Publicerad: 2022-11-28 10:27 | Uppdaterad: 2022-11-28 10:38

Avhandling om aortaklaffproteser av biologiskt material

Michael Persson
Michael Dismorr Foto: Oliver von Olnhausen

Michael Dismorr vid forskargruppen thoraxkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarade sin avhandling "Epidemiological studies of bioprosthetic aortic valves" den 18 november, 2022.
Huvudhandledare: Ulrik Sartipy.

Vad handlar din avhandling om?

Min avhandling handlar om konstgjorde aortaklaffproteser av biologiskt material, vanligtvis gris eller ko. Vi utförde omfattande registerstudier för att analysera prestandan hos olika typer av proteser och protesmodeller hos olika typer av patienter. Det här är kunskap som är viktig för allt ifrån upphandling av protesmodell, till beslut under själva kirurgin och uppföljning av patienter efter kirurgi.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Vi identifierade en protesmodell som presterade betydligt bättre än dem andra, och en modell som tenderade att prestera sämre än de andra. Mycket viktigt både för patienter och kliniker att känna till vid upphandling och planerad kirurgi, samt vid uppföljning.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Genom val av rätt protesmodell till rätt patient så kan vi förlänga livet och minska risken för allvarliga komplikationer.

Vilka mål har du för framtiden?

Fortsätta bedriva forskning vid Karolinska Institutet, samt deltagande i internationella samarbeten.

Avhandling

Epidemiological studies of bioprosthetic aortic valves

Kontakt

Michael Dismorr Postdoktor