Publicerad: 2023-04-27 13:44 | Uppdaterad: 2023-04-27 13:59

Avhandling om långtidsresultat för patienter opererade för kronisk lungembolism

Janica Kallonen
Janica Kallonen.

Janica Kallonen vid forskargruppen Thoraxkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Long-term follow-up after surgery for chronic thromboembolic pulmonary hypertension" den 5 maj 2023.
Huvudhandledare är Ulrik Sartipy.

Vad handlar din avhandling om?

Vi har studerat långtidsresultat för patienter som genomgått kirurgi för den mycket sällsynta sjukdomen kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (CTEPH) eller ”kronisk lungembolism”. 

CTEPH kan behandlas kirurgiskt med pulmonell endartärektomi. Operationen är en öppen hjärtoperation som genomförs med hjälp av hjärt-lungmaskin, djup hypotermi (18 grader) och cirkulatorisk arrest. Under operationen avlägsnas förträngningar i lungartärerna, som utgörs av förtjockad och fibrotisk intima. 

Vilka är de viktigaste resultaten?

Patienterna som genomgått kirurgi för CTEPH hade en något kortare förväntad livslängd jämfört med en åldersmatchad svensk population.

Kvinnor hade högre tidig (perioperativ) mortalitet än män efter kirurgi för CTEPH. Efter justering av skillnader i baslinjedata fanns ingen signifikant skillnad i långtidöverlevnad mellan män och kvinnor. Kvinnor hade dock sämre relativ överlevnad än män.

Patienter med kvarstående pulmonell hypertension tidigt postoperativt (inom 48 h) efter kirurgi för CTEPH hade sämre långtidsprognos.

Livskvaliteten för patienter som genomgått kirurgi för CTEPH var god jämfört med en åldersmatchad svensk population.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Ökad kunskap om sjukdomen bidrar förhoppningsvis till att fler patienter kan diagnosticeras och remitteras för behandling för att förbättra både prognos och livskvalitet.

Vilka mål har du för framtiden?

Mitt mål är att fortsätta med både klinisk forskning och kliniskt arbete inom thoraxkirurgi.

Disputation

Fredagen den 5 maj 2023 kl 09:00 i Rolf Luft Auditorium, Anna Steckséns gata 53, Karolinska Universitetssjukhuset

Avhandling

Long-term follow-up after surgery for chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Kontakt

Janica Kallonen Anknuten till Forskning