Publicerad: 2018-08-13 11:01 | Uppdaterad: 2018-08-16 07:40

EU-bidrag till Yvonne Wengström, sektionen för omvårdnad (NVS)

Yvonne Wengström

KI-forskaren Professor Yvonne Wengström vid sektionen för omvårdnad (NVS) är partner i H2020 projektet ”Preferable” som tilldelas 40 miljoner svenska kronor.

Projektet koordineras av University Medical Center Utrecht (UMCU), Nederländerna.

Wengström’s del i projektet fokuserar på avancerad bröstcancer (brca) och träning. Forskning visar att fysisk aktivitet gör nytta även under cancerbehandling, bl.a. genom att minska den enorma trötthet, fatigue, som många patienter upplever. Forskningen sker i samarbete med Helene Rundqvist vid Institutionen för Cell- och Molekylärbiologi (CMB) som koordinerar en annan, molekylärbiologisk del i projektet.

Preferables vision är att förbättra vårdstandarden för patienter med metastaserad bröstcancer (MBC) genom att förbättra kvaliteten, effektiviteten och kostnadseffektiviteten i den stödjande vården.

Man ska bland annat kartlägga skillnaderna i de europeiska hälsovårdssystemen för att bevisa den positiva effekten av motion på cancerrelaterade biverkningar och patienternas livskvalitet. Resultaten kommer att bidra till att utveckla utbildningen till alla professioner inom hälso- och sjukvård och förbättra kliniska riktlinjer och rekommendationer.