Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Utbildningsdepartementet har nyligen gett utredaren Bertil Lindahl i uppdrag att ta fram ett underlag inför en omförhandling av det nationella ALF-avtalet (dnr U2022/02845). Det nationella ALF-avtalet är tecknat mellan staten och vissa regioner om samarbete om läkarutbildning, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Hans uppdrag blir att leda och utveckla IT-avdelningen och bidra till hela KI:s fortsatta digitaliseringsresa. Mattias Nordström har agerat som tillförordnad IT-direktör sedan hans företrädare Joakim Winter slutade i somras.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Karolinska Institutet har under hösten definierat nio strategiska fokusområden som stödjer KI:s utveckling, med det långsiktiga målet att uppnå vår vision. Nu pågår arbetet med att konkretisera varje fokusområde. Följ arbetet på en ny sida på Medarbetarportalen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetsförvaltningen, Universitetsledningen
Nomineringsförsamlingen har genom elektronisk omröstning utsett tre nya ledamöter till KI:s fakultetsråd för kommande mandatperiod.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI:s ledningsinternat i oktober gav bra diskussioner och trevlig samvaro med dekaner, prefekter, administrativa chefer, vicerektorer och avdelningschefer. Våra diskussioner utgick från KI:s nio fokusområden som har utkristalliserats i dialog med studenter, medarbetare och chefer om vad KI behöver fokusera på i verksamheten för att uppnå målsättningarna och visionen i Strategi 2030.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I vår öppnar Tekniska museet en filial i Hagastaden i Stockholm - The Cell – med KI som kunskapspartner. The Cell blir en plats där vetenskap möter konst genom intressanta och inspirerande aktiviteter med målet att öka förståelse och engagera fler i utvecklingen av framtidens life science.
Nyheter
Den 11 oktober lämnade forskningsfinansieringsutredningen över sina förslag till utbildningsminister Mats Persson. Utredningens betänkande kommer troligen att vara ett underlag i kommande proposition för regeringens forsknings- och innovationspolitik.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI har tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset undertecknat en avsiktsförklaring med Charité - Universitätsmedizin Berlin, ett av Europas största och ledande universitetssjukhus och medicinskt inriktade universitet. I och med undertecknandet intensifieras samarbetet mellan parterna.
Nyheter
Den 6 oktober hölls höstens första personalmöte för KI:s universitetsförvaltning. Här hittar du kortfattad information om vilka frågor som togs upp vid mötet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetsförvaltningen
När Nobelpristagarna i fysiologi eller medicin tillkännagavs förra måndagen, var det den långsiktiga grundforskningen som belönades, upptäckter som möjliggjorde utvecklingen av effektiva mRNA-vacciner mot covid-19.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I det nya avsnittet av KI:s studentpodd ”Statuspodden – vi tar tempen på KI” får KI:s studentpoddare Arash och Nora finbesök av rektor Annika Östman Wernerson.
Nyheter
Så här några veckor in på terminen har våra studenter välkomnats till Karolinska Institutet, både förstagångsstudenter och de som har återvänt till studierna efter sommaruppehållet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetsledningen har beslutat att avveckla institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut) och integrera verksamheten med institutionen för medicin Huddinge (MedH). Organisationsförändringen ska vara klar senast 30 juni 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Studenter och medarbetare har nu möjlighet att nominera kandidater inför höstens akademiska val av tre nya ledamöter till fakultetsrådet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Levnadsvanor, pandemi och tandvård var några av de frågor som diskuterades när socialminister Jakob Forssmed besökte Karolinska Institutet den 28 augusti, samma dag som höstterminen drog i gång.
Nyheter
Den 22 augusti tillträdde Magnus Håkansson som säkerhetschef vid KI  och som enhetschef för säkerhetsenheten vid universitetsförvaltningen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Välkomna till ett nytt läsår! Även om många redan har kommit i gång efter sommarsemestern så är det först när studenterna återvänder till våra campus som Karolinska Institutet blir så där härligt levande som ett universitet ska vara.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Säkerhetspolisen höjde den 17 augusti terrorhotnivån till ett högt hot, vilket motsvarar en fyra på den femgradiga skalan. Orsaken är ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige. Myndigheten bedömer att hotet kommer att bestå under en längre tid och den höjda nivån är en signal till alla berörda samhällsaktörer om vikten av att fortsätta arbetet för att minska risken för att ett terrorattentat ska inträffa.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 11 september i Solna och den 12 september i Flemingsberg bjuder KI:s rektor Annika Östman Wernerson, prorektor Martin Bergö och universitetsdirektör Veronika Sundström in till dialogmöten på engelska.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Vid sitt sammanträde den 22 juni fattade regeringen beslut om att stoppa Vetenskapsrådets finansiering inom budgetposten utvecklingsforskning, vilket i praktiken leder till att en stor del av planerad forskning inom området inte blir av. Forskare inom sektorn har protesterat offentligt och KI:s rektor Annika Östman Wernerson är kritisk.
Nyheter
Jag hoppas att många av er redan hunnit i väg på en skön och avkopplande semester och jag ska själv snart ha några veckor ledigt. Men vårterminen är intensiv in i det sista och jag vill gärna dela några aktuella händelser och intryck innan sommar, sol och bad definitivt tar över.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nu närmar sig tiden för en välkommen och välförtjänt sommarledighet med möjlighet till både återhämtning och avkoppling. För egen del ser jag fram emot att umgås med familjen och vistelse i bland annat Stockholms skärgård, vilket för mig betyder både vila och utrymme för nya tankar och idéer.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI-Region Stockholm är den ALF-region som bäst uppfyller kvalitetskriterierna i Socialstyrelsens utvärdering av universitetssjukvården. Den så kallade USV-utvärderingen redovisades i en rapport den 31 maj. Forskning är Stockholmsregionens starkaste område, men även innovation, pedagogisk utbildning samt samverkan med patienter och närstående lyfts fram i rapporten.
Nyheter
Uppskattningsvis 150 medarbetare tog chansen att träffa rektor Annika Östman Wernerson, prorektor Martin Bergö och universitetsdirektör Veronika Sundström vid två öppna dialogmöten i slutet av maj. Samtalen spände över en mängd olika områden som resursfördelning, kompetensförsörjning, samverkan och säkerhet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Under torsdagen den 11 maj hölls ett angeläget möte för ledningsgruppen KI-Region Stockholm. Det blev en matig strategidag i Aula Medica som fokuserade på samverkansorganisationens gemensamma frågor, bland annat diskuterades det fortsatta arbetet som följer på den nyligen genomförda VR-granskningen inom den så kallade ALF-utvärderingen.
Nyheter
350 kardemummabullar gick åt när KI:s nya rektor Annika Östman Wernerson och studentkårerna bjöd in studenterna till fika för att uppmuntra en nära dialog med ledningen.
Nyheter
Den 26 april var det sju år sedan Ahmadreza Djalali, svensk medborgare som doktorerat i katastrofmedicin vid Karolinska Institutet, greps under ett besök i Iran. Den 6 maj bekräftade UD att svenskiraniern Habib Chaab har avrättats i Iran.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
På fredag förmiddag kan du lyssna till några av våra många framstående forskare och få råd om hur du kan rusta dig för framtiden. Under inspirationsdagen online "Hjärna, hjärta, kropp – så blir vi bättre rustade för att möta en föränderlig och utmanande värld" får du även träffa vår nya universitetsledning. Föranmälan krävs.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Karolinska Institutets tidigare rektor Ole Petter Ottersen har tilldelats två fina utmärkelser: Stockholms studentvän 2023 från Stockholms studentkårer SSCO och "The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star" från den japanska regeringen. Även Sten Lindahl, före detta professor vid Karolinska Institutet, tilldelas den japanska ordern i klassen "Gold Rays with Neck Ribbon".
Nyheter
Regeringens beslut att korta mandatperioden för nya ledamöter i landets universitets- och högskolestyrelser väcker många reaktioner i sektorn. Även Annika Östman Wernerson, rektor vid Karolinska Institutet, är kritisk.
Nyheter
Karolinska Institutet konsistorium (universitetsstyrelse) har fått två nya ledamöter: direktör Sarah McPhee och professor emeritus Jan Nilsson. Det beslutade regeringen den 27 april i ett förordnande av ordförande och andra externa ledamöter i styrelserna för 30 statliga universitet och högskolor. De nya ledamöternas mandat sträcker sig från 1 maj 2023 till 30 september 2024.
Nyheter
Den 26 april är det sju år sedan Ahmadreza Djalali, svensk medborgare som doktorerat i katastrofmedicin vid Karolinska Institutet, greps under ett besök i Iran. Karolinska Institutet och Akademiernas kommitté för mänskliga rättigheter vädjar nu i ett öppet brev till Sveriges statsminister, utrikesminister och utbildningsminister om att pröva alla vägar för att få Djalali fri.
Nyheter
Tillsammans, och med våra samarbetsparter i omvärlden får vi syn på de frågor som gör att KI som universitet bäst kan verka för att allt det vi gör kommer till nytta i samhället. För att bidra behöver vi varandra, nu välkomnar vi i universitetsledningen dig som är medarbetare på KI till dialogmöten.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 17 april börjar Veronika Sundström som Karolinska Institutets nya universitetsdirektör. Hennes uppdrag är att leda KI:s förvaltning bestående av ett tiotal avdelningar och drygt 500 medarbetare. Tillsammans med rektor och prorektor utgör hon KI:s högsta ledning.
Nyheter
Utbilda framtidens medicinska personal. Möjliggöra banbrytande forskning. Och verka för ett kunskapsbaserat samhälle som präglas av akademisk frihet. Det är ett stort jobb som Annika Östman Wernerson axlar som Karolinska Institutets 24:e rektor. Men hon ska inte göra det ensam – alla på universitetet måste hjälpas åt.
Nyheter
Det har nu gått tre veckor sedan jag tog plats som rektor vid Karolinska Institutet. Första tiden har varit intensiv, väldigt spännande och stundtals lite omtumlande.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Professor Christian Giske blir ny vice ordförande för kommittén för forskning med omedelbar verkan, enligt ett rektorsbeslut. Hans förordnande sträcker sig till den 31 december 2025.
Nyheter
Sedan vi startade med examensenkäten Exit poll 2008 är det mycket som har hänt, vilket avspeglar sig i resultaten från Exit poll som visar hur allt fler doktorander är nöjda med sin forskarutbildning.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Karolinska Institutet har tilldelats ett nyinstiftat EU-pris för sitt långsiktiga arbete med att främja jämställdhet inom akademin. Priset är på 100 000 euro och resultatet av ett gediget arbete med nästan 40 år på nacken. Arbetet har gett utdelning – nu utses KI till en förebild för jämställdhet, en ”Gender Equality Champion”.
Nyheter
Jag känner mig stolt, hedrad och ödmjuk när jag i dag tillträder som rektor för Sveriges högst rankade universitet. Karolinska Institutet är ett flaggskepp bland lärosätena i vårt land och jag hoppas att min bakgrund och mina erfarenheter ska komma till nytta för att inte bara bibehålla utan också förstärka den positionen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Ole Petter Ottersen har varit rektor för Karolinska Institutet i fem och ett halvt år. Den 28 februari 2023 blir hans sista arbetsdag i den rollen. Av allt han varit med om som rektor på KI minns han särskilt den dag då WHO meddelade att covid-19 skulle klassas som en pandemi.
Nyheter
Marie Arsenian Henriksson blir ny vicerektor för forskning tillika ordförande i Kommittén för forskning vid Karolinska Institutet med start 1 mars, enligt ett rektorsbeslut den 21 februari.
Nyheter
Regeringen fattade på torsdagen den 16 februari beslut om att anställa Annika Östman Wernerson som rektor för Karolinska Institutet. Hon tillträder den 1 mars 2023.
Nyheter
Utbildningsminister Mats Persson träffade både forskare och studenter när han besökte Karolinska Institutet den 1 februari. I dialogen med studenter och doktorander lyftes bland annat förutsättningarna för den verksamhetsförlagda utbildningen, reglerna för studiefinansiering och situationen för utländska studenter och forskarstudenter. Forskarna pekade på framsteg för bland annat precisionsmedicin och vacciner och berättade om KI:s beredskap för nya hälsokriser.
Nyheter
Efter en nomineringsprocess anmälde 10 personer intresse för uppdraget som prorektor vid KI. Valkommittén har efter genomgång och intervjuer valt att gå fram med endast en slutkandidat till hörandeförsamlingen, professor Martin Bergö.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Lärarrepresentanter och ledamöter har nu utsetts till Fakultetsnämnden, dess tre underliggande kommittéer samt till Fakultetsrådet för mandatperioden 1 januari 2023 t.o.m. 31 december 2025.
Nyheter
Processen för att rekrytera en ny prorektor för KI har inletts. Du som är medarbetare eller student vid KI har möjlighet att nominera lämpliga kandidater.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
[UPPDATERAT 2022-09-22] Annika Östman Wernerson har starkt stöd till ny rektor för KI. Det visar den rådgivande omröstning som hörandeförsamlingen, som består av 119 representanter, lärare, studenter och övrig personal, har genomfört. Valkommittén beslutade den 20 september, att föra fram Östman Wernerson till konsistoriet som förslag på ny rektor för KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Tisdagen den 6 september sammanträdde konsistoriet vid ett extrainsatt möte om rekryteringen av en ny rektor till Karolinska Institutet. Nu går slutkandidaterna, Professor Annika Östman Wernerson vid KI och Professor Eva Tiensuu Janson vid Uppsala universitet, vidare till intervjuer i hörandeförsamlingen.
Nyheter
Den 11 augusti presenterades två slutkandidater i jakten på ny rektor för Karolinska Institutet. Det blev Annika Östman Wernerson vid KI och Eva Tiensuu Janson vid Uppsala universitet som gick vidare bland drygt 100 intressenter. Konsistoriets ordförande Göran Stiernstedt i valkommittén och professor Erika Franzén i sökkommittén kommenterar rekryteringsprocessen.
Nyheter
KI webbförvaltning
2023-06-09