Publicerad: 2023-03-06 14:19 | Uppdaterad: 2023-03-06 14:28

Zarina Kabir beviljas 4 250 000 SEK från Forte för forskningssamarbete med Indien

Zarina Kabir, docent vid avdelning för omvårdad, har tilldelats 4 250 000 SEK från Forte för projektet "Stöd från social vård- och omsorgspersonal genom mHälsa-baserad intervention till anhöriga som vårdar personer med demenssjukdom i hemmet".

Porträtt
Zarina Nahar Kabir, avdelningen för omvårdnad. Foto: Annica Karlsson.

Forte beviljar cirka 22 miljoner kronor till fem forskningssamarbeten inom utlysningen Hälsa och välfärd för en åldrande befolkning i Sverige och Indien.

Syftet är att finansiera forskning om initiativ som stöder aktivt och hälsosamt åldrande och är tänkt att stimulera till tvärvetenskaplig och innovativ forskning om åldrande och hälsa. Ansökningarna har skickats in gemensamt för forskare verksamma i Sverige och Indien.

Kontakt

Zarina Nahar Kabir Senior Forskare
+46852483584