Publicerad: 2018-10-31 08:00 | Uppdaterad: 2018-11-07 11:19

Sju forskare vid NVS har beviljats forskningsbidrag från Vetenskapsrådet

Forskning neurogeriatrik

Vetenskapsrådet beviljade totalt 28 800 000 kr till olika projekt vid NVS i årets stora utlysning i medicin och hälsa.

  • Maria Ankarcrona, sektionen för neurogeriatrik, får sammanlagt 4 800 000 kr för projektet ”Strukturella och funktionella studier av organell kontakter i Alzheimers sjukdom” under åren 2019-2022
  • Caroline Graff, sektionen för neurogeriatrik, får 3 600 000 kr för projektet ”Genetiska humanstudier av Alzheimers och andra demenssjukdomar” under åren 2019-2021
  • Ann Langius-Eklöf, sektionen för omvårdnad, får 2 400 000 kr för projektet ”Att leva bättre och längre med cancer: effekter av personcentrerad vård med stöd av mobil teknik” för åren 2019-2021.
  • Joana Pereira, sektionen för klinisk geriatrik, får 6 000 000 kr för projektet ” Förändringar i Hjärnans Konnektome som en Tidig Indikator för Alzheimers sjukdom” under åren 2019-2022
  • Marianne Schultzberg, sektionen för neurogeriatrik, får 2 400 000 kr för projektet ”Stimulering av pro-resolverande aktiviteter vid Alzheimers sjukdom” under åren 2019-2021
  • Yvonne Wengström, sektionen för omvårdnad, får 2 400 000 kr för projektet ”EFFECT- Träning mot fatigue för patienter med avancerad cancer” under åren 2019-2021
  • Bengt Winblad, sektionen för neurogeriatrik, får 7 200 000 kr för projektet ”Utveckling av nya modulatorer av molekylära ”chaperon”-nätverk för behandling av Alzheimers sjukdom” under åren 2019-2022.