Publicerad: 2019-03-20 15:37 | Uppdaterad: 2019-03-25 15:58

Primärvården – en diamant vi slipar

NVS:s nyaste professor Lena Törnkvist höll sin installations-föreläsning i tisdags den 19 mars. ”Från vårdutveckling till bred primärvårdsforskning och akademisk tillväxt” var hennes tema.

Hon är en pionjär inom vårdutveckling med inriktning på primärvård och har utvecklat mycket inom detta område och hela tiden haft ett tydligt vetenskapligt fokus. Lena är numera adjungerad professor i klinisk primärvård och omvårdnad, och den första distriktssköterskan att få en professur inom KI.

Lena Törnkvist

Vid introduktionen gratulerade Eric Westman, tf prefekt vid NVS, Lena till professuren men han gratulerade även hela institutionen som ”fått” denna mångsidiga professor. Vidare lyfte han fram tre särskilda händelser kring Lena: Hon har blivit utsedd till årets stjärnpedagog, hon har blivit utsedd till årets omvårdnadsledare samt att hon har en gedigen publikationslista vad gäller sin forskning.

Eric Westman

Lena berättade om sin resa från vårdutvecklingsledare till professor och hon liknade primärvården med en diamant.

- Den är komplex och mångfacetterad, sa hon, men behöver slipas, bli klarare och beforskas. Då får den till slut sitt rätta värde.

Lena Törnkvist

Hon valde att plocka två exempel från sin digra forskningserfarenhet att berätta närmare om. Det ena var projektet ”Hälsosamtal med personer som är 75 år” och det andra ”ConPrim: En fortbildningsmodell för primärvården”. Det förstnämnda var ett politiskt uppdrag som gick ut på att utbilda alla distriktsköterskor i Stockholm i hälsosamtal med 75-åringar.

Lena Törnkvist är, förutom adjungerad professor vid NVS, även chef för Fortbildnings- och utvecklingsenheten på Akademiskt Primärvårdscentrum. Hon vill som FoU-ledare utveckla distriktssköterskans profession.

- Det är lika viktigt som att utveckla de interprofessionella teamen, sa hon.

Efter Lenas installationsföreläsning reste sig publiken och applåderade länge för henne. Många visade också sin uppskattning genom uppvaktning och hyllning av den nya professorn.

Lena Törnkvist