Publicerad: 2022-12-13 10:27 | Uppdaterad: 2022-12-13 14:02

Anslag från Hjärt-Lungfonden till forskare vid Thoraxkirurgigruppen

Natalie Glaser och Ulrik Sartipy, forskare vid gruppen Thoraxkirurgi
Natalie Glaser och Ulrik Sartipy Foto: tv Johan Adelgren, th Ulf Sirborn

Vi gratulerar Natalie Glaser och Ulrik Sartipy vid gruppen Thoraxkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som får forskningsanslag från Hjärt-Lungfonden.

Natalie Glaser tilldelas 700 000 kr per år i 3 år (2,1 milj.) för projektet Registerstudier om kateterburen aortaklaffimplantation och kirurgisk behandling av endokardit.       

Forskning avser att studera komplikationer och prognos efter kateterburen aortaklaffimplantation (TAVI) och kirurgisk behandling för endokardit hos olika patientgrupper. Med hjälp av nationella hälsodataregister, har en databas upprättats med detaljerad information om alla patienter som genomgått aortaklaffoperation i Sverige sedan 1997. Denna databas används för att med hjälp av konventionella statistiska och epidemiologiska metoder besvara projektets frågeställningar.

–Våra studier kommer att leda till en ökad kunskap om kirurgisk behandling av endokardit samt kateterburen aortaklaffimplantation, säger Natalie Glaser, docent i experimentell kardiologi. Den ökade kunskapen kan användas till att förbättra patientvården både innan och efter operation och för att bättre anpassa vården för varje enskild patient, fortsätter hon.

Ulrik Sartipy tilldelas 600 000 kr per år i 2 år (1,2 milj.) för projektet Risk och prognos vid hjärtkirurgi - nationella registerstudier.

–Vår forskning syftar till att bättre förstå olika faktorers betydelse för prognos efter hjärtkirurgi, säger Ulrik Sartipy, adjungerad professor i thoraxkirurgi. Genom ökad kunskap om betydelsen av vanliga sjukdomstillstånd hos patienter med hjärtsjukdom kan vi bidra till förbättrad överlevnad och minskad sjuklighet hos patienter som har eller skall genomgå hjärtkirurgi, fortsätter han. Vi utför nationella populationsbaserade studier bland patienter som genomgår hjärtkirurgi genom att sammanlänka information som dagligen samlas in i svenska nationella hälsodataregister samt kvalitetsregister och undersöker kliniskt relevanta frågeställningar där resultaten från våra studier direkt kan omsättas i klinisk praxis.