Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Information kring öppettider och kontakt med nya restauratören Nordrest
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 16 december 2022 invigde KI:s rektor Centrumet för nutrition vid Karolinska Institutet. Mer än 150 personer deltog i evenemanget där representanter från finansiärerna närvarade; Cancerfonden, Hjärtlungfonden och Formas.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en metod som ska kunna förutsäga om en patient med bröstcancer kommer att ha nytta av en viss behandling eller inte. Den cellbaserade metoden har testats på patienter med lovande resultat, enligt en studie som publiceras i PNAS.
Nyheter
Den 5 december började Kicki Carlsson på institutionen för odontologi och universitetstandvården. Hon är en mångsidig kreativ kommunikatör med många järn i elden.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Dhifaf Sarhan har utsetts till ny chef för avdelningen för patologi på institutionen för laboratoriemedicin.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) på Karolinska institutet har, tillsammans med Swelife, bett Rikard Lövström (Centrum för Hälsoinformatik vid LIME) att ta fram en vägledning för hälsodata. Nu är första delen klar!
Nyheter
Membranbubblor i nanostorlek, så kallade extracellulära vesiklar, aktiverar immunförsvaret hos möss och verkar kunna göra deras tumörer känsliga för cancerbehandling av typen checkpointhämmare. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en studie i Cancer Immunology Research.
Nyheter
Anna-Karin Welmer har utsetts till ny ordförande i kurs- och programkommittén från den 1 januari 2023. Hon efterträder Erika Franzén på posten.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Klusterhuvudvärk, ibland kallad ”självmordshuvudvärk”, har historiskt beskrivits som en mansdominerad sjukdom. Nu visar ny forskning från Karolinska Institutet att kvinnor som drabbas av sjukdomen påverkas mer i vardagen. De har längre besvärsperioder, högre frekvens relaterade symtom, använder mer förebyggande mediciner och är oftare sjukskrivna. Resultatet publiceras i två studier i tidskriften Neurology.
Nyheter
Forskare från avdelningen för neurogeriatrik, NVS, har fått en artikel publicerad i EMBO Molecular Medicine. De har genomfört en aktiv vaccineringsstudie i en musmodell med ärftlig småkärlssjukdom som heter CADASIL med syfte att undersöka om kärlskadorna kan repareras genom att rensa bort de specifika Notch3- innehållande proteinaggregaten som återfinns i kärlen hos både patienter och i dessa möss.
Nyheter
Kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi, termin 7 på läkarprogrammet har avslutats med bland annat en muntlig examination av de färdigheter som studenterna lärt sig under terminen. Kursen omfattar de kliniska ämnena allmän kirurgi, anestesiologi, ortopedi, urologi och bilddiagnostik, och det var inom dessa områden som studenterna examinerades. En stor del av studenternas undervisning sker i verksamhetsförlagd utbildning, VFU.
Nyheter
I det senaste avsnittet av podcasten KIPRIME kan du höra Anna Pettersson berätta mer om sin forskning om att förstå anatomiska strukturer genom som 3D-visualiseringar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Från institutionen för laboratoriemedicin har medlemmar utsetts till Fakultetsnämnden samt Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin
Universitetsalliansen Stockholm trio är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet. Ett av trions mål är att bidra till att stärka de tre universitetens deltagande i det europeiska forskningsprogrammet Horisont Europa. I november togs ett viktigt steg i det arbetet, då alliansens Brysselkontor för första gången höll ”EU-kursen”, och stod värd för 18 forskare från lärosätena. Från NVS deltog Susanne Guidetti, avdelningen för arbetsterapi.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Har du svårt att förstå dina känslor? Känner du att du inte vet vad det är du känner eller varför du känner som du gör? Kan det leda till att du har känslor som du inte förstår dig på som ångest, ilska eller skam?
Nyheter
Enheten har öppet enligt ordinarie tider måndag-fredag kl. 09.00-15.00 (lunchstängt kl.11.30-13.00), förutom 23 december och 5 januari då öppettiden är förkortad kl.9.00-12.00.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Arkiv & Registratur
Barncancerfonden tilldelar 46 miljoner kronor till forskning vid Karolinska Institutet (KI). Det gör KI till den största mottagaren för medel till forskning från Barncancerfonden år 2022.
Nyheter
KI har en stor energianvändning. bland annat på grund av omfattande laboratorieverksamhet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Här sammanfattar KI:s presstjänst KI:s synlighet i internationell och svensk media.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Information kring öppettider under Jul & Nyår, Nanna Svarts, Svarta Räfen, Café Jorpes, Biomedicum samt Catering Campus Solna.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Suad Efendic, Stockholm, internationellt erkänd ledande klinisk forskare inom diabetes har efter en lång tids sjukdom avlidit i en ålder av 85 år. Han efterlämnar närmast hustru Mensura, sönerna Nedim och Enes med familjer.
Nyheter
Gunnar Gustafsson Wiss, tillförordnad universitetsdirektör, önskar all personal inom verksamhetsstödet en god helg och ett gott nytt år.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetsförvaltningen
Diagnosen utmattningssyndrom står för majoriteten av alla långtidssjukskrivningar. Men enligt en forskningssammanställning är det vetenskapliga underlaget svagt.
Nyheter
Förvärvad myopati (Critical Illness Myopathy, CIM) är ett vanligt tillstånd bland respiratorvårdade intensivvårdspatienter och som kan medföra förlängd vårdtid, ökad dödlighet/sjuklighet, långvarig återhämtning, försämrad patientkvalitet och inte minst ökade sjukvårdskostnader. Forskare på Karolinska Institutet har studerat bakomliggande mekanismer på respiratorvårdade intenivvårdspatienter i en klinisk longitudinell studie som publicerades nyligen i Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle.
Nyheter
Ursprunget till den allvarliga cancerlika sjukdomen LCH har kartlagts av forskare från Karolinska Institutet i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset. Fynden som presenteras i Science Immunology kan leda till nya riktade behandlingar.
Nyheter
Doktorandnytt riktar sig framförallt till doktorander. Syftet är att informera om nyheter och praktiska detaljer som rör KI:s forskarutbildning.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nu finns julkort/vinterhälsning att beställa i KI:s webbshop. Välj mellan ett klassiskt tryckt vykort eller skicka en digital hälsning. Kortet är dubbelsidigt och har den förtryckta hälsningen ”Season's Greetings and Best Wishes for the New Year”.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Efter en nomineringsprocess anmälde 10 personer intresse för uppdraget som prorektor vid KI. Valkommittén har efter genomgång och intervjuer valt att gå fram med endast en slutkandidat till hörandeförsamlingen, professor Martin Bergö.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Rapport från ClinicaL Trials on Alzheimer's Desease 2022 - ”Positive clinical outcome of Lecanemab immunotherapy and other promising therapeutic approaches for Alzheimer’s"
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Projektet Missing Link presenterades vid UK Stroke Forum.
Nyheter
Här sammanfattar KI:s presstjänst KI:s synlighet i internationell och svensk media.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Från och med jubileumsåret 2010 delar Karolinska Institutet ut medaljer till personer som gjort särskilda insatser till stöd för KI:s verksamhet. Medaljerna finns i tre kategorier: guldmedaljen, stora silvermedaljen och silvermedaljen. Medaljerna delas ut i samband med olika akademiska högtider.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
På torsdag den 15 december med start efter kl 19 görs en uppdatering av ki.se inklusive medarbetare.ki.se, utbildning.ki.se och nyheter.ki.se. Webbplatserna kommer att vara nedstängda under tiden som uppdatering pågår, vilket beräknas ta cirka en timme.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Patienter med behandlingsresistent depression har 23 procent ökad risk för att dö, jämfört med andra deprimerade patienter. Dessutom använder de öppenvården dubbelt så mycket och har tredubbelt antal slutenvårdsdagar. Det visar en ny studie i JAMA Psychiatry av forskare från bland annat Karolinska Institutet som slår fast att det är viktigt att tidigt upptäcka patienter med risk att utveckla behandlingsresistent depression.
Nyheter
Vi gratulerar forskargruppen för klinisk fysiologi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, där hela fem forskare får miljonanslag från Vetenskapsrådet och Hjärt-Lungfonden 2022.
Nyheter
En ny samarbetsstudie från Karolinska Institutet, Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) (DZNE) och Czech Technical University visar på att en ny avbildningsmarkör för hjärnkonnektivitet kan vara en mycket tidig indikator på patologiska förändringar i Alzheimers sjukdom. Denna bildmarkör kan upptäcka förändringar när neuropsykologiska tester och till och med vanliga kliniska bildbaserade markörer misslyckas.
Nyheter
Karolinska Institutet och Uppsala universitet lanserar en öppen webbaserad föreläsningsserie i första hand för personal som jobbar inom sjukhusvården i Uppsala och Stockholm. Målsättningen är att öka kunskapen om precisionsmedicin hos personalen och bidra till att framstegen inom området kommer fler patienter till godo.
Nyheter
Docent Volker Lauschke vid institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa) tilldelas ett konsolideringsbidrag på upp till 1,2 miljoner kronor per år under fem år.
Nyheter
Välkommen Monica Häggström, ny ekonomicontroller vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH). Monica började sin anställning den 6:e december och är en del av ekonomi-teamet på institutionens centrala administration på C2:94.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Huddinge
Vi gratulerar Natalie Glaser och Ulrik Sartipy vid gruppen Thoraxkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som får forskningsanslag från Hjärt-Lungfonden.
Nyheter
Resultat från en enkätdatainsamling som utfördes i 116 skolor i Stockholms län mellan åren 2016-2019 har nu publicerats i en rapport från Nationellt centrum för suicidforskning och prevention. Målgruppen är främst beslutsfattare och intressenter inom Stockholms län som har inflytande över unga personers hälsa, genom exempelvis vården, skolan, eller folkhälsorelaterade policys och insatser.
Nyheter
Fredagen den 9 december kom första antagningsbeskedet för vårens utbildningar på universitet och högskola. Grattis till alla er som kommit in på KI:s utbildningar!
Nyheter
Klusterhuvudvärk, eller Hortons huvudvärk, är den mest smärtsamma huvudvärk som finns och kallas ibland för självmordshuvudvärk. Vid årsskiftet startar forskagruppsledaren Andrea Carmine Belin världens första forskningscentrum helt specialiserat mot klusterhuvudvärk. Centrumet har blivit möjligt genom en stor donation från finansmannen och filantropen Rune Andersson.
Nyheter
Nanomaterialet grafenoxid, som används inom elektronik och i sensorer av biologiska ämnen, kan påverka immunförsvaret indirekt via bakterier i tarmen. Det visar forskare från Karolinska Institutet i en studie på zebrafiskar som publicerats i Nature Nanotechnology.
Nyheter
Det planerade fönsterbytet och det planerade tillbyggnadsprojektet ”Hjärtat” kommer att starta betydligt senare än vad Hemsö tidigare har aviserat.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Problem med att hantera ilska kan medföra svåra konsekvenser för den drabbade och dess närstående. En ny studie från Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet visar att en fyra veckor lång internetbehandling kan hjälpa personer med ilska och aggression. Resultaten har publicerats i en vetenskaplig artikel i Journal of Consulting and Clinical Psychology.
Nyheter
Vetenskapsrådet (VR) har i sin senaste utlysning tilldelat strax över 19 miljoner kronor till sex projekt vid KI. Projektet som tilldelats störst bidrag syftar till att studera långsiktig påverkan av pandemin på livsstil och hälsa hos unga vuxna.
Nyheter
Pedagogiska utvecklare på KI, engagerade kliniska handledare i regionen och egeninspelat filmmaterial har resulterat i en uppdaterad guide för arbete med peer learning i VIL. Guiden kan användas för dig som möter studenter i verksamhetsintegrerat lärande.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskare vid Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och företaget Cellevate AB har mottagit nära fem miljoner kronor från Vinnova för att undersöka hur stamceller interagerar med sin omgivning. Målet med projektet är att på sikt kunna bidra till bättre behandling av folksjukdomar såsom hjärtsvikt och diabetes.
Nyheter
KI webbförvaltning
2022-06-08