Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Den 23 maj hölls ett personalmöte för KI:s gemensamma verksamhetsstöd (GVS) som även gästades av medarbetare från universitetsbiblioteket KIB, enheten Undervisning och lärande (UoL) och Medicinsk historia och kulturarv (MHK). Här hittar du kortfattad information om vilka frågor som togs upp vid mötet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
GVS Gemensamt verksamhetsstöd
På flera lärosätens campus runt om i Sverige och i världen pågår just nu demonstrationer mot Israels agerande i Gaza. Demonstranterna kräver att samarbeten med universitet i Israel ska avbrytas. Även på KI har det varit några mindre, helt fredliga, manifestationer där enskilda protesterat mot Israels agerande.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Lördag den 25 maj hölls en återbegravningsceremoni för Christina Larsdotter, den kända samiska kvinna vars kvarlevor återfanns i KI:s anatomiska samling 2022, i Malå. KI:s begäran om att få återlämna Larsdotters kvarlevor till Malå sameförening och Malå sameby beviljades av regeringen i september 2023.
Nyheter
I år är det akademiska val av nya lärarledamöter till konsistoriet, universitetets högsta beslutande organ. Alla KI:s anställda, studenter och anknutna kan nominera kandidater mellan den 14 och 28 maj. Här ger nuvarande lärarledamöter tips om uppdraget – och hoppas kunna inspirera sina efterträdare. Välkommen att nominera.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Lärande, Informatik, Management och Etik, Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Medicinsk biokemi och biofysik
I fredags promoverades 150 nya KI-doktorer och två hedersdoktorer vid en högtidlig ceremoni i Stadshuset. Kvällen bjöd på stämningsfull underhållning, högtidlig akademisk tradition – och en vicerektor i Barbra Streisand-peruk.
Nyheter
Den 25 april var det åtta år sedan Ahmadreza Djalali, svensk medborgare som doktorerat i katastrofmedicin vid Karolinska Institutet, greps under ett besök i Iran. Karolinska Institutets rektor Annika Östman Wernerson och prorektor Martin Bergö uppmanar i ett öppet brev till Sveriges utrikesminister, kabinettsekreterare och utbildningsminister att använda alla tillgängliga medel för att öka pressen på Iran att frige doktor Djalali och andra svenska medborgare som är offer för ett cyniskt spel.
Nyheter
Regeringen har beslutat att Karolinska Institutet får återlämna de kvarlevor från Finland som finns i KI:s anatomiska samling. Frågan om återlämning av de finska kvarlevorna väcktes av kommittén för återlämnande av finska kvarlevor 2018. KI har länge arbetat för den här möjligheten.
Nyheter
Under Kulturnatt Stockholm den 20 april öppnade The Cell för besökare. The Cell är en plats där konst bidrar till att förklara den komplexa världen av life science. Tekniska museet ansvarar för initiativet och Karolinska Institutet är med som kunskapspartner och brygga mellan forskningsvärlden och det publika som sker på The Cell.
Nyheter
I fredags, den 12 april, presenterades den interna utredningen av fryshaveriet som skedde under julhelgen 2023 i Neo-byggnaden. Närmast berörda forskare och medarbetare var inbjudna till personalmötet där bland andra dekan för KI Syd, Matti Sällberg och säkerhetschef Magnus Håkansson, som lett utredningen, svarade för en redovisning av utredningen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Migrationsminister Maria Malmer Stenergard och utbildningsminister Mats Persson besökte idag Karolinska Institutet för att presentera en kommande utredning om utländska medborgares möjligheter att arbeta och studera i Sverige. KI välkomnar utredningen, vars uppdrag ligger i linje med synpunkter som framförts tidigare, men betonar att förändringarna brådskar.
Nyheter
Regeringen har utsett en rådgivande grupp inom området life science. I gruppen ingår experter från akademin, industrin och hälso- och sjukvården. KI:s rektor Annika Östman Wernerson är en av ledamöterna i gruppen, vars syfte bland annat är att bidra till implementeringen av den nationella strategin för life science.
Nyheter
Den interna utredningsgruppen för fryshaveriet i Neo går nu in i slutfasen med att färdigställa sin rapport om vad som orsakade haveriet. Rapporten har dröjt för att bli så komplett som möjligt. Det är viktigt att alla händelser, från organisatoriska orsaker till det tekniska handhavandet återspeglas. Den 27 mars 2024 behöver den interna utredningen vara klar då bland andra IVO har begärt in den. [Efter den här textens publicering har rapportens färdigställande skjutits fram till april.]
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 14 mars hölls ett personalmöte för KI:s gemensamma verksamhetsstöd (GVS). Här hittar du kortfattad information om vilka frågor som togs upp vid mötet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
GVS Gemensamt verksamhetsstöd
Som en del av arbetet med KI:s fokusområden, inleds nu en översyn av organisering och arbetssätt inom KI:s verksamhetsstöd. Det gemensamma verksamhetsstödet (GVS, tidigare universitetsförvaltningen) är först ut med målet att utveckla och stärka verksamhetsstödets uppdrag att stötta kärnverksamheten.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
GVS Gemensamt verksamhetsstöd
Under vårterminen besöker universitetsledningen KI:s institutioner för att fördjupa sig i de olika verksamheterna och för att stärka den interna dialogen. Nu i mitten av mars har hälften av institutionerna gästats.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
– Alla forskare som har möjlighet borde ta chansen att undervisa. Kontakten med studenterna ger mycket, det är här man möter framtiden, säger Annika Östman Wernerson.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Onsdagen den 6 mars besökte universitetsledningen, rektor Annika Östman Wernerson, prorektor Martin Bergö, och universitetsdirektör Veronika Sundström institutionen för global folkhälsa, med syfte att få bättre inblick i institutionens verksamhet. Centrala frågor som diskuterades handlade bland annat om global medvetenhet, institutionens styrkor samt hur dialog kan stärka samarbetet. Utöver universitetsledningen deltog institutionens ledningsgrupp samt dekan Carl Johan Sundberg.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Global folkhälsa, GPH
KI har fått sin första språkpolicy efter beslut den 20 februari. Språkpolicyn ska ge vägledning i övergripande språkfrågor och språkanvändning för alla medarbetare vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Karolinska Institutet ska vara en motor i att realisera Sveriges potential inom life science. Som ett viktigt led i den strävan har professor Anna Martling utsetts till scientific director life science på KI. Anna Martling har under de senaste tre åren lett KI:s arbete med implementering av precisionsmedicin i vården. Det uppdraget vidgas nu till att omfatta KI:s övergripande arbete inom life science.
Nyheter
Regeringen har fattat beslut om att från och med den 1 februari 2024 utse Sophia Hober till ordförande för KI:s konsistorium. Hon ersätter Göran Stiernstedt som blir ordförande för Karolinska Universitetssjukhusets styrelse.
Nyheter
I början av mars väntas den interna utredningen av fryshaveriet i Neo den 22 december vara klar. Prioritet har lagts vid att utreda både direkta och bakomliggande tekniska, organisatoriska eller andra orsaker till haveriet. Det som hände var att den automatiska påfyllningen till kryotankarna av flytande kväve avbröts och att temperaturen i 16 av 19 kryofrysar steg. Detta ledde till att biologiskt forskningsmaterial som förvarades i frysarna och som samlats in under decennier förstördes.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 15 februari hölls ett digitalt personalmöte för KI:s gemensamma verksamhetsstöd, tidigare universitetsförvaltning. Här hittar du kortfattad information om vilka frågor som togs upp vid mötet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
GVS Gemensamt verksamhetsstöd
Idag beslutade rektor att universitetsförvaltningen (UF) byter namn till "gemensamt verksamhetsstöd" (GVS), på engelska ”Professional Services”.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Vi är redan i månadsskiftet januari-februari, men jag passar ändå på att välkomna alla medarbetare tillbaka till KI och ett nytt arbetsår! 2024 inleddes med våra första institutionsmöten.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nu kan du ta del av 2024 års verksamhetsplan för det gemensamma verksamhetsstödet på KI. Det är en ny modell som avdelningarna inom det gemensamma verksamhetsstödet, universitetsbiblioteket (KIB) och enheterna Undervisning och lärande (UoL) samt Medicinens, historia och kulturarv (MHK) är först ut med att testa för 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Under våren besöker universitetsledningen KI:s institutioner i en serie möten. Institutionernas verksamhet står i fokus, men också diskussionen om hur vi på Karolinska Institutet ska jobba framåt och stärka dialog och samarbete. Först ut i mötesserien var institutionerna KI DS och LIME den 17 januari.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
GVS Gemensamt verksamhetsstöd, Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Lärande, Informatik, Management och Etik
Programmet var digert när sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson besökte Karolinska Institutet. Under en eftermiddag diskuterades bland annat forskningens villkor och vad som krävs för att skapa hållbara infrastrukturer som ökar samspelet mellan utbildning, forskning, utveckling och vård idag och i framtiden.
Nyheter
Den 21 december hölls terminens sista personalmöte för KI:s universitetsförvaltning. Här hittar du kortfattad information om vilka frågor som togs upp vid mötet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
GVS Gemensamt verksamhetsstöd
Året närmar sig sitt slut och rektor Annika Östman Wernerson, tillsammans med universitetsdirektör Veronika Sundström och prorektor Martin Bergö, passar på att i en julhälsning tacka medarbetare och studenter för 2023 med återseende på det nya året.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Året närmar sig sitt slut och jag, tillsammans med prorektor Martin Bergö och universitetsdirektör Veronika Sundström, vill passa på att tacka er, alla medarbetare och studenter, för era viktiga insatser under 2023.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Under hösten 2023 presenterade universitetsledningen nio fokusområden för KI:s framtida utveckling, stora frågor som berör alla medarbetare och studenter vid KI.
– Vår medvetna strategi har varit att försöka lyssna in och förstå vad Karolinska Institutet behöver här och nu, säger rektor Annika Östman Wernerson.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Från och med nästa år kommer alla anställda vid Karolinska Institutet att få ett högre friskvårdsbidrag. Det är ett skattefritt bidrag som medarbetare kan använda för att betala för olika former av fysisk aktivitet. Bidraget kommer att öka från 1 500 till 3 000 kronor per år.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI har utsett tre nya dekaner som ska tillträda sina uppdrag i januari 2024. De tre dekanerna har valts ut bland ett tiotal sökande.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Utbildningsdepartementet har nyligen gett utredaren Bertil Lindahl i uppdrag att ta fram ett underlag inför en omförhandling av det nationella ALF-avtalet (dnr U2022/02845). Det nationella ALF-avtalet är tecknat mellan staten och vissa regioner om samarbete om läkarutbildning, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Hans uppdrag blir att leda och utveckla IT-avdelningen och bidra till hela KI:s fortsatta digitaliseringsresa. Mattias Nordström har agerat som tillförordnad IT-direktör sedan hans företrädare Joakim Winter slutade i somras.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Karolinska Institutet har under hösten definierat nio strategiska fokusområden som stödjer KI:s utveckling, med det långsiktiga målet att uppnå vår vision. Nu pågår arbetet med att konkretisera varje fokusområde. Följ arbetet på en ny sida på Medarbetarportalen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
GVS Gemensamt verksamhetsstöd, Universitetsledningen
Nomineringsförsamlingen har genom elektronisk omröstning utsett tre nya ledamöter till KI:s fakultetsråd för kommande mandatperiod.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI:s ledningsinternat i oktober gav bra diskussioner och trevlig samvaro med dekaner, prefekter, administrativa chefer, vicerektorer och avdelningschefer. Våra diskussioner utgick från KI:s nio fokusområden som har utkristalliserats i dialog med studenter, medarbetare och chefer om vad KI behöver fokusera på i verksamheten för att uppnå målsättningarna och visionen i Strategi 2030.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I vår öppnar Tekniska museet en filial i Hagastaden i Stockholm - The Cell – med KI som kunskapspartner. The Cell blir en plats där vetenskap möter konst genom intressanta och inspirerande aktiviteter med målet att öka förståelse och engagera fler i utvecklingen av framtidens life science.
Nyheter
Den 11 oktober lämnade forskningsfinansieringsutredningen över sina förslag till utbildningsminister Mats Persson. Utredningens betänkande kommer troligen att vara ett underlag i kommande proposition för regeringens forsknings- och innovationspolitik.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI har tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset undertecknat en avsiktsförklaring med Charité - Universitätsmedizin Berlin, ett av Europas största och ledande universitetssjukhus och medicinskt inriktade universitet. I och med undertecknandet intensifieras samarbetet mellan parterna.
Nyheter
Den 6 oktober hölls höstens första personalmöte för KI:s universitetsförvaltning. Här hittar du kortfattad information om vilka frågor som togs upp vid mötet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
GVS Gemensamt verksamhetsstöd
När Nobelpristagarna i fysiologi eller medicin tillkännagavs förra måndagen, var det den långsiktiga grundforskningen som belönades, upptäckter som möjliggjorde utvecklingen av effektiva mRNA-vacciner mot covid-19.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I det nya avsnittet av KI:s studentpodd ”Statuspodden – vi tar tempen på KI” får KI:s studentpoddare Arash och Nora finbesök av rektor Annika Östman Wernerson.
Nyheter
Så här några veckor in på terminen har våra studenter välkomnats till Karolinska Institutet, både förstagångsstudenter och de som har återvänt till studierna efter sommaruppehållet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetsledningen har beslutat att avveckla institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut) och integrera verksamheten med institutionen för medicin Huddinge (MedH). Organisationsförändringen ska vara klar senast 30 juni 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Studenter och medarbetare har nu möjlighet att nominera kandidater inför höstens akademiska val av tre nya ledamöter till fakultetsrådet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Levnadsvanor, pandemi och tandvård var några av de frågor som diskuterades när socialminister Jakob Forssmed besökte Karolinska Institutet den 28 augusti, samma dag som höstterminen drog i gång.
Nyheter
Den 22 augusti tillträdde Magnus Håkansson som säkerhetschef vid KI  och som enhetschef för säkerhetsenheten vid universitetsförvaltningen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Välkomna till ett nytt läsår! Även om många redan har kommit i gång efter sommarsemestern så är det först när studenterna återvänder till våra campus som Karolinska Institutet blir så där härligt levande som ett universitet ska vara.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI webbförvaltning
2023-06-09