Publicerad: 2020-09-16 14:17 | Uppdaterad: 2020-09-21 14:02

Till minne av Sirkka-Liisa Ekman

Det är med stor sorg vi nåtts av beskedet att professor Sirkka-Liisa Ekman avlidit i en ålder av 77 år. Vi kommer alltid att sakna den glädje och entusiasm hon spred omkring sig.

Professor Sirkka-Liisa Ekman Foto: Stefan Zimmerman

Sirkka-Liisa var unik och med sitt skratt fyllt av glädje skapade hon en fin anda i vården och omsorgen om våra äldre. Hon hade verkligen förmågan att ständigt stimulera sin personal och sina doktorander till att prestera det bästa i sina arbeten. Sirkka-Liisa kunde på ett mästerligt sätt alltid bygga upp en god relation gentemot personerna med demens och vårdpersonalen.

Hon var en stor visionär med ständigt nya idéer och tog alltid själv på sig den största arbetsinsatsen. Under hennes tid som chef för sjuksköterskorna vid Geriatriska kliniken i Umeå tillskapade hon en optimal vårdmiljö för våra äldre med demenssjukdom. Hon ordnade också kulturella dagar med uppträdande av danslag, hon var själv medlem i finska folkdanslaget i Umeå. Dessutom tog hon ansvar för att utveckla ritningar och innehåll i en ny geriatrisk klinik som tillkom flera år efter att hon lämnat Umeå för fortsatt forskning och undervisning vid Karolinska Institutet. Sirkka-Liisa var en idérik forskare som kunde genomföra ett projekt ”från ax till limpa”.

Hon försvarade med bravur sin avhandling 1993 vid Umeå universitet, flyttade till Karolinska Institutet (KI) i Huddinge 1994 där hon som chef utvecklade ”Centrum för Äldrevårdsforskning”, ett multiprofessionellt akademiskt nätverk för hela Mellansverige. Dessutom blev Sirkka-Liisa den första föreståndaren för Centrum för Vårdvetenskap Syd, ett FoUU-samarbete mellan KI och landstinget inom vårdvetenskap i södra länsdelen. Hon blev år 2000 docent i omvårdnad vid Karolinska Institutet. Åren 2000 – 2004 tillbringade hon som professor i vårdvetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola men återvände till KI år 2004 som chef för den nybildade sektionen för gerontologisk vårdvetenskap vid institutionen Neurotec där hon 2005–2010 var professor i omvårdnad.

En direkt effekt av Sirkka-Liisas avhandling var att vi kunde tillskapa det finska äldrecentret vid Sabbatsbergs sjukhus med 49 vårdplatser för vård och omsorg på olika nivåer. Boendet flyttades senare till Stureby sjukhem. All personal på äldrecentret är tvåspråkig i finska och svenska. Finska traditioner rörande musik, dans, mat och litteratur fanns tillgängliga. Denna unika miljö gjorde att finländare med invandrarbakgrund och demens äntligen fick en högkvalitativ tillsyn och vård. Denna höga kvalitet utan kostnadsökning har senare stått modell i många andra länder.

Sirkka-Liisa fortsatte hela tiden sin nationella och internationella kvalitativa forskning. Hon har handlett åtskilliga sjuksköterskor till disputation. Sirkka-Liisas visioner och hårda arbete har resulterat i samarbeten över hela världen. Hennes insatser i Umeå och vid Karolinska Institutet har utgjort en hörnpelare för att utveckla ämnet omvårdnad för äldre i Sverige.      

 

Bengt Winblad, professor i geriatrik

Åke Seiger, professor i geriatrik