Publicerad: 2022-09-19 09:47 | Uppdaterad: 2022-09-29 12:16

Ny avhandling om återgång till arbete efter allogen stamcellstransplantation

Hallå där Linda Eriksson, doktorand vid sektionen för omvårdnad, NVS. Den 11 oktober försvarar du din avhandling "Let's work it out : aspects of the occupational situation of survivors of allogeneic haematopoietic stem cell transplantation", vad handlar den om?

Porträtt av Linda Eriksson, doktorand vid sektionen för omvårdnad, NVS.
Linda Eriksson, doktorand vid sektionen för omvårdnad, NVS. Foto: Privat

Min avhandling fokuserar på återgång till arbete efter allogen stamcellstransplantation. Dessa patienter har ofta många biverkningar och seneffekter från sin behandling och en lång återhämtningsperiod som påverkar hela livssituationen inklusive arbete. Vi har tittat på både vad som påverkar deras sjukskrivning och återgång i arbete med hjälp av enkäter och intervjuer under de sex första åren efter transplantation.

Vilka är de viktigaste resultaten? 

Vi kunde se att 76% av alla deltagare var sjukskrivna ett år efter behandling varav 39% var sjukskrivna heltid. Vi fann också att biverkningar som en hög symptombörda och kronisk GVH där det nya immunförsvarets vita blodkroppar, som bildas av de transplanterade stamcellerna, uppfattar kroppen som främmande och angriper den (transplantatet försöker stöta bort kroppen) ökade risken för sjukskrivning tillsammans med låg fysisk aktivitet och depression. Två år efter transplantationen hade 60% börjat arbeta igen >50% och det som påverkade återgång i arbete negativt var åter igen kronisk GVH medan en högre utbildningsnivå påverkade återgång i arbete positivt. Överraskande nog hade arbetsrelaterade faktorer såsom möjlighet till flexibla arbetstider och arbeta hemifrån ingen effekt på återgång i arbete i statistiska analyser. Dock kunde dessa faktorer göra stor skillnad på en individuell basis då många patienter förklarade i intervjuer att de inte hade kunnat börja arbeta igen utan möjlighet till att arbeta hemifrån och styra över sina egna arbetstider.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa? 

Resultaten i avhandlingen bidrar med en ökad kunskap och fördjupad förståelse inom återgång till arbete för dessa patienter då det inte finns mycket tidigare forskning. Arbete är en viktigt del av människors liv som bidrar med en känsla av gemenskap, ekonomisk frihet och bättre möjlighet att forma sitt liv. Med hjälp av kunskapen om vad som kan påverka dessa patienters arbetssituation kan både sjukvård och arbetsgivare lättare stötta och hjälpa dessa patienter till en förbättrad återgång i arbete och därmed en ökad livskvalitet.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska? 

Ja, jag kommer lyckligtvis fortsätta forska på halvtid. Min forskning kommer även fortsättningsvis fokusera på samma patientgrupp men inte på deras arbetssituation utan i stället kommer jag forska om metoder för ökat personcentrerat stöd och dess påverkan på livskvalitet för både patienter och närstående.