Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Svåra upplevelser som misshandel eller bilolyckor kan leda till psykiska reaktioner som mardrömmar och påträngande minnesbilder. För att förebygga att problemen förvärras behövs tillgänglig behandling. Nu har forskare vid Karolinska Institutet gjort vad som kan vara den hittills mest omfattande utvärderingen av internetbaserad traumafokuserad KBT för personer som nyligen varit med om trauma (IKBT-T). Studien som publicerats i Psychological Medicine visar på goda resultat.
Nyheter
Styrgruppen för odontologisk forskning (SOF) meddelar att beslut om tilldelning är fattat för de 2022 med rekommendation för de följande åren enligt nedan.
Nyheter
Birth by caesarean section is weakly associated with a lower general cognitive ability in young adult males. However, the magnitude of this association is not clinically relevant. This is according to a study at Karolinska Institutet, published in the Evidence-Based Mental Health. The lower general cognitive ability also seems to be largely explained by familial factors shared between siblings instead of mode of delivery, the study found.
Nyheter
Det är nu möjligt för studenter på Karolinska Institutet (KI) samt medarbetare att besöka Karolinska universitetssjukhusets vaccinationsmottagningar i Solna och Flemingsberg för att vaccinera sig mot Covid-19.
Nyheter
Unga människor riskerar att bli allvarligt sjuka i tuberkulos och sprida sjukdomen vidare. Därför har forskare vid bland annat Karolinska Institutet kartlagt vilka faktorer som påverkar behandlingsresultatet hos 10–24-åringar med tuberkulos i Brasilien, där sjukdomen ökar. För att hantera den globala tuberkulosepidemin behövs större fokus på denna åldersgrupp i nationella och internationella program, menar forskarna bakom studien, som publiceras i The Lancet Global Health.
Nyheter
Våra kroppar kan finjustera immunsvaret vid en infektion så att det står i proportion till det aktuella hotet. Ny forskning från Karolinska Institutet beskriver hur B-lymfocyter, de immunceller som producerar antikroppar, väljer mellan olika cellöden för att justera balansen mellan det akuta immunsvaret och minnessvaret som skyddar mot framtida hot. Studien, som publiceras i tidskriften Immunity, kan bidra till optimering av vacciner för att bekämpa virus och andra smittämnen.
Nyheter
Anna Eva Hallin, biträdande lektor vid enheten för logopedi, är en av forskarna bakom en rapport som analyserat drygt 145 000 lågstadieelevers testresultat vad gäller avkodning och läsförståelse innan och under coronapandemin.
Nyheter
Har du märkt att det dykt upp mer studentrelaterat innehåll på Karolinska Institutets Instagram på senaste? Det är inte så konstigt då KI har rekryterat flera studenter som på kontot @Karolinskainstitutet delar med sig av sina erfarenheter som KI-studenter.
Nyheter
18 forskare från Stockholms samtliga lärosäten har blivit inbjudna att tillsammans diskutera vår tids nya utmaningar från nya vinklar, över traditionella gränser vid Stockholm Explorative Talks på Kungliga Musikhögskolan den 23 september 2021.
Nyheter
Docent Sara Hägg har, tillsammans med ett tvärvetenskapligt team av KI -forskare, tilldelats ett NIH Prime R01 forskningsanslag från NIH för sin forskning om läkemedel för primärt förebyggande av Alzheimers sjukdom. Forskningsanslaget har beviljats för tre år med möjlighet att ansöka om ytterligare två år.
Nyheter
I Sverige lever idag cirka 200 000 personer med fibromyalgi, ett långvarigt smärtsyndrom som ofta orsakar stort lidande för patienter med spridd värk, trötthet och stelhet i kroppen. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har tidigare visat sig effektiv mot fibromyalgi. Du som har fibromyalgi är välkommen att delta i en studie där två sorts KBT-behandlingar ska jämföras.
Nyheter
Få personer med alkoholberoende behandlas med receptbelagda alkoholläkemedel, en situation som varit i stort sett oförändrad i Sverige sedan mitten av 2000-talet. Det visar en studie vid Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Drug and Alcohol Dependence. Förskrivningen av alkoholläkemedel är även ojämnt fördelat i samhället, enligt studien.
Nyheter
En stor studie vid Karolinska Institutet har hittat en koppling mellan adhd och demens över generationer. Studien, som publicerats i tidskriften Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, visar att föräldrar och mor- och farföräldrar till personer med adhd hade högre risk för demens än de med barn och barnbarn utan adhd.
Nyheter
Eivind Gottlieb-Vedi vid forskargruppen Övre GI kirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirugi, försvarar sin avhandling "Improved surgical treatment of oesophageal cancer" den 10 september 2021. Huvudhandledare är professor Jesper Lagergren.
Nyheter
Den 3 september arrangerade Karolinska Institutet två ceremonier för att hälsa alla nya studenter välkomna. Ceremonierna hölls på plats i Aula Medica i Solna och de nya studenterna kunde välja att ta del av ceremonin digitalt eller sitta i publiken på plats.
Nyheter
Nature Communications redaktörer har på en webbsida valt ut ett fåtal artiklar som nyligen publicerats i tidsskriften och som de anser är särskilt intressanta eller viktiga.
Nyheter
Långvarig exponering för luftföreningar kan kopplas till ökad risk att insjukna i stroke och kranskärlssjukdom, även när halterna ligger under EU:s och WHO:s gränsvärden. Det visar forskare från bland annat Karolinska Institutet och Helmholtz Zentrum München i en stor europeisk studie som publiceras i tidskriften The Lancet Planetary Health.
Nyheter
Den 6 september var det start för den nya forskarskolan i hälsovetenskap, FiH, som är en uppföljare till den tidigare forskarskolan i vårdvetenskap.
Nyheter
Den 8 september besökte H.E. Tysklands president Frank-Walter Steinmeier tillsammans med H.M. kung Carl XVI Gustaf Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.
Nyheter
Docent och lektor Malin Nygren-Bonnier vid Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset utsågs idag till Årets fysioterapeut av förbundet Fysioterapeuterna. Hon får utmärkelsen för sitt breda arbete med rehabilitering efter covid-19.
Nyheter
Efter flera års planering och byggnation står nu 316 nya lägenheter inflyttningsklara för forskare och studenter på KI. Collins Santhansamy är en av de nyinflyttade studenterna på KI Residence Solna.
Nyheter
I denna artikel undersöker Federico Pietrocola och kollegor i samförstånd den patofysiologiska relevansen av autofagi vid mänskliga sjukdomar, samtidigt som den terapeutiska potentialen hos autofagicentrerade strategier på kliniken lyfts fram. Denna artikel representerar en anmärkningsvärd kollektiv ansträngning från det internationella autofagiska samhället, som tjänar som en guide för grundläggande och kliniska forskare för att få mer insikter om denna fascinerande process.
Nyheter
Delta i ett kort experiment på din dator och bidra till forskningen om ovanliga genetiska syndrom! Vi söker deltagare till en kontrollgrupp i ett forskningsprojekt om ovanliga genetiska tillstånd.
Nyheter
Neuroblastom är en typ av barncancer som utvecklas hos spädbarn och små barn. Även om det är en relativt sällsynt form av cancer, är den fortfarande ansvarig för cirka 15 procent av dödsfallen i barncancer. I en ny studie som publicerats i Nature Communications, har forskare vid Karolinska Institutet upptäckt att neuroblastom med låg risk samt hög risk har olika cellidentiteter, vilket kan påverka överlevnaden hos de som drabbas.
Nyheter
Vi söker dig som vill samordna verksamheten med att ge internationella studenter ett bra första välkomnande till KI!
Nyheter
Gonçalo Castelo-Branco på Institutionen för Medicinsk biokemi och biofysik (MBB), tar emot 2021 års Eric K. Fernströms pris för unga, särskilt lovande och framgångsrika forskare, vid Karolinska Institutet, för sin betydelsefulla forskning inom oligodendrocyt/myelin-området och multipel skleros.
Nyheter
Inför vårterminen (VT) 2022 återinförs det alternativa urvalet till läkarprogrammet (PIL), som blivit inställd tre terminer på grund av coronapandemin. Antalet antagna via PIL kommer dock att vara lägre i förhållande till en vanlig omgång.
Nyheter
Årets stora silvermedaljer tilldelas professorerna Gunnar Grant och Rune Toftgård. Medaljen delas ut till personer som gjort storartade insatser till stöd för Karolinska Institutets verksamhet och uppmärksammas i samband med installationshögtiden i Aula Medica den 14 oktober.
Nyheter
Med anledning av den svåra situationen i Afghanistan startar nu Karolinska Institutet en insamling för att ge afghanska forskare en möjlighet att bedriva sin forskning på KI. Detta sker genom ett samarbete med nätverket Scholars at Risk (SAR).
Nyheter
Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor – SWEOLD genomfördes förstå gången 1992. Syftet var och är att undersöka hur levnadsvillkoren för befolkningen över 75 år ser ut i dagens Sverige och vilka förändringar som skett under senare år. Forskarna bakom undersökningen kan nu beskriva utvecklingen under de senaste 30 åren, en period under vilken det skett tydliga förändringar inom välfärden.
Nyheter
Vi söker dig med diagnostiserad KOL: 40-99 år.
Nyheter
Vi gratulerar Anders Ahlsson, docent och överläkare, som nyligen utsetts till hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm. Anders Ahlsson tillträder posten den 1 oktober 2021 då han ersätter Johan Bratt som varit tillförordnad sedan mars i år då den tidigare hälso- och sjukvårdsdirektören Björn Eriksson blev generaldirektör för Läkemedelsverket.
Nyheter
Screening för förmaksflimmer hos 75–76-åringar kan minska risken för stroke, allvarlig blödning och död. Det visar en studie vid Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften The Lancet.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet kan nu för första gången redovisa resultatet av ett pilotprojekt där drönare använts för att leverera hjärtstartare vid skarpa larm om misstänkt hjärtstopp. Drönarna användes i drygt en femtedel av larmen, och när de användes så utförde de pricksäkra leveranser och anlände oftast innan ambulansen var på plats. Resultatet har publicerats i tidskriften European Heart Journal och presenteras idag på hjärtkongressen ESC.
Nyheter
Hallå där, Ceren Emre, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik! Den 3 september försvarar du din avhandling ”Resolving inflammation - analysis of mechanisms in relation to Alzheimer pathology and aging”. Vad handlar den om?
Nyheter
Utveckligen av sekvenseringsteknik har lett till en "omics"-revolution inom biologisk och biomedicinsk forskning. Beräkningsverktyg har utvecklats parallellt, allteftersom sekvenseringsmetoderna ("omics") mognat men det finns stora utmaningar i hur omics-data skall analyseras och tolkas på bästa sätt. Wenjiang Deng har arbetat med att utveckla nya statistiska metoder och algoritmer för omicsdata-analys, med hjälp av både simulerade och verkliga cancerdata för att testa metoderna.
Nyheter
NVS prefekt, professor Maria Ankarcrona, medverkade i Vetenskapsradion 23 augusti, där hon kommenterade den nya amerikanska studien som visar på att frukt och grönt håller hjärnan i trim tack vare ämnesgruppen flavonoider som finns i till exempel äpplen, apelsiner, jordgubbar, blåbär, selleri och paprika.
Nyheter
Vi söker kvinnor och män, i åldrarna 18–40 år, för deltagande i en studie om tryptofan-metabolismen hos patienter med långvarig muskelsmärta.
Nyheter
Emma Andersson, forskare på institutionen för cell- och molekylärbiologi, tillsammans med doktorand Katrin Mangold, har nyligen publicerat en artikel i Cell Reports Methods där de visar hur de utvecklat en ny teknik för att minska användningen av möss samt få snabbare resultat.
Nyheter
Förvaltningsrätten i Uppsala beslutade i dag att upphäva beslutet av Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof), att tidigare prorektor vid Karolinska Institutet, Karin Dahlman-Wright, gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.
Nyheter
Om en vecka börjar höstterminen och Karolinska Institutet välkomnar både nya och återvändande studenter tillbaka till campus för en ny termin.
Nyheter
Andreas Jangmo har studerat uppmärksamhets- /hyperaktivitetsstörning (ADHD) som är en vanlig beteendestörning där symptom uppträder i barndomen och påverkar ungefär 5-7 procent av alla barn. Specifikt har han tittat på hur det gått för individer med ADHD inom utbildning och arbetsmarknad, samt läkemedelsbehandling och skolresultat.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har identifierat åtta primära faktorer som ökar risken för en vanlig blödningskomplikation efter akut hjärtinfarkt. Vissa av faktorerna är kända sedan tidigare men forskarna har även genom datainlärning hittat nya faktorer såsom rökning, blodtryck och blodglukos.
Nyheter
Forskarassistent Nicolas Pillon, verksam vid institutionen för fysiologi och farmakologi, har tilldelats Novo Nordisk Foundation "Future Leaders Award" av the European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD).
Nyheter
I en rikstäckande studie inkluderande över 44,000 patienter med celiaki och 412,000 individer med en frisk tunntarmsslemhinna har forskare vid Karolinska Institutet, Calgary University i Kanada, Columbia University och Mayo Clinic i USA undersökt hur incidensen av celiaki utvecklats under en 25-årsperiod samt hur denna påverkats av ökad medvetenhet om diagnosen. Resultaten har nu publicerats i tidskriften Gut.
Nyheter
I den övergripande, årliga rankningen av världens universitet i ARWU (Academic Ranking of World Universities – också kallad Shanghai-rankningen) som publicerades i mitten av augusti, landar Karolinska Institutet på position 42 (45 året innan).
Nyheter
Rongrong Fan, forskarassistent vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära är bland de fyra bidragsgivare i Europa som 2021 har fått EFSD / Novo Nordisk Future Leaders Award om 5 miljoner DKK för 5 år. Detta mycket konkurrenskraftiga anslag stöder unga, lovande forskare med spetskompetens som vill fortsätta sin karriär i Europa inom forskning om mekanismerna bakom diabetes.
Nyheter
Fyfa professor Magnus Ingelman-Sundberg har utsetts till hedersdoktor vid Syddansk Universitet.
Nyheter
Välkommen till den andra upplagan av Stockholm Skillbridge, casetävlingen där studenter från Berghs SoC, Kl, KTH och Stockholm School of Economics löser problem tillsammans.
Nyheter
Thomas Hatschek, docent vid institutionen för onkologi-patologi med kollegor har nyligen publicerat en artikel i JAMA Oncology där de visar att en ny behandling vid bröstcancer med en antikropp kopplad till en cytotoxisk substans ger lika bra effekt som tidigare kombination, men med färre biverkningar.
Nyheter
KW
KI webbförvaltning
2021-06-08