Publicerad: 2022-02-18 12:00 | Uppdaterad: 2022-02-18 12:03

Schörling Foundation donerar 15 miljoner kronor till thoraxkirurgisk forskning vid KI

Två thoraxkirurger klädda i vita sjukhuskläder
Christian Olsson och Anders Franco-Cereceda Foto: Stefan Zimmerman

Forskargruppen Thoraxkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, får en donation om 15 miljoner kronor från Schörling Foundation. Donationen har till syfte att stärka den thoraxkirurgiska teknik- och metodutvecklingen och därtill hörande forskning vid gruppen.

– Det är mycket glädjande och en betydelsefull donation för kunskapsutvecklingen inom en stor och viktig sjukdomsgrupp. Genom donationen kan vi ytterligare stärka forskningen inom det thoraxkirurgiska området, säger professor Anders Franco-Cereceda, forskargruppsledare för gruppen Thoraxkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi.

Inom hjärtkirurgin står patienten i centrum. Forskning, utbildning och utveckling strävar alla tydligt mot att gagna patienten i form av säkrare, bättre och mer effektiva behandlingsmetoder. Utbildning och utveckling är lika nödvändigt som rent forskningsarbete, och ger snabba resultat som kommer patienten tillgodo.

– Att utöka behandlingsarsenalen med ytterligare en metod eller att ersätta en etablerad metod med en ny, förbättrad metod är en effektiv klinisk strategi för att uppnå resultat. Att undervisas och undervisa är också ett led i utveckling och kunskapsöverföring, säger docent Christian Olsson som tillsammans med Anders Franco-Cereceda kommer leda satsningen inom utbildning och utveckling vid gruppen.

Om forskningsfinansiären

Schörling Foundation drivs utan vinstsyfte och har sin ekonomiska grund i en donation från Melker Schörling, bolagets grundare. Stiftelsens syfte är att främja vetenskaplig undervisning och forskning. Detta görs genom att stödja aktuella och angelägna projekt som drivs av institut eller individuella forskare. Vidare stöder Stiftelsen projekt, organisationer och individer som stöttar barns och ungdomars utveckling.