Publicerad: 2023-11-10 14:22 | Uppdaterad: 2023-11-10 14:23

Mamdoh Al-Ameri får Lungcancerföreningens stipendium 2023

Forskaren och thoraxkirurgen Mamdoh Al-Ameri vid utdelningen av Lungcancerföreningens stipendium
Mamdoh Al-Ameri Foto: Leine Persson Johansson

I samband med Lungcancerdagen delar Lungcancerföreningen varje år ut ett stipendium till någon eller några som genomfört värdefulla insatser inom lungcancerområdet.

I år gick stipendiet till thoraxkirurgerna Mamdoh Al-Ameri vid Karolinska Universitetssjukhuset och Maya Landenhed Smith, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Motivering

I det stora bruset av onkologisk behandling är det lätt att glömma bort att det finns en behandling som räddar liv och som kan bota lungcancer. Thoraxkirurgin har under senare år utvecklats och förbättrats väsentligt genom det ökande användandet av minimalinvasiva kirurgiska tekniker. Både VATS, video-assisterad thoraskopi, och RATS, robotassisterad multi- eller uniportal operationsteknik är exempel på sådana metoder. För patienter innebär metoderna snabbare operationstid och läketid samt minskad smärta och färre komplikationer. Med minimalinvasiva tekniker finns det även möjlighet att på sikt kunna erbjuda sköra patienter och patienter med komplicerade tumörer operation.

Lungcancerföreningen är därför glada att tilldela 2023 års Lungcancerstipendium till Mamdoh Al-Ameri, thoraxkirurg vid Karolinska Universitetssjukhuset och Maya Landenhed Smith, thoraxkirurg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för deras insatser inom thoraxkirurgin.

Mamdoh Al-Ameri disputerade 2018 vid Karolinska Institutet med avhandlingen ”Pulmonary resections for malignant tumors” om bland annat VATS och metodens förtjänster.

Maya Landenhed Smith var tillsammans med sina kollegor först i Skandinavien med att ha genomfört uniportal robotassisterad operation, RATS, för lungcancer där roboten går in genom endast ett operationssår.