Publicerad: 2020-01-23 13:57 | Uppdaterad: 2020-01-29 13:30

Låna en forskare

Med anledning av sjuksköterskan och barnmorskans år 2020 så önskar vi dela med oss av vår omvårdnadsforskning.

Ni bestämmer vilket område ni är nyfikna på att fördjupa er inom. Vi kan prata och diskutera om allt från att hur det är att forska, specifika forskningsmetoder, forskning inom ett specifikt område eller om ni önskar tips och råd hur ni går vidare med ett problem som ni vill lösa. 

Ingen kostnad! 

Exempel på vad vi kan erbjuda senaste nytt inom:

 • Att leva med cancer
 • Känsla av sammanhang (KASAM)
 • Postoperativ återhämtning, finns det en början och ett slut och vad ingår
 • Omvårdnad av äldre tex förstoppning
 • Att leva med borderline personlighetsstörning
 • Stöd för närstående vid allogen stamcellstransplantation
 • Personcentrerad vård med stöd av digital teknik
 • Fysisk aktivitet vid cancersjukdom
 • Att leva med kronisk smärta
 • Ambulerande omvårdnad, att vistas mellan olika vårdformer
 • Att motverka könsstympning
 • Omvårdnadsteorier och centrala begrepp
 • Vad är fundamentals of care
 • Vad är hälsolitteracitet, varför är den viktig att ta hänsyn till
 • Hur och varför mäter man livskvalitet
 • Vad är bra att tänka på när man ska göra forskningsintervjuer
 • Forskningsdesign vilken metod ska jag använda för att få svar på mina frågor
 • Vad ska man tänka på om man planerar att skapa eller använda ett redan befintligt frågeformulär
 • Hur skriver man en projektplan
 • Hur skriver man en etikansökan; varför ska man skriva den
 • Hur går det till att bli doktorand och vad innebär doktorandstudier

Vill ni veta mer, kontakta oss:

Profile image

Ulrica Nilsson

Professor och universitetssjuksköterska
Profile image

Tina Gustavell

Med dr och universitetssjuksköterska

Documents