Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Zarina Kabir, docent vid avdelning för omvårdad, har tilldelats 4 250 000 SEK från Forte för projektet "Stöd från social vård- och omsorgspersonal genom mHälsa-baserad intervention till anhöriga som vårdar personer med demenssjukdom i hemmet".
Nyheter
– Vi har gjort en studie om sambandet mellan äldres uppfattning vad gäller nöjdhet, bemötande och trygghet med sin hemtjänst och påverkbara faktorer i hemtjänstpersonalens arbetsmiljö, säger Anne-Marie Boström, docent vid Karolinska Institutet och den som genomfört studien tillsammans med sin forskargrupp.
Resultatet visar på en tydlig koppling att där personalen är nöjd med sin arbetsmiljö är också brukarna, dvs de äldre, nöjda med hemtjänstens insatser.
Nyheter
Hallå där Linda Eriksson, doktorand vid sektionen för omvårdnad, NVS. Den 11 oktober försvarar du din avhandling "Let's work it out : aspects of the occupational situation of survivors of allogeneic haematopoietic stem cell transplantation", vad handlar den om?
Nyheter
Patrik Lyngå har antagits som docent i omvårdnad vid Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), Karolinska Institutet.
Nyheter
Inuti är man samma människa även om kroppen åldras och minnet sviker. Professor Maria Eriksdotter hoppas bidra med kunskap om Alzheimers sjukdom. Men hon vill även bekämpa ålderismen: ”Äldres status behöver höjas”, säger hon.
Nyheter
Hallå där, Anja Gebhardt, doktorand vid sektionen för omvårdnad. Den 15 december försvarar du din avhandling ”Beyond exhaustion and pain: the intertwinement of health and suffering among women and mothers”. Vad handlar den om?
Nyheter
Hon fick priset för RAPP – en app för digital personcentrerad och nära vård. Ulrica Nilsson, professor i omvårdnad vid NVS, var en av tre finalister nominerade till priset, som delades ut på Vårdgalan den 29 oktober. Priset är en check på 250 000 kronor.
Nyheter
I år har The Academic Ranking of World Universities (ARWU) rankat KI som fjärde bästa universitet i världen vad gäller nursing (omvårdnad). Högre rankning får University of Pennsylvanina (USA), Griffith University (Australien) samt Johns Hopkins University (USA). Det innebär således att Omvårdnad på KI är nummer ett i Europa.
Nyheter
Hallå där Maria Fjell, forskare vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet som nyligen försvarat sin avhandling "Supportive care for patients with breast cancer by using an interactive app during neoadjuvant chemotherapy - A randomized controlled trial”. Vad handlar den om?
Nyheter
En lektor och övertandläkare, en adjunkt och en professor är nya ledamöter i KI:s pedagogiska akademi. De besitter djupa och breda kunskaper i högskolepedagogik och visar på olika sätt hur de sätter studentens lärande i centrum.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Veronica Lindström och Vanja Berggren tillträder som sektionschef respektive biträdande/ställföreträdande sektionschef för omvårdnad den 1 januari 2021. Veronica kommer då tillbaka från Sophiahemmets högskola där hon arbetat det senaste halvåret.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Omvårdnad
Det är med stor sorg vi nåtts av beskedet att professor Sirkka-Liisa Ekman avlidit i en ålder av 77 år. Vi kommer alltid att sakna den glädje och entusiasm hon spred omkring sig.
Nyheter
Kristina Gottberg är utsedd till ny programdirektor för sjuksköterskeprogrammet sedan 1 januari 2020.
Nyheter
Låna en forskare
Med anledning av sjuksköterskan och barnmorskans år 2020 så önskar vi dela med oss av vår omvårdnadsforskning.
Nyheter
Elisabeth Rydwik, Sektionen för fysioterapi, och Yvonne Wengström, Sektionen för omvårdnad, får 3 000 000 kr respektive 2 400 000 kr för sina forskningsprojekt.
Nyheter
AFA Försäkring delar ut anslag inom arbetsmiljö och hälsa. Maria får
1 400 000 kr för ett projekt med genusperspektiv på långvarig smärta
och utmattning - en studie av kvinnors hälsa och lidande.
Nyheter
Nyheter
KI rankas högt
Nyheter
KI webbförvaltning
2023-06-09