Publicerad: 2019-11-19 15:13 | Uppdaterad: 2019-11-27 15:25

Maria Arman, NVS, får anslag från AFA Försäkring

AFA Försäkring delar ut anslag inom arbetsmiljö och hälsa. Maria får
1 400 000 kr för ett projekt med genusperspektiv på långvarig smärta
och utmattning - en studie av kvinnors hälsa och lidande.

Porträtt av Maria Arman, NVS

Projektet pågår till och med november 2021.