Publicerad: 2022-10-27 13:12 | Uppdaterad: 2022-10-28 16:02

David Freiholtz fick Camillo Di Croce Prize för bästa abstract

David Freiholtz presenterar sitt abstract vid ESCVS möte i Belgien
David Freiholtz presenterar sitt abstract vid ESCVS möte i Belgien

Vi gratulerar David Freiholtz vid gruppen Thoraxkirurgi som tilldelades pris för bästa abstract inom genetiska och ärftliga aspekter av aortaaneurysm vid European Society for CardioVascular and Endovascular Surgery, ESCVS och IMADs möte i Liège i juni.

David Freiholtz fick ta emot Camillo Di Croce prize för sitt abstract ”Possible role of SPP1 in degenerative ascending aortic aneurysm formation".

Studien är den första i Davids avhandlingsarbete.