Publicerad: 2018-08-14 03:01 | Uppdaterad: 2018-08-14 06:02

KI rekommenderas som lärosäte av sjuksköterskestudenter

Nyutexaminerade sjuksköterskor vid Karolinska Institutet

Karolinska Institutet är ett av de universitet och högskolor där studenterna i snitt är mest positiva till att rekommendera sin studieupplevelse visar årets VFU-rapport från Vårdförbundet Student.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en central del av utbildningen till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska, där studenterna får praktisk färdighetsträning och möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper.

Det lärosäte som studenterna bedömer genomgående haft bästa VFU-placeringarna 2017-2018 är Mittuniversitetet, tätt följt av Högskolan i Halmstad på andra plats och Blekinge Tekniska högskola på tredje plats.

Läs mer i rapporten på vårdförbundets hemsida, se länk nedan.