Publicerad: 2019-06-27 10:14 | Uppdaterad: 2020-12-01 09:45

Magnus Dalén får SSMF:s Postdoktorala Stipendium

Vi gratulerar Magnus Dalén vid forskargruppen Thoraxkirurgi som får Postdoktoralt Stipendium från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF.

Magnus Dalén, Thoracic Surgery
Magnus Dalén

Magnus Dalén får stipendiet för sitt projekt avseende "långtidsresultat efter hjärtkirurgi hos barn födda med enkammarhjärta".

Hos barn födda med enkammarhjärta är en av hjärtats kammare underutvecklad och barnet kan därmed inte få en normal cirkulation med två kammare. Barn födda med en sådan missbildning behöver i tidigt stadie genomgå upprepade operationer för att upprätta en fungerande enkammarcirkulation. Långtidsresultat efter dessa kirurgiska ingrepp är bristfälligt kartlagda.

Projektet syftar till att studera risker och utfall hos samtliga patienter som opererats med enkammarkirurgi i Sverige under en 25-årsperiod. Detta möjliggörs genom att en heltäckande nationell databas avseende dessa patienter sammanlänkas med ett flertal nationella hälsodataregister. Målsättningen är att resultaten ska kunna användas inför beslut avseende kirurgi och information avseende förväntad långtidsprognos.

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, bildades 1909 då de tillsammans med generösa bidragsgivare började stödja den medicinska forskningen. Under de gångna hundra åren har SSMF blivit en allt viktigare förutsättning för unga vetgiriga forskare att lyckas i sitt sökande efter nya avgörande genombrott – och på så sätt skapa bättre vård och effektivare mediciner och dessutom bidra att hålla den svenska medicinska forskningen på en hög internationell nivå.