Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Centre of Excellence for Sustainable Health (CESH) är ett digitalt kompetenscentrum som har etablerats i samarbete med Makerere University i Uganda, med syfte att främja en hållbar hälsa och bidra till Agenda 2030. Vi frågade styrgruppens ordförande och vice ordförande om centrets betydelse och dess inverkan.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Sustainability, Inclusiveness, Integration for University Support Services (SiiUSS) är namnet på ett projekt och ett gemensamt initiativ mellan University of the Philippines Diliman (UPD) och Karolinska Institutet (KI). Efter att pilotprojektet framgångsrikt genomfördes 2023, med tio deltagare, fem från varje partnerinstitution, tog projektledarna för SiiUSS nyligen erfarenheter från sin verksamhet vidare till en konferens i Japan.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
För elva år sedan publicerades KI-forskaren Beatrice Uusmas bok Expeditionen. Min kärlekshistoria. Boken handlar om Andrées polarexpedition i slutet av 1800-talet. I augusti kommer hon och en grupp forskare från bland annat Norsk Institutt for Kulturminneforskning att återvända till Vitön i jakt på fler svar om den ödesdigra expeditionen. Målet är dels flera forskningsartiklar men också en ny bok. Bea Uusma, vid Medicinens historia och kulturarv på KI, berättar mer.
Nyheter
Internationaliseringsnämnden vid Karolinska Institutet utlyser medel för samarbete med partners i låg- och medelinkomstländer i Afrika.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
SciLifeLabs styrelse har utsett professor Jan Ellenberg till ny direktör. Vid sidan av denna roll kommer professor Ellenberg även att anställas som professor vid Karolinska Institutet och affilierad professor vid Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan. Han efterträder professor Olli Kallioniemi, som har varit föreståndare för SciLifeLab sedan 2015.
Nyheter
STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) inbjuder Karolinska Institutet att nominera upp till tre kandidater till lärarutbyte inom STINTs program ”Teaching Sabbatical”, varav eventuell tredje kandidat endast erbjuds granskning i mån av plats.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Hur kan vi hjälpa beslutsfattare under hälsokriser, genom att ta fram snabba och användbara beslutsunderlag som grundar sig på forskning och beprövad erfarenhet? Med den frågan som utgångspunkt samlade Centrum för hälsokriser torsdagen den 29 maj ett nyfiket gäng deltagare i Aula Medica för en heldagsworkshop i att skapa kunskapsunderlag för beslutsfattande i hälsokriser.
Nyheter
Under ett öppet möte den 17 maj på KI campus Flemingsberg kunde medarbetare från KI och Karolinska Universitetssjukhuset höra mer om Karolinska ATMP-centrum och vad det erbjuder den som forskar eller arbetar kliniskt med läkemedel för avancerade terapier. Matti Sällberg är dekan för KI Syd och tillförordnad föreståndare för centrumet och svarar här på tre frågor om vilka möjligheter som finns.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I mars reste Louisa Cheung och Rachel Fisher vid institutionen för medicin Solna till Vilnius University i Litauen för att delta i ett nätverksmöte inom ”BalticSeaBioMed”.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset inleder ännu ett trepartssamarbete, nu med Elekta. Målsättningen är att kraftsamla inom cancerområdet med inriktning mot strålterapi och precisionsmedicin.
Nyheter
Tillsammans med Unicef var Karolinska Institutet värd för konferensen Bold Ideas for Brighter Futures den 15–16 maj. Klas Bergling, pappa till Tim Bergling med artistnamnet Avicii, var en av dem som höll tal om sina erfarenheter av psykisk ohälsa hos unga.
Nyheter
Universitetsalliansen Stockholm trio, bestående av Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet är stolta över att kunna meddela öppnandet av en ny utlysning för tvärvetenskapliga samarbeten inom utbildning och forskning.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Karolinska Institutet har tecknat en avsiktsförklaring med läkemedelsbolaget Chiesi, som har kontor på KI Science Park. Parterna har kommit överens om att stärka insatser som kan påskynda forskning och utveckling inom bland annat luftvägssjukdomar, sällsynta sjukdomar och neonatologi.
Nyheter
Under 2023 lanserade Strategiska forskningsområdet i Vårdvetenskap (SFO-V) en satsning på framtidens forskare inom vårdvetenskap genom en öppen utlysning av medel till postdoktorala tjänster för vårdvetenskaplig forskning. Målsättning med satsningen, SFO-V Fellows, är att främja högkvalitativ vårdvetenskaplig forskning och att säkerställa återväxten av forskare inom området.
Nyheter
Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm sjöd av liv och samtal när sällskapet, tillsammans med Centrum för hälsokriser på KI, torsdagen den 2 maj 2024 arrangerade ett seminarium om attacker på hälso-och sjukvård i konflikter och krig. De som inte hade möjlighet att ta sig till huvudstaden deltog online. Presentationer och paneldiskussioner med experter och hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i krigsområden, belyste denna viktiga fråga och väckte engagemang.
Nyheter
I år är det akademiska val av nya lärarledamöter till konsistoriet, universitetets högsta beslutande organ. Alla KI:s anställda, studenter och anknutna kan nominera kandidater mellan den 14 och 28 maj. Här ger nuvarande lärarledamöter tips om uppdraget – och hoppas kunna inspirera sina efterträdare. Välkommen att nominera.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Lärande, Informatik, Management och Etik, Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Medicinsk biokemi och biofysik
Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och AstraZeneca inleder ett trepartssamarbete för att främja utvecklingen av precisionsmedicin i Sverige. Ambitionen är att patienter i hela landet ska få tillgång till skräddarsydd prevention, diagnos, behandling och uppföljning.
Nyheter
Internationaliseringsnämnden har avsatt 200 000 kronor för aktiviteter eller projekt som främjar internationalisering på hemmaplan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Utlysningen avser ekonomiskt stöd för samarbetsprojekt inom olika områden för KI lärare & övrig personal. Yngre forskare är särskilt välkomna att söka. Stödet kan uppgå till maximalt 50.000 sek.  
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Vilken påverkan kommer EU-valet att ha på forskning och utbildning i Europa? Och hur arbetar Universitetsalliansen Stockholm trio med att påverka EU:s forskningsagenda? Vi ställde tre frågor till Dan Andrée, senior rådgivare på universitetsalliansens kontor i Bryssel.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nyblivna föräldrar stod i fokus när KI Impact Challenge arrangerades under en helg, ett studentevenemang för att främja innovation. Drygt 40 studenter arbetade under två dagar med utmaningen att förbättra föräldrars hälsa och välbefinnande.
Nyheter
KI och Makerere University i Uganda har arbetat tillsammans i över 20 år. Idag tillhandahåller centret verktyg, resurser och utbildning för forskare, studenter, yrkesverksamma och beslutsfattare globalt.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Ett stort antal experter inom cancerforskning från KI och Karolinska Universitetssjukhuset deltog i Karolinska CCC-dagen. Årets tema var cancerprevention, med fokus på forskningens framsteg och återstående utmaningar, men också på betydelsen av delaktiga patienter för hög vårdkvalitet.
Nyheter
Davide Liborio Vetrano får EU-finansiering inom ramen för Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) Doctoral Networks för sitt projekt med titeln "UnderstandiNg fraIlty tOwards a future of healthy ageing (UNION)". Europeiska kommissionen finansierar forsknings- och innovationsprojekt för att främja toppforskares karriärer genom rörlighet och innovativ doktorand- och postdoktorutbildning. Projektet kommer att starta 2025 och Davide Liborio Vetrano är ansvarig forskare vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Under Kulturnatt Stockholm den 20 april öppnade The Cell för besökare. The Cell är en plats där konst bidrar till att förklara den komplexa världen av life science. Tekniska museet ansvarar för initiativet och Karolinska Institutet är med som kunskapspartner och brygga mellan forskningsvärlden och det publika som sker på The Cell.
Nyheter
Tema hållbarhet.
Prefekter för tandläkarprogrammen, utbildningsansvariga och forskningsansvariga från universiteten i Norge, Danmark, Finland och Island samlades för det andra Nordic Dean Meeting här i Sverige. Programmet innehöll föreläsningar på temat hållbarhet och gruppdiskussioner som resulterade i samarbeten över gränserna.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
En lastbil exploderar på E4:an, det brinner på Hovet, någon tar gisslan på Tom Titts, det sker en explosion på Arlanda – allt händer samtidigt och sjukvården i Region Stockholm måste ta hand om en stor mängd skadade samtidigt. Som tur är var allt bara en övning. Övningen, som är en del av kursen TKS, siktar nu på utvecklas till ett nationellt kurskoncept.
Nyheter
Globala hälsoutmaningar står i fokus för två samarbetsprojekt där KI axlar rollen som koordinator; WISDOM och Changemaker. Inom ramen för Horisont Europas pelare II –Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft – har de två projekten sammanlagt beviljats stöd på 14 miljoner Euro. Av dessa medel förfogar KI över motsvarande drygt 3 miljoner euro.
Nyheter
På Skärtorsdagen, den 28 mars, fylldes Sune Bergströms aula på Karolinska Universitetssjukhuset av ukrainska sjukvårdare, när sjukhuset, tillsammans med Centrum för hälsokriser på Karolinska Institutet hälsade välkomna till en förmiddag fylld av erfarenhetsutbyte, samtal och studiebesök.
Nyheter
En av pionjärerna bakom forskning som kan leda till utveckling av skräddarsydda vaccin för cancerbehandling är Catherine J. Wu, Dana-Farber Cancer Institute i Boston, USA. Hon tilldelas nu Sjöbergpriset på en miljon US dollar för sina insatser. Catherine J. Wu föreläser på KI den 12 april i samband med Karolinska CCC-dagen.
Nyheter
Regeringen har utsett en rådgivande grupp inom området life science. I gruppen ingår experter från akademin, industrin och hälso- och sjukvården. KI:s rektor Annika Östman Wernerson är en av ledamöterna i gruppen, vars syfte bland annat är att bidra till implementeringen av den nationella strategin för life science.
Nyheter
Olof Akre, professor vid Karolinska Institutet och verksamhetschef vid Tema Cancer, blir ny direktör för Forskning, Utbildning och Utveckling, FoUU, på Karolinska Universitetssjukhuset. Han efterträder Annika Tibell som går i pension.
Nyheter
Torsdagen den 14 mars arrangerades det fjärde policy labet i ordningen sedan starten i oktober 2023. Deltagarna fick följa med på den resa en statlig utredning tar, samt diskutera när och hur det passar bäst att man som forskare kommer med inspel. Det blev en lärorik stund där alla fick möjlighet att dela med sig av erfarenheter, ställa frågor och dra nytta av kompetens inom området, från både inom och utanför KI.
Nyheter
Har ni planer på evenemang riktat till allmänheten under hösten? Schemalägg lägg det till början av oktober och bli en del av Nobel Calling Stockholm! En vecka som bjuder på inspirerande event och lärorika möten i kunskapens anda.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Kursen KlinSim pedagogik är för dig som är involverad i simulerings- och färdighetsträning eller andra former av undervisning. I vår arrangeras två kurser som har platser kvar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Karolinska Institutet ska vara en motor i att realisera Sveriges potential inom life science. Som ett viktigt led i den strävan har professor Anna Martling utsetts till scientific director life science på KI. Anna Martling har under de senaste tre åren lett KI:s arbete med implementering av precisionsmedicin i vården. Det uppdraget vidgas nu till att omfatta KI:s övergripande arbete inom life science.
Nyheter
I februari besökte prorektor Martin Bergö Makerere University i Uganda, en långvarig partner till Karolinska Institutet. Som ordförande för Center of Excellence for Sustainable Health (CESH), ett samarbete mellan de två universiteten, diskuterade han forskning och globala hälsoutmaningar med universitetets ledning samt träffade alumner och andra partners.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Två forskare vid Karolinska Institutet har tilldelats anslag från PolyBio Research Foundation på sammanlagt 1,85 miljoner dollar (cirka 19 miljoner kronor) för forskningsstudier rörande långtidscovid. Målet är att studierna ska bidra med viktiga insikter som kan främja utveckling av effektivare behandlingar för långtidscovid som fortfarande är en gåta.
Nyheter
Karolinska Institutet är en av 24 parter i AD-RIDDLE, ett samarbetsprojekt som ska öka vårdgivares möjligheter att diagnosticera, förebygga och behandla Alzheimers sjukdom. Projektet, som bland annat stöds av EU:s Innovative Health Initiative (IHI), startade i januari 2024 och kommer att pågå i fem år.
Nyheter
För att underlätta nya och befintliga kontakter mellan forskare och doktorander samt öka forskningssamarbetet med the University of Edinburgh utlyser KIs internationaliseringsnämnd bidrag för labbesök för doktorander och postdoks.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Zambia genomlever just nu det värsta kolerautbrottet på över två decennier. Den akuta diarrésjukdomen kan vara dödlig om den inte behandlas, men med snabb och korrekt hjälp kan majoriteten av de drabbade behandlas och tillfriskna. Centrum för hälsokriser har tidigare sekonderat personal till kolerautbrott, och den 26 januari reste Caroline de Groot till Zambia via centrumets samarbete med Läkare utan gränser (MSF).
Nyheter
Östra Medelhavsområdet står potentiellt inför risken för en komplex hälsokris, inte minst på grund av kriget i Gaza. Risken för spridning av infektionssjukdomar innebär att effektiv epidemiologisk övervakning och åtgärder är avgörande. För att bistå i detta arbete har Centrum för hälsokriser sekonderat epidemiologen Moa Herrgård via vårt medlemskap i WHO:s Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN).
Nyheter
Under våren ordnas flera workshops om peer learning och IPL (interprofessionellt lärande), för alla som arbetar där studenter utbildas.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
För att underlätta nya och befintliga kontakter mellan forskare och doktorander samt öka forskningssamarbetet med Imperial College London utlyser KIs internationaliseringsnämnd bidrag för labbesök för doktorander.

Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Centrala satsningar på core-faciliteter för forskning finansierade av Karolinska Institutet (KI) och Region Stockholm, via infrastrukturnämnden och forskningsrådet, är en prioriterad verksamhet. Resurser görs tillgängliga i regelbundna cykler där driftmedel nu utlyses 2024 för i normalfallet fyra år, 2025 – 2028.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Är du masterstudent eller doktorand inom (bio)medicin, farmakologi, bioteknik eller biovetenskap vid KI? Vill du ta itu med de globala utmaningarna som infektionssjukdomar utgör?

Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment) drivs av olika EU-aktörer med målet att utveckla hur forskning bedöms för att öka dess kvalitet, transparens och genomslagskraft. Nu har KI tillsammans med ett flertal andra svenska lärosäten skrivit på överenskommelsen.
Nyheter
Internationaliseringsnämnden kan meddela att det finns medel för anslagsansökningar för att stärka samverkan inom oral hälsa och innovationer.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 6 december publicerade EU-kommissionen namnen på utsedda experter i deras nytillsatta arbetsgrupper om vetenskapsdiplomati (science diplomacy). Maja Fjaestad, expertkoordinator på Centrum för hälsokriser och affilierad till forskning på Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), är en av två svenska universitetsforskare som kommer ingå i arbetsgrupperna. Deras uppgift är att utveckla ett potentiellt framtida europeiskt ramverk för vetenskapsdiplomati.
Nyheter
Vilka var framgångarna och utmaningarna med de kliniska prövningarna av covid-19-behandling som gjordes under pandemin i Sverige? Vad har vi lärt oss för att vara bättre förberedda på framtida hälsokriser? Det var frågor som ställdes vid ett symposium och rundabordssamtal som anordnades av Centrum för hälsokriser vid KI den 14 december.
Nyheter
KI webbförvaltning
2024-06-11