Publicerad: 2022-09-23 08:53 | Uppdaterad: 2022-09-23 11:25

Publikation om överlevnad efter aortaklaffkirurgi - en av finalisterna till Heart Best Paper Award

Stilleben, hjärta, anatomi Foto: Camilla Svensk

Publikationen Heart utser årligen det högst meriterade forskningsarbetet till Heart Best Research Paper Award. En av de tre finalisterna till årets utmärkelse var publikationen "Relative survival after aortic valve surgery in patients with biscupid aortic valves" från forskare vid gruppen Thoraxkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.

Natalie Glaser Foto: Ulf Sirborn

–Vår studie visar att överlevnaden efter kirurgiskt aortaklaffbyte hos patienter med bikuspid aortaklaff är mycket bra och jämförbar med överlevnaden i befolkningen i allmänhet, säger Natalie Glaser, försteförfattare till publikationen.

–Resultaten från studien kan användas för att underlätta den information som ges till patienter samt det kliniska beslutsfattandet för patienter med bikuspid aortaklaff som har genomgått, eller som ska genomgå kirurgiskt aortaklaffbyte, fortsätter hon.

Studien leddes av Anders Franco-Cereceda och medförfattare är Veronica Jackson, Per Eriksson och Ulrik Sartipy.

Publikation

Relative survival after aortic valve surgery in patients with bicuspid aortic valves.
Glaser N, Jackson V, Eriksson P, Sartipy U, Franco-Cereceda A
Heart 2021 07;107(14):1167-1172

Heart Best Paper Award 2022 
Catherine M Otto Heart Epub ahead of print: September 2022. doi:10.1136/ heartjnl-2022-321727

Utnämningen till Heart Best Paper Award baseras bland annat på antalet citat, antal läsare, relevansen av den kliniska frågan som forskningen tar upp, kvaliteten på forskningsstudiens design och presentation samt den potentiella långsiktiga effekten av forskningsresultaten. Heart Best Paper Award 2022