Publicerad: 2020-03-06 14:33 | Uppdaterad: 2020-09-21 16:09

Kristina Gottberg ny programdirektor

Kristina Gottberg är utsedd till ny programdirektor för sjuksköterskeprogrammet sedan 1 januari 2020.

Kristina Gottberg, programdirektor för sjuksköterskeprogrammet vid NVS.

- Jag blev förvånad över att bli tillfrågad om att söka detta uppdrag, säger Kristina. Det var inget jag hade förväntat mig och jag begrundade uppmaningen noga.

Men hon berättar vidare att uppdraget passar henne som person. Hon trivs med att driva utvecklings- och kvalitetsfrågor avseende pedagogik. Kristina har tidigare arbetat med programfrågor, hon har suttit med i studiesocial kommitté och haft temaansvar för programmets kurser.

- Jag har jobbat mycket med utvecklingsfrågor, vilket är roligt, säger hon.

Kristina fick sin sjuksköterskelegitimation 1994, och har fokuserat främst på omvårdnad för personer med neurologiska sjukdomar och tillstånd. Hon hittade forskningen ganska tidigt.

- Jag fick uppdrag som MS-sjuksköterska på en neurologklinik och var med och startade upp ett MS-centrum.

Hon förklarar att det blev naturligt för alla att forska, att hitta en grund till det kliniska och utveckla vården baserad på forskning.

Kristina började arbeta deltid här vid NVS 2007. Då kom hon hit som nydisputerad inom neurovetenskap. Hon hade aktivt sökt sig hit.

- Min karriärbild har väl delvis varit tydlig, säger Kristina. Jag har fortsatt forska inom området hälsa och ohälsa med livslång neurologisk sjukdom och är aktiv inom en forskargrupp på sektionen för fysioterapi.

- Jag är nyfiken och intresserad av utbildning och jag gillar att träffa studenter och pedagoger, och att utveckla projekt inom omvårdnad och forskningsmetodik.

I närtid ser hon den största utmaningen för sjuksköterskeprogrammet i UKÄ:s granskning av lärosäten som kommer. Där kommer det att vara mycket att förbereda.

- Jag ser mest fram emot möjligheten att påverka och förändra med detta uppdrag, säger Kristina. I takt med samhällets utveckling krävs hög kvalitet i vården och en ökad digitalisering. Vi måste utbilda sjuksköterskorna så de står rätt rustade i vårt samhälle och vi ska utbilda dem för att kunna verka i hela världen.

Här ser Kristina kopplingen till Strategi 2030: att både verka för det lokala storstadssamhället men också för hela världen, det globala, internationella perspektivet.

På frågan vad det viktigaste är som en programdirektor gör svarar hon att hon får växa in i sin roll mer.

- Man är projektledare som får hålla samman det arbete som många olika personer utför och man har ett ledningsuppdrag som innebär att blicka framåt och hitta bra strategier tillsammans med de andra, att leda och hålla samman programmets kurser.

- Allt sker i samarbete och i relation med många kompetenta och duktiga medarbetare, avrundar Kristina.