Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Den 12 maj klockan 9-12 är KI:s medarbetare välkomna till en digital inspirationsdag med tema "Hjärna, hjärta, kropp – så blir vi bättre rustade för att möta en föränderlig och utmanande värld". Du får möjlighet att lyssna och ställa frågor till vår nya ledning samt några av våra framstående forskare och lärare på området. Föranmälan krävs.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Utbilda framtidens medicinska personal. Möjliggöra banbrytande forskning. Och verka för ett kunskapsbaserat samhälle som präglas av akademisk frihet. Det är ett stort jobb som Annika Östman Wernerson axlar som Karolinska Institutets 24:e rektor. Men hon ska inte göra det ensam – alla på universitetet måste hjälpas åt.
Nyheter
Det har nu gått tre veckor sedan jag tog plats som rektor vid Karolinska Institutet. Första tiden har varit intensiv, väldigt spännande och stundtals lite omtumlande.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Professor Christian Giske blir ny vice ordförande för kommittén för forskning med omedelbar verkan, enligt ett rektorsbeslut. Hans förordnande sträcker sig till den 31 december 2025.
Nyheter
Sedan vi startade med examensenkäten Exit poll 2008 är det mycket som har hänt, vilket avspeglar sig i resultaten från Exit poll som visar hur allt fler doktorander är nöjda med sin forskarutbildning.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Karolinska Institutet har tilldelats ett nyinstiftat EU-pris för sitt långsiktiga arbete med att främja jämställdhet inom akademin. Priset är på 100 000 euro och resultatet av ett gediget arbete med nästan 40 år på nacken. Arbetet har gett utdelning – nu utses KI till en förebild för jämställdhet, en ”Gender Equality Champion”.
Nyheter
Jag känner mig stolt, hedrad och ödmjuk när jag i dag tillträder som rektor för Sveriges högst rankade universitet. Karolinska Institutet är ett flaggskepp bland lärosätena i vårt land och jag hoppas att min bakgrund och mina erfarenheter ska komma till nytta för att inte bara bibehålla utan också förstärka den positionen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Ole Petter Ottersen har varit rektor för Karolinska Institutet i fem och ett halvt år. Den 28 februari 2023 blir hans sista arbetsdag i den rollen. Av allt han varit med om som rektor på KI minns han särskilt den dag då WHO meddelade att covid-19 skulle klassas som en pandemi.
Nyheter
Marie Arsenian Henriksson blir ny vicerektor för forskning tillika ordförande i Kommittén för forskning vid Karolinska Institutet med start 1 mars, enligt ett rektorsbeslut den 21 februari.
Nyheter
Regeringen fattade på torsdagen den 16 februari beslut om att anställa Annika Östman Wernerson som rektor för Karolinska Institutet. Hon tillträder den 1 mars 2023.
Nyheter
Utbildningsminister Mats Persson träffade både forskare och studenter när han besökte Karolinska Institutet den 1 februari. I dialogen med studenter och doktorander lyftes bland annat förutsättningarna för den verksamhetsförlagda utbildningen, reglerna för studiefinansiering och situationen för utländska studenter och forskarstudenter. Forskarna pekade på framsteg för bland annat precisionsmedicin och vacciner och berättade om KI:s beredskap för nya hälsokriser.
Nyheter
Efter en nomineringsprocess anmälde 10 personer intresse för uppdraget som prorektor vid KI. Valkommittén har efter genomgång och intervjuer valt att gå fram med endast en slutkandidat till hörandeförsamlingen, professor Martin Bergö.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Lärarrepresentanter och ledamöter har nu utsetts till Fakultetsnämnden, dess tre underliggande kommittéer samt till Fakultetsrådet för mandatperioden 1 januari 2023 t.o.m. 31 december 2025.
Nyheter
Det blir Veronika Sundström som kommer att tillträda som ny universitetsdirektör på Karolinska Institutet. Hon börjar sin nya tjänst den 17 april 2023.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Processen för rekrytering av ny HR-direktör för Karolinska Institutet (KI) har nu gått i mål. Det blir Johanna Bäckström som efterträder Mats Engelbrektson från den 1 februari 2023.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Processen för att rekrytera en ny prorektor för KI har inletts. Du som är medarbetare eller student vid KI har möjlighet att nominera lämpliga kandidater.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI:s rektor Ole Petter Ottersen utsåg den 4 oktober vicerektorer och vice ordförande för fakultetsnämndens kommittéer: kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, kommittén för utbildning på forskarnivå och kommittén för forskning. Mandatperioden för posterna löper från 1 januari 2023 till 31 december 2025.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI:s konsistorium föreslår att regeringen utser Annika Östman Wernerson till rektor för KI från 1 mars 2023. Beslutet fattades av konsistoriet fredagen 30 september. Regeringen utser Karolinska institutets rektor efter att konsistoriet har lämnat förslag på en kandidat.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
[UPPDATERAT 2022-09-22] Annika Östman Wernerson har starkt stöd till ny rektor för KI. Det visar den rådgivande omröstning som hörandeförsamlingen, som består av 119 representanter, lärare, studenter och övrig personal, har genomfört. Valkommittén beslutade den 20 september, att föra fram Östman Wernerson till konsistoriet som förslag på ny rektor för KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI:s hörandeförsamling fick onsdagen den 14 september möjlighet att lyssna och ställa frågor till de två slutkandidaterna till ny rektor. Mötet avslutades med en diskussion inför den digitala röstningen som medlemmar i hörandeförsamlingen kan delta i fram till klockan 12.00 den 20 september. Det val som hörandeförsamlingen gör ska visa valkommittén vilken kandidat de föredrar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetsdirektör Katarina Bjelke gör sin sista vecka på KI och skickar en avskedshälsning till all personal inom verksamhetsstödet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetsförvaltningen
Nu börjar arbetet med att rekrytera en ny universitetsdirektör till Karolinska Institutet. Arbetet kommer att följa en noggrann urvals- och intervjuprocess. I första skedet kommer en kravprofil att tas fram för tjänsten. Det arbetet involverar flera olika grupperingar inom KI samt ledningspersoner och representanter från universitetsförvaltningen och institutionerna.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Tisdagen den 6 september sammanträdde konsistoriet vid ett extrainsatt möte om rekryteringen av en ny rektor till Karolinska Institutet. Nu går slutkandidaterna, Professor Annika Östman Wernerson vid KI och Professor Eva Tiensuu Janson vid Uppsala universitet, vidare till intervjuer i hörandeförsamlingen.
Nyheter
Det är ett riktigt supervalår, och Sveriges politiker är i full gång med sina kampanjer. Under hösten sker också flera viktiga akademiska val vid KI. Universitetsdirektör Katarina Bjelke hoppas att engagemanget för riksdagsvalet ska spilla över på de akademiska valen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 11 augusti presenterades två slutkandidater i jakten på ny rektor för Karolinska Institutet. Det blev Annika Östman Wernerson vid KI och Eva Tiensuu Janson vid Uppsala universitet som gick vidare bland drygt 100 intressenter. Konsistoriets ordförande Göran Stiernstedt i valkommittén och professor Erika Franzén i sökkommittén kommenterar rekryteringsprocessen.
Nyheter
Professor Annika Östman Wernerson vid Karolinska Institutet, och professor Eva Tiensuu Janson vid Uppsala universitet, är de två slutkandidaterna till rektorstjänsten vid Karolinska Institutet, som KI:s valkommitté har valt att lyfta fram.
Nyheter
KI:s nomineringsförsamling har utsett kandidater inför valet av nya vicerektorer. Valet avser uppdrag som vicerektorer för de respektive kommittéerna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå och forskning.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Regeringen har utsett Karolinska Institutets universitetsdirektör Katarina Bjelke till ny generaldirektör för Vetenskapsrådet. Hon kommer att börja sin nya tjänst den 15 september.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Flera uppmärksammade fall av hot, trakasserier och fängslade forskare har tydligt visat att den akademiska friheten är satt under stark press. I maj hölls seminariet ”Academic freedom and international collaboration in a turbulent world” vid KI som blixtbelyste situationen i världen.
Nyheter
Efter att ansökningstiden och nomineringstiden löpt ut fortsätter rektorsrekryteringsarbetet med intervjuer.
Nyheter
KI:s medarbetarundersökning 2022 som nu är stängd hade hög svarsfrekvens. 86 procent av alla anställda svarade. Det ger ett välgrundat underlag för att kunna initiera aktiviteter och utveckla KI:s verksamhet och arbetsmiljö.

Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I maj arrangerade KI ett seminarium på temat akademisk frihet och internationella samarbeten. Här ställdes frågan hur forskningen påverkas av en värld som präglas av krig, konflikter och en tillbakagång för demokratin. Det räcker inte med att ta fram nya riktlinjer utan detta måste bottna i ett personligt ansvar, säger KI:s rektor Ole Petter Ottersen. 
Nyheter
Den 1 juli 2021 etableras ett nytt virtuellt centrum för hälsokriser vid Karolinska Institutet. Covid-19-pandemin har visat att vid akuta hälsohot och pandemier måste universitet och högskolor ha förmåga att snabbt kunna ställa om sin forskning, utbildning och övriga verksamheter för att bidra till att lösa akuta behov.
Nyheter
Februarisolen glittrade i glasfasaderna när Karolinska Institutet tog emot utbildningsminister Anna Ekström måndagen den 28 februari. Samtidigt förmörkade situationen i Ukraina, och demonstrerades bland annat med en lektion i katastrofmedicin.
Nyheter
Johan von Schreeb, professor i global katastrofmedicin och chef för Kunskapscentrum för global katastrofmedicin vid Karolinska Institutet, har utnämnts till föreståndare för KI:s nystartade Centrum för hälsokriser – Health Emergency and Pandemic Science Center. Målsättningen är att skapa ett centrum baserat på KI:s kunskap och kapacitet och hitta länkar mellan verksamheter – allt för att stå bättre rustade inför en ny pandemi eller hälsokris.
Nyheter
KOMMENTAR Nattens ryska militära aggression mot Ukraina måste fördömas kraftfullt. Att en av världens stormakter, med tillgång till enorma vapenarsenaler inklusive kärnvapen, beter sig på det här sättet är fullständigt oacceptabelt och oansvarigt och sätter inte bara Ukraina i en väldigt svår situation med risk för avsevärda humana lidanden och konsekvenser för befolkningen. Det leder också till att hela världen nu befinner sig i ett extremt riskfyllt läge.
Nyheter
Karolinska Institutets (KI) rektor Ole Petter Ottersen har ett förordnande som sträcker sig till den 28 februari 2023. Mot bakgrund av detta har KI:s konsistorium beslutat att inleda en öppen rekryteringsprocess för att föreslå en rektor och utse en prorektor från och med 1 mars 2023.
Nyheter
Från och med första januari 2022 tillträder nya ledamöter till KI:s Fakultetsråd och nya lärarrepresentanter till KI:s Konsistorium (styrelsen). Mandatperioden gäller fram till sista december 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin, Kvinnors och barns hälsa, Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Lärande, Informatik, Management och Etik, Medicinsk biokemi och biofysik, Medicin, Huddinge
Efter en ordentlig utredning och sammanställning av interna synpunkter har Karolinska Institutets (KI) rektor Ole Petter Ottersen i dag beslutat att ändra namngivningen på en av universitetets salar, föreslå namnändringar på en byggnad och två vägar på KI:s campus Solna samt ändra principerna för namngivning.
Nyheter
Immunsystemets tidiga utveckling, antibiotika i tandvården och stärkt medicinsk pedagogik. Det är några av de forskningsområden som Karolinska Institutets nya professorer intresserar sig för. Den 14 oktober 2021 hölls den årliga installationshögtiden i Aula Medica, där 18 nya professorer installerades och 12 adjungerade professorer respektive 2 gästprofessorer hälsades välkomna till sina nya positioner vid universitetet.
Nyheter
Här delar prorektor Anders Gustafsson sina tankar om ledarskap och arbetssätt utifrån sina lärdomar från pandemin.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 8 september besökte H.E. Tysklands president Frank-Walter Steinmeier tillsammans med H.M. kung Carl XVI Gustaf Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.
Nyheter
KOMMENTAR: Att göra upp med sin historia är viktigt och därför har Karolinska Institutet (KI) tagit flera initiativ och genomfört en rad olika åtgärder, inte minst för att belysa de mörka kapitlen i vår historia. Det är angelägna frågor som även förmedlas i en artikel i DN den 18 juli (E-DN 17 juli). Karolinska Institutets över 200 år långa historia rymmer aspekter som med dagens synsätt är oetiska, ovetenskapliga, eller präglade av en hierarkisk och i vissa fall rasistisk syn på människor.
Nyheter
Årets Almedalsvecka genomförs i huvudsak digitalt under fyra dagar. Från Karolinska Institutet deltar personer i flera seminarier, föreläsningar och paneldebatter 5–7 juli. Här är hela listan på evenemang där KI deltar.
Nyheter
Den 22 juni besökte H.E. Lettlands president Egils Levits med delegation Karolinska Institutet. Besöket på gjordes i samband med ett officiellt tvådagarsbesök i Sverige.
Nyheter
Den 29 maj meddelade regeringen att högskolor och universitet från och med den 15 juni kan gå tillbaka till campusförlagd undervisning. De rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdar för att begränsa smittspridningen gäller för verksamheten på lärosätena som för samhället i övrigt och ställer krav på att planeringen av återgången till campusförlagd undervisning sker på ett ansvarsfullt sätt.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Flera aggressiva och hatiska meddelanden har riktats mot en av Karolinska Institutets forskare i samband med publiceringen av en registerstudie om covid-19.
Nyheter
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, besökte KI den 23 oktober. Hon träffade studenter, lärare, forskare och universitetsledning som berättade hur de anpassat sig till den pågående pandemin. 
Nyheter
Professor Janne Johansson har fått uppdraget som prefekt vid Institutionen för Biovetenskaper och Näringslära, med början 1 september 2020 till 31 augusti 2025.
Nyheter
Göran Stiernstedt knyter på sätt och vis ihop säcken med sitt nya uppdrag som KI:s styrelseordförande. Han är utbildad till läkare vid Karolinska Institutet, och vid KI är han tillbaka.
Nyheter
KI webbförvaltning
2022-06-08