Publicerad: 2018-11-29 18:26 | Uppdaterad: 2019-01-15 08:12

Omvårdnad 20 år på KI

Rektor Ole Petter Ottersen på Omvårdnads 20-års-jubileum

Omvårdnad firade 20 år vid KI med Öppet Hus eftermiddagen den 29 november. Det blev en eftermiddag fylld av både historia och framtidstro.

Med den starka utveckling som pågått under dessa 20 år har både utbildning och forskning inom omvårdnad tagit stora kliv framåt. Sjuksköterskeprogrammet vid KI rankas exempelvis idag som 1:a i Sverige och 5:a i världen. Från början var omvårdnad en egen institution, men idag är den en av NVS:s åtta sektioner.

Eftermiddagen hade ett gediget program. Det hölls tal av prefekt Maria Eriksdotter, sektionschef Ann Langius-Eklöf och rektor Ole Petter Ottersen. Vidare fördes ett samtal om sjuksköterskeyrket nu och då, mellan mor och dotter. Mor Margareta Wahlberg gick utbildningen för 65 år sedan och dotter Anna Carin Wahlberg, är lektor och t.f. GUA vid institutionen samt docent i omvårdnad. Professor Ulla Waldenström bjöd på en historisk återblick och efter mingel med musikunderhållning tog en paneldebatt vid. Där medverkade professor Yvonne Wengström, doktoranden Tina Gustavell, professor Ulrica Nilsson och professor Ulla Waldenström. Moderator var Ann Langius-Eklöf, professor och sektionschef. Både panelen och publiken bidrog i diskussionen som mynnade ut i att mycket bra har gjorts, men det finns fortfarande mycket spännande kvar att utveckla vidare.

Avslutningsvis blev det tipsrunda i huset.

Maria Eriksdotter, prefekt vid NVS

Publik vid Omvårdnads 20-års-jubileum

Ann Langius-Eklöf, professor och sektionschef för Omvårdnad

Marie Iwarzon

Från vänster: Tina Gustavell, Ann Langius-Eklöf, Marie Iwarzon, Yvonne Wengström, Ulrica Nilsson, Ulla Waldenström och Maria Eriksdotter

Anna Carin och Margareta Wahlberg: Sjuksköterskeyrket nu och då

Professor Ulla Waldenström: Historisk återblick

Mingel på jubileumsdagen - Omvårdnad 20 år