen vid BioNut.

Lars-Arne tar emot priset om 175 000 kronor i samband med Karolinska Institutets installationshögtid som hålls i Aula Medica den 14 oktober.
Nyheter
Från den 1 juli tar KI:s rektor Ole Petter Ottersen över ordförandeskapet för Stockholm trio, en universitetsallians med syfte att skapa bättre förutsättningar för närmare samarbeten inom forskning, utbildning och samverkan.
Nyheter
Grattis till alla er, som sammanlagt delar på 7 650 000 kr!
Nyheter
Grattis till forskarna vid BioNut som mottagit projektbidrag från CIMED för 2022-2024. Totalt 4,5 miljoner SEK har tilldelats BioNut.
Nyheter
Nämnden för prövning av oredlighet i forskning friar KI-professor Jonas F Ludvigsson från anklagelser om fusk i samband med forskning om covid-19 och barn. Anmälningarna till nämnden gällde främst att Ludvigsson skulle ha dolt överdödlighet bland barn under pandemins inledning, något nämnden konstaterar inte är korrekt.
Nyheter
Den 22 juni besökte H.E. Lettlands president Egils Levits med delegation Karolinska Institutet. Besöket på gjordes i samband med ett officiellt tvådagarsbesök i Sverige.
Nyheter
Vi gratulerar dessa duktiga forskare vid MedH och Campus Flemingsberg som mottagit projektbidrag samt flertalet forskarmånader under perioden 2022-2024.
Nyheter
Andrea Carmine Belin, forskare vid institutionen för neurovetenskap, har valts in i International Headache Society:s (IHS) styrelse under en tvåårsperiod (2021-2023), vilket också kommer att tillkännages i samband med medlemmarnas Årsmötet den 9 september 2021.
Nyheter
Vi gratulerar dessa duktiga forskare som mottagit projektbidrag från CIMED. Totalt 10,6 miljoner har tilldelats CLINTEC, samt även flertalet forskarmånader under perioden.
Nyheter
Ullakarin Nyberg är överläkare vid Norra Stockholms Psykiatri och suicidforskare vid Karolinska Institutet. I dag jobbar hon heltid med suicidprevention och stöd efter suicid. Ullakarin Nyberg är också en mycket uppskattad föreläsare och författare och har en egen podd, Inferno podcast. Den 17 augusti sommarpratar hon i Sommar i P1.
Nyheter
Tack vare många års grundforskning om den ovanliga cancersjukdomen neuroblastom kan nu en del svårt sjuka barn bli friska. I en studie publicerad i tidskriften Journal of Clinical Oncology skriver forskare vid bland annat Karolinska Institutet och Göteborgs universitet att så kallade ALK-hämmare bör testas vid behandling av barn med högriskneuroblastom. Detta efter att en kartläggning visat att barn med mutationer i ALK-genen har sämre prognos.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har analyserat och i detalj beskrivit de immunceller som finns i gallgången hos människor. Resultaten kan bana väg för nya behandlingsstrategier mot sjukdomar i gallvägarna, som ofta involverar immunologiska processer. Studien publiceras i tidskriften Science Translational Medicine.
Nyheter
Karolinska Institutet tilldelas 53 630 120 kronor i anslag från Hjärnfonden. Det är totalt 38 projekt som tar emot forskningsstöd från den ideella insamlingsstiftelsen.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en teknik för kostnadseffektiv övervakning av global spridning av nya sars-cov-2-varianter. Tekniken presenteras i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet beskriver sambandet mellan smittämnen och demens i en artikel som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Cellular Neuroscience.
Nyheter
Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB) tilldelas 9,8 miljoner kronor i anslag från Hjärnfonden. Det är sammanlagt 5 projekt vid institutionen som tar emot forskningsstöd från den ideella insamlingsstiftelsen.
Nyheter
Under våren har två avhandlingar publicerats vid institutionen LIME på KI. Den ena om att i förväg reflektera över döden och samtala om dessa frågor. Den andra handlar om att med hjälp av olika konstnärliga aktiviteter skapa möjligheter för möten mellan barn och äldre, men också stödja engagemang kring frågor som rör döden.

Nyheter
Myndigheten för arbetsmiljökunskap höll nyligen webbinariet "Vilka är effekterna av långvarigt stillasittande på jobbet?". Wim Grooten, sektionen för fysioterapi, var en av deltagarna som presenterade forskning inom området.
Nyheter
En svensk registerstudie, genomförd vid Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) vid Karolinska Institutet och Region Stockholm, visar att midsommarhelgen inte verkar ha en koppling till ökad risk för självmord. Resultaten av studien har publicerats i Nordic Journal of Psychiatry.
Nyheter
Tidiga insatser vid trotssyndrom hos barn minskar risken för antisocial utveckling och psykiatriska problem senare i livet. Föräldraträning och barn-KBT är två behandlingar där det behövts mer kunskap om effekterna vid trotssyndrom. Enligt en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet ger båda god hjälp för barn med trotssyndrom där problemets svårighetsgrad bör avgöra valet av behandling.
Nyheter
Höghastighetståg kommer att bullra betydligt mer än regiontåg. Planeringen för nya banor tar anmärkningsvärt lite hänsyn till hälsoeffekterna på människor, skriver forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM) i en debattartikel i Svenska Dagbladet.
Nyheter
Sverige var det första landet med öppen spermadonation, där de myndiga barnen har rätt att få information om sin donator. Nu har forskare vid Karolinska Institutet undersökt hur sådana kontakter och relationer påverkar föräldrarna till dessa unga män och kvinnor. Studien som publicerats i Human Reproduction visar att mammorna ofta har lättare att acceptera den nya situationen.
Nyheter
Eskil är ett av de barn som drabbas när kommunen inte längre beviljar stöd för hans plats språkförskola.
Nyheter
För att kunna bedöma hälso- och miljörisker med nanomaterial behövs forskningsdata tillsammans med ett effektivt sätt att hantera och återanvända data från bl.a. standardiserade testmetoder, men också från nya högeffektiva och djurfria metoder. Detta förväntas kunna accelerera och förbättra både forskning och riskbedömning av kemikalier och nanomaterial.
Nyheter
Många sjukdomar som orsakas av felaktigt reglerade immunsystem, såsom allergi, astma och autoimmunitet, kan spåras till händelser tidigt i livet. Hittills har mekanismerna bakom immunförsvarets utveckling varit ofullständigt kända. Nu har forskare vid Karolinska Institutet kartlagt ett samband mellan bröstmjölk, utvecklingen av gynnsamma bakterier i tarmen och immunsystemets utveckling. Studien som publicerats i Cell kan till del förklara hur immunsystemet regleras.
Nyheter
Eva Karlöf vid forskargruppen kärlkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirugi, försvarar sin avhandling "Improving stroke risk prediction and individualised treatment in carotid atherosclerosis" den 18 juni 2021. Huvudhandledare är professor Ulf Hedin.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet hittade industriella kemikalier i fosters organ flera årtionden efter att substanserna hade förbjudits i många länder. I en studie publicerad i tidskriften Chemosphere uppmanar forskarna beslutsfattare att ta hänsyn till den mix av kemikalier som ansamlas i människor och natur.
Nyheter
Den 1 juli 2021 etableras ett nytt virtuellt center – Health Emergency and Pandemic Science Center – vid Karolinska Institutet. Covid-19-pandemin har visat att vid akuta hälsohot och pandemier måste universitet och högskolor ha förmåga att snabbt kunna ställa om sin forskning, utbildning och övriga verksamheter för att bidra till att lösa akuta behov.
Nyheter
Höga blodfetter och inaktivitet är två riskfaktorer för ateroskleros hos människa. När den europeiska brunbjörnen (Ursus arctos) går i ide under vintern blir den inaktiv under 5-6 månader och får samtidigt höga blodfetter, men utvecklar trots det inte ateroskleros.
Nyheter
Utifrån att smittspridningen av covid-19 förväntas minska samt att planerade vaccinationer kommer till stånd enligt plan, planerar KI för en återgång till utbildning på campus till höstterminen.
Nyheter
Två forskningsmiljöer på Karolinska Institutet får anslag för uppföljningsstudier av covid-19-vacciner. Totalt sex forskningsmiljöer från fem olika universitet får dela på 100 miljoner kronor av Vetenskapsrådet. Forskningsmiljöerna bygger på samarbeten mellan olika regioner och kommer att titta på olika aspekter av hälso- och sjukvårdens behov.
Nyheter
Centrum för alzheimerforsking (CAR) har startat en arbetsgrupp om kön och könsskillnader vid demens. Gruppen leds av Shireen Sindi och Daniel Ferreira, biträdande lektorer vid sektionen för klinisk geriatrik. Det är deras första arbetsgrupp som ledare, och de ser med förväntan fram emot hur den kommer att utvecklas.
Nyheter
Idag publicerar Läkartidningen en debattartikel om det unika samarbetet som har startat mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset kring precisionsmedicin. Författare till debattartikeln är bland andra Ole Petter Ottersen, rektor för Karolinska Institutet och Björn Zoëga, sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset. Syftet med artikeln är att visa på hur det unika samarbetet så snabbt som möjligt ska kunna omsättas till konkret patientnytta.
Nyheter
Stockholm Writers Group (SWG) publicerade den 29 maj 2021 en antologi med titeln "Raft of Leaves: On Aging, Death and Foreignness" till minne av Marti Parker (1951–2017), forskare, lärare, romanförfattare, poet och en av grundarna av SWG.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har undersökt hur en nyutvecklad algoritm i samband med genanalys kan utnyttjas för att förbättra möjligheterna att förhindra prematur kärlsjukdom och död hos individer med den ärftliga blodfettrubbningen familjär hyperkolesterolemi. Resultaten har publicerats i tidskriften Journal of Internal Medicine och visar hur metoden kan leda till snabbare och mer kostnadseffektiva utredningar i sådana släkter.
Nyheter
Hallå där, Ying Wang, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik! Den 23 juni försvarar du din avhandling “Neuroinflammation and its resolution in Alzheimer's disease". Vad handlar den om?
Nyheter
Vi gratulerar Paul Ackermann som den 1 juni 2021 tillträdde som professor i ortopedisk traumatologi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.
Nyheter
Det är examenstider på Karolinska Institutet! Den tredje och fjärde juni firar vi alla studenter som tar examen på våra grund- och mastersutbildningar genom flera livestreamade ceremonier från Aula Medica. Vi vill önska er ett stort lycka till i framtiden och säga bra jobbat!
Nyheter
Att munnen är en del av kroppen är inget nytt, men hur övriga kroppen påverkas av munhälsan och hur munhälsan påverkas av övriga kroppen lär vi oss allt mer om. När Mirjam Majster disputerar 4 juni gör hon det med nya upptäckter om hur proteiner i saliven påverkas av inflammationssjukdomar i tarmen.
Nyheter
Hallå där, Gita Rajan, doktorand vid sektionen för allmänmedicin och primärvård! Den 22 juni försvarar du din avhandling “Sexual violence - epidemiology, treatment and access to health care". Vad handlar den om?
Nyheter
I en artikel i Nature Reviews Nephrology, sammanfattas kväveoxids betydande roll för reglering av njurfunktion och kopplingen till hjärtkärlsjukdom samt diabetes. Det är Mattias Carlström, docent i fysiologi på KI, som ligger bakom artikeln.  
Nyheter
En svensk covid-19-dataportal har under nu ett års tid varit del av ett europeiskt nätverk för att främja datadelning och åtkomst av data-relaterade resurser. Dataportalen har nu varit i drift i ett år och har bidragit till ökat stöd för ett stort antal forskningsprojekt och publikationer.
Nyheter
Vi söker friska äldre (60+) till en bensårsstudie där vi tar små hudbitar från ena underbenet. Ersättning om 2000 kr ges. Maila eller ring studieledaren Jakob Wikström (073-9611019) vid intresse.
Nyheter
Universitetsstudenter i Stockholm rapporterade inga påtagliga förändringar i depression, ångest eller stress under covid-19-pandemins första månader. Det visar en longitudinell studie vid Sophiahemmet Högskola och Karolinska Institutet som idag publiceras i tidskriften Scandinavian Journal of Public Health.
Nyheter
Joana Pereira börjar officiellt som forskargruppsledare idag, den 1 juni, även om hon har lett sin egen grupp ett tag nu.
Nyheter
Vilka lärdomar har dragits under den nuvarande covid-19-pandemin och vilka är de största hindren som måste tas bort för att skapa en rättvis och hållbar hälsa? Detta stod i fokus för Stockholm Life Science Conference 2021 som ägde rum den 25 maj. Tre områden som identifierades som viktiga förutsättningar för framtida innovationer var samarbete, kommunikation och tillgänglighet till data.
Nyheter
Det behövs mer kunskap om riskfaktorer för återkommande hjärt-kärlsjukdom och hjärtinfarkt. Läkaren Joel Ohm, doktorand vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, beskriver i sin avhandling hur socioekonomiska faktorer har en stor inverkan på de sekundärpreventiva insatserna och prognos. Resultaten kan få betydelse för personer som överlevt hjärtinfarkt.
Nyheter
Hallå där, Anna Svensson-Raskh, doktorand vid sektionen för fysioterapi! Den 18 juni försvarar du din avhandling “Mobilization immediately after elective abdominal surgery – Respiratory effects and patients' and healthcare professionals' experiences". Vad handlar den om?
Nyheter
I år har The Academic Ranking of World Universities (ARWU) rankat KI som fjärde bästa universitet i världen vad gäller nursing (omvårdnad). Högre rankning får University of Pennsylvanina (USA), Griffith University (Australien) samt Johns Hopkins University (USA). Det innebär således att Omvårdnad på KI är nummer ett i Europa.
Nyheter
KW
KI webbförvaltning
2021-06-08