Publicerad: 2021-02-23 10:28 | Uppdaterad: 2021-02-23 10:28

Sexmånaders uppföljning av Covid-patienter som behandlats med ECMO

Coronavirus

Forskare vid Karolinska Institutet medverkar i en europeisk studie där man har undersökt överlevnad hos svårt sjuka Covid-patienter som behandlats med ECMO. Studiens resultat publicerades nyligen i Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia.

Magnus Dalén
Magnus Dalén

Resultaten visar att nära hälften av de vuxna patienterna med svår Covid-19 med ARDS, lungsvikt, kan behandlas lyckosamt med ECMO.

I studien deltog 132 patienter vid 10 ECMO-enheter i Europa, bland annat Karolinska Universitetssjukhuset Solna, ECMO-centrum och enheten för Thoraxkirurgi.

-Studien visar att omkring hälften av patienterna med ARDS orsakad av svår Covid-19-infektion kan behandlas framgångsrikt med ECMO. De patienter som överlevde till utskrivning hade en god prognos vid 6 månaders uppföljning, säger Magnus Dalén, thoraxkirurg och docent vid gruppen Thoraxkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som var en av forskarna som genomförde studien.

I studien deltog från Karolinska Institutet även Mikael Broman och Lars Falk, ECMO-centrum.

Publikation

Six-Month Survival After Extracorporeal Membrane Oxygenation for Severe COVID-19.
Biancari F, Mariscalco G, Dalén M, Settembre N, Welp H, Perrotti A, Wiebe K, Leo E, Loforte A, Chocron S, Pacini D, Juvonen T, Broman LM, Perna DD, Yusuff H, Harvey C, Mongardon N, Maureira JP, Levy B, Falk L, Ruggieri VG, Zipfel S, Folliguet T, Fiore A
J Cardiothorac Vasc Anesth 2021 Jan;():

Faktaruta

ECMO, ExtraCorporeal Membrane Oxygenation, syresättning av blodet utanför kroppen genom en konstgjord lunga och används när all annan intensivvård sviktar.

ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, är en form av akut svår lungsvikt som kan ske till följd av exempelvis lunginflammation. Tillståndet innebär att lungornas funktion kollapsar och dödligheten är hög.

Kontakt

Magnus Dalén Senior Forskare