Publicerad: 2018-12-18 13:06 | Uppdaterad: 2018-12-18 15:00

Ann Langius-Eklöf får anslag från Cancerfonden

Ann Langius-Eklöf, vid sektionen för Omvårdnad, NVS, har beviljats forskningsanslag från Cancerfonden för sitt forskningsprojekt "Att leva bättre och längre med cancer: effekter av personcentrerad vård med stöd av mobil teknik ".

Totalt rör det sig om 2,4 miljoner kronor fördelade på en tre årsperiod 2019-2012.