Publicerad: 2022-06-17 11:35 | Uppdaterad: 2022-06-17 11:35

Ny docent i omvårdnad vid KI SÖS

Patrik Lyngå
Patrik Lyngå Foto: Runa Sundelin

Patrik Lyngå har antagits som docent i omvårdnad vid Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), Karolinska Institutet.

Efter disputationen 2012 med avhandlingen Egenvård vid hjärtsvikt har han fortsatt att forska inom framförallt hjärtsvikt och hjärtinfarkt med normala kranskärl. Patrik är universitetsjuksköterska vid Vo Kardiologi och är förnärvarande huvudhandledare för tre doktorander vid KI SÖS. Patrik undervisar även på sjuksköterskeprogrammet vid KI SÖS, grund- och specialistutbildningen.