Publicerad: 2024-04-29 14:02 | Uppdaterad: 2024-04-29 15:45

Varierande prestanda mellan olika mekaniska hjärtklaffar

Illustration: Getty Images
Hjärtats klaffar ser till att blodet pumpas i rätt riktning. Illustration: Getty Images

Forskare vid gruppen Thoraxkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet har i en studie analyserat patienter som genomgått byte av aortaklaff under perioden 2003-2018.
Studien är publicerad i JAMA Network Open och visar på varierande prestanda mellan olika mekaniska hjärtklaffar.

Aortaklaffsjukdom innebär att klaffen som sitter mellan hjärtat och den stora kroppspulsådern inte fungerar som den ska. Behandlingen består av att aortaklaffen byts ut mot en konstgjord hjärtklaff. Konstgjorda hjärtklaffar kan vara biologiska eller mekaniska, där yngre patienter ofta får mekaniska klaffar. 

Bild på doktorand
Malin Granbom Koski, doktorand vid MMK

Vad är det viktigaste fyndet i er studie?

–I vår studie har vi identifierat en modell av mekaniska hjärtklaffar som presterar sämre jämfört med andra mekaniska hjärtklaffar. Efter justering för olika baslinjefaktorer som samsjukdom och socioekonomiska faktorer så uppskattades risken för död tio år efter operationen till 27% hos patienter som fått en klaff av modellgruppen Bicarbon, jämfört med 17% hos patienter som fått klaffar av modellgrupperna Carbomedics, Regent eller Standard, säger Malin Granbom Koski, doktorand vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi och försteförfattare till artikeln.

Varför är resultaten viktiga?

Givet resultatet av vår studie kan det bli relevant med tätare uppföljning av patienter som erhållit klaffmodellen som påvisade sämre prestanda för att upptäcka och behandla möjliga komplikationer.

Hur genomförde ni studien?

Genom det svenska hjärtkirurgiregistret har vi identifierat över 5000 patienter som fick en mekanisk hjärtklaff i Sverige mellan 2003 och 2018. Datan från det svenska hjärtkirurgiregistret kompletterades med data från Socialstyrelsen samt Statistiska Centralbyrån. 

Vad är nästa steg i er forskning?

Vi kommer fortsätta genomföra studier för att titta på faktorer som påverkar kliniska resultat efter aortaklaffoperationer. Vi hoppas på att öka kunskapen kring klaffproteser, och genom det bidra till en bättre vård för patienter med aortaklaffsjukdom.

Studien har finansierats genom anslag från Hjärt-lung fonden, Region Stockholm och privat donation från Fredrik Lundberg. Inga intressekonflikter har rapporterats.

Publikation

Comparative Long-Term Clinical Performance of Mechanical Aortic Valve Prostheses.
Granbom Koski M, Glaser N, Franco-Cereceda A, Sartipy U, Dismorr M
JAMA Netw Open 2024 Apr;7(4):e247525