Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Forskare vid gruppen Thoraxkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet har i en studie analyserat patienter som genomgått byte av aortaklaff under perioden 2003-2018.
Studien är publicerad i JAMA Network Open och visar på varierande prestanda mellan olika mekaniska hjärtklaffar.
Nyheter
Vi gratulerar Ruixin Lu, Michael Dismorr, Natalie Glaser och Ulrik Sartipy vid forskargruppen Thoraxkirurgi vars artikel, publicerad i JACC: Advances juni 2023, har blivit en av de 10 mest lästa artiklarna i tidskriften under 2023!
Nyheter
Vi gratulerar Michael Dismorr vid forskargruppen Thoraxkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som får Viking Olov Björkpriset för bästa avhandling inom thoraxkirurgi 2023.
Nyheter
I samband med Lungcancerdagen delar Lungcancerföreningen varje år ut ett stipendium till någon eller några som genomfört värdefulla insatser inom lungcancerområdet.

I år gick stipendiet till thoraxkirurgerna Mamdoh Al-Ameri vid Karolinska Universitetssjukhuset och Maya Landenhed Smith, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Nyheter
Anna Falk vid forskargruppen Thoraxkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Depression and delirium in cardiac surgery patients" den 26 maj 2023. Huvudhandledare är Malin Stenman.
Nyheter
Janica Kallonen vid forskargruppen Thoraxkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Long-term follow-up after surgery for chronic thromboembolic pulmonary hypertension" den 5 maj 2023.
Huvudhandledare är Ulrik Sartipy.

Nyheter
Forskare vid gruppen Thoraxkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet har i en studie analyserat patienter som genomgått byte av aortaklaff under perioden 2003-2018. Studien är publicerad i Journal of the American College of Cardiology, JACC, och visar att det är mindre farligt än vad man tidigare trott att få en konstgjord hjärtklaff i liten storlek relativt till patients kroppsstorlek.
Nyheter
Vi gratulerar Natalie Glaser och Ulrik Sartipy vid gruppen Thoraxkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som får forskningsanslag från Hjärt-Lungfonden.
Nyheter
Michael Dismorr vid forskargruppen thoraxkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarade sin avhandling "Epidemiological studies of bioprosthetic aortic valves" den 18 november, 2022.
Huvudhandledare: Ulrik Sartipy.

Nyheter
Vi gratulerar David Freiholtz vid gruppen Thoraxkirurgi som tilldelades pris för bästa abstract inom genetiska och ärftliga aspekter av aortaaneurysm vid European Society for CardioVascular and Endovascular Surgery, ESCVS och IMADs möte i Liège i juni.
Nyheter
Publikationen Heart utser årligen det högst meriterade forskningsarbetet till Heart Best Research Paper Award. En av de tre finalisterna till årets utmärkelse var publikationen "Relative survival after aortic valve surgery in patients with biscupid aortic valves" från forskare vid gruppen Thoraxkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.
Nyheter
Patienter med låg socioekonomisk status som genomgått operation med byte till mekanisk hjärtklaffprotes har en högre risk för blödningskomplikationer, såsom dödlig hjärnblödning, efter operationen visar en studie gjord av forskare vid Karolinska Institutet. Studien publiceras nu i Journal of the American College of Cardiology, JACC.
Nyheter
Vi gratulerar Anna Falk vid gruppen Thoraxkirurgi som tilldelades pris för abstract vid det Svenska Kardiovaskulära Vårmötet i Malmö den 6-8 april.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har studerat långtidseffekter på sjuklighet och död hos personer som fått olika modeller av biologiska hjärtklaffproteser inopererade. Resultaten, som visar på stora skillnader i prestanda beroende på modellgrupp, publiceras i tidskriften JAMA Network Open.
Nyheter
Forskargruppen Thoraxkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, får en donation om 15 miljoner kronor från Schörling Foundation. Donationen har till syfte att stärka den thoraxkirurgiska teknik- och metodutvecklingen och därtill hörande forskning vid gruppen.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet medverkar i en europeisk studie där man har undersökt överlevnad hos svårt sjuka Covid-patienter som behandlats med ECMO. Studiens resultat publicerades nyligen i Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia.
Nyheter
Vi gratulerar Magnus Dalén, docent vid forskargruppen Thoraxkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som har utsetts till årets mottagare av Ingegerd och Viking Olov Björks Minnespris.
Nyheter
Kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (CTEPH) diagnostiseras ibland sent på grund av vaga symtom. Alla patienter med CTEPH bör evalueras för kirurgi, visar en ny genomgång gjord av forskare vid gruppen Thoraxkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi.
Nyheter
Patienter med låg inkomst har högre risk att dö efter lungcancerkirurgi än patienter med hög inkomst. Sambandet kvarstår även om man tar hänsyn till förekomst av vanlig samsjuklighet och andra faktorer som är kända för att öka risken för död. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en ny studie som publiceras i tidskriften Thorax.
Nyheter
Vi gratulerar Anders Franco-Cereceda, professor i thoraxkirurgi och prefekt vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som har blivit invald i the American Association for Thoracic Surgery.
Nyheter
Vi gratulerar Magnus Dalén vid forskargruppen Thoraxkirurgi som får Postdoktoralt Stipendium från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF.
Nyheter
Gunilla Kjellberg vid gruppen Thoraxanestesi och intensivvård försvarar sin avhandling "Coagulation during and after cardiopulmonary bypass with focus on heparin, protamine, aprotinin and platelet function" den 3 juni 2019. Huvudhandledare är Jan van der Linden.
Nyheter
Vilken dag i veckan en patient med lungcancer opereras på har ingen betydelse för överlevnaden. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en ny studie som publiceras i tidskriften Chest.
Nyheter
Magnus Dalén och Ulrik Sartipy, forskare i gruppen Thoraxkirurgi, intervjuas i OpenHeart, tidskriften Circulations officiella blogg.
Nyheter
KI webbförvaltning
2024-06-11