Publicerad: 2024-01-09 17:08 | Uppdaterad: 2024-01-09 17:11

Artikel i JACC Adv. från Thoraxkirurgigruppen är en av de 10 mest lästa 2023

Porträtt av tre forskare och läkare vid gruppen Thoraxkirurgi
Michael Dismorr, Natalie Glaser och Ulrik Sartipy Foto: n/a

Vi gratulerar Ruixin Lu, Michael Dismorr, Natalie Glaser och Ulrik Sartipy vid forskargruppen Thoraxkirurgi vars artikel, publicerad i JACC: Advances juni 2023, har blivit en av de 10 mest lästa artiklarna i tidskriften under 2023!

De mest lästa och nedladdade artiklarna under 2023 i JACC: Advances: Top Articles tree map

ARTICLE: JACC Adv. 2023 Jun, 2 (4) 100359
Aortic Valve Replacement With Mechanical Valves vs Perimount Bioprostheses in 50- to 69-Year-Old Patients
Ruixin Lu, Michael Dismorr, Natalie Glaser, and Ulrik Sartipy