Publicerad: 2017-08-01 12:02 | Uppdaterad: 2019-09-09 14:18

Peter Svenarud - årets mottagare av Ingegerd och Olov Viking Björks Stipendium

Vi gratulerar Peter Svenarud vid forskargruppen Thoraxkirurgi som har utsetts till årets mottagare av Ingegerd och Olov Viking Björks Stipendium.

Priset som är det största inom thoraxkirurgisk forskning (275 000 SEK) i Skandinavien utdelas till en framstående ung thoraxkirurg som gjort betydande kliniska och vetenskapliga insatser inom thoraxkirurgin.

Prismotivering

"... for integrating new cardio-thoracic surgical techniques with research modalities in assessing applicability, reproducibility, effects and outcome for patient benefit”.