Publicerad: 2020-10-21 09:45 | Uppdaterad: 2020-10-21 10:12

Kronisk lungembolism kan botas med kirurgi

Janica Kallonen

Kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (CTEPH) diagnostiseras ibland sent på grund av vaga symtom. Alla patienter med CTEPH bör evalueras för kirurgi, visar en ny genomgång gjord av forskare vid gruppen Thoraxkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi.

Janica Kallonen, doktorand vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi har tillsammans med forskarkollegorna Matthias Corbascio, Fredrik Bredin och Ulrik Sartipy vid gruppen Thoraxkirurgi samt Göran Rådegran vid Lunds Universitet sammanställt de senaste rönen kring CTEPH i en klinisk översiktsartikel i Läkartidningen 2020;117:20014.

Kirurgisk behandling av ­CTEPH med pulmonella endartärektomier (PEA) är förstahandsbehandling för operabla patienter enligt Europeiska kardiologföreningens behandlingsriktlinjer från 2019.

PEA är en potentiellt kurativ behandling för en svår sjukdom som orsakar mycket lidande och en förtida död. Patienter med CTEPH som opereras med PEA har en förbättrad överlevnad jämfört med de patienter som inte kan eller blir opererade.

– Patienter med misstänkt CTEPH bör remitteras till ett PAH-centrum för evaluering, utredning och ställningstagande till kirurgisk behandling, säger Janica Kallonen. 

Läs hela artikeln "Kronisk lungembolism kan botas med kirurgi" Läkartidningen 2020;117:20014.

Kontakt

Janica Kallonen Anknuten till Forskning