Publicerad: 2020-11-16 11:05 | Uppdaterad: 2021-08-30 10:43

Magnus Dalén får Ingegerd och Viking Olov Björks Minnespris 2020

Magnus Dalén

Vi gratulerar Magnus Dalén, docent vid forskargruppen Thoraxkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som har utsetts till årets mottagare av Ingegerd och Viking Olov Björks Minnespris.

Priset, 275.000 kronor, som är det största inom thoraxkirurgisk forskning i Skandinavien utdelas till en framstående ung thoraxkirurg som gjort betydande kliniska och vetenskapliga insatser inom thoraxkirurgin. Pristagaren utses av representanter för Karolinska Universitetssjukhuset, Svensk Thoraxkirurgisk Förening och Scandinavian Association for Thoracic Surgery.

Prismotivering

Magnus Dalén tilldelas priset "för hans ojämförbart omfångsrika och framgångsrika vetenskapliga produktion inom ett brett spektrum av hjärtkirurgiska subspecialiteter".