Publicerad: 2021-11-03 11:49 | Uppdaterad: 2021-11-09 15:22

Ulrica Nilsson vann Vårdförbundspriset 2021

Ulrica Nilsson, NVS, med vinstchecken för Vårdförbundspriset 2021
Ulrica Nilsson, professor i omvårdnad vid NVS – vinnare av Vårdförbundspriset 2021. Foto: Ulf Huett

Hon fick priset för RAPP – en app för digital personcentrerad och nära vård. Ulrica Nilsson, professor i omvårdnad vid NVS, var en av tre finalister nominerade till priset, som delades ut på Vårdgalan den 29 oktober. Priset är en check på 250 000 kronor.

Ulrica har en förenad anställning vilket innebär att hon även arbetar som specialistsjuksköterska på Karolinska universitetssjukhuset och hon uppskattar kopplingen mellan sitt kliniska arbete och forskningen.

Hon har tillsammans med sin forskargrupp tagit fram en app för uppföljning av patienter som genomgått dagkirurgiska operationer. Via appen får patienten rapportera symtom men kan också välja att få kontakt med sjuksköterska, för råd och stöd. Hjälpmedlet erbjuder en tillgänglig vård på patientens villkor, i en tid som kännetecknas av många frågor och ett stort informationsflöde. Det ger vårdgivaren möjlighet att ta sitt ansvar samtidigt som man visar tilltro till och förskjuter makten till patienten. Evidens finns för att appen är kostnadseffektiv samtidigt som den gör att patienten känner sig trygg och sedd och får mindre symtom och postoperativa besvär. Den ger också möjlighet för vården att utifrån patientens inspel om sin situation långsiktigt förbättra vården och egenvården för hela patientgruppen. Appen är ett lysande exempel på hur det går att bedriva framtidens personcentrerad vård med stöd av det digitala.

Vad tänkte du när de talade om att du vann?

– Jag var oerhört stolt och glad då detta är ett pris som man blir nominerad till, alltså inte själv söker. Det tyder på att andra tycker det är viktigt och bra det jag och min forskargrupp har utvecklat och evidensbaserat.

Vad ska du göra med prissumman?

– Den ska gå till fortsatt utveckling. Vi släpper nu en uppdaterad version som uppfyller 2021:s alla legala och regulatoriska krav, men det finns alltid utveckling att göra.

Vad händer med appen nu? Ligger utmaningen att få ut den i vården?

– Vi kommer att använda den i framtida forskningsprojekt. Förhoppningen är att implementeringen i vården också snabbas på. Vi har vårdgivare som använder vår digitala lösning och fler som är intresserade att köra igång. Den stora utmaningen är inte vårdpersonalen och patienterna, för de vill ha konceptet, utan att få in kapital så vi kan avlöna personal som driver utveckling, underhåll, kontakter med sjukvården mm. Men vi kämpar på! Kanske den uppmärksamhet som kommit i och med priset kan bana väg för framtida investerare eller köpare. Hoppas kan man ju alltid!