Publicerad: 2023-11-29 08:55 | Uppdaterad: 2024-05-14 14:18

"Kursen gav mig stöd i återkopplingstekniker och ökad förståelse för vikten av reflektion"

Elin Bergling gick kursen Formativ bedömning. Läs om insikterna från kursen och hur hon har använt dem i undervisning.

Foto av Elin Bergling
Elin Bergling, kursledare på magisterprogrammet i Klinisk optometri. Foto: N/A.

Varför sökte du kursen Formativ bedömning och vilka var förväntningarna innan?

– Flera av mina kollegor är intresserade av medicinsk pedagogik och vi har gjort en satsning på pedagogisk utveckling inom enheten. Jag var en av de första som gick kursen i sin nuvarande utformning. Förväntningarna innan var att få lära mig mer om just bedömning som sker över en längre period och mer om återkoppling, säger Elin Bergling, klinisk handledare och kursledare på magisterprogrammet i Klinisk Optometri. 

Vilka var de främsta lärdomarna/insikterna som du tog med dig från kursen?

– Att formativ bedömning är ett stort begrepp och i många sammanhang likställs med att ge återkoppling. Kursen gav bra stöd i olika återkopplingstekniker samt bidrog till ökad förståelse för vikten av reflektion, från både lärare och studenter, i samband med undervisning.

Hur har du använt det i din undervisning?

– Jag kände att kursen stärkte mitt pedagogiska synsätt, så det har kommit all min undervisning till nytta. Under kursen fick vi chans att analysera och utveckla en återkopplingssituation från vår egna aktuella undervisning och det arbetet har jag också använt.

Om kursen Formativ bedömning

Syftet med kursen är att stödja dig som universitetslärare/handledare i att utveckla din förmåga att utforma och genomföra formativa bedömningar, som stöttar studenters lärande.

Nästa kurs pågår 29 januari-24 april 2024. Kursen motsvarar två veckors högskolestudier och ges av Enheten för Undervisning och lärande.