Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
I årets stora anslagsomgång från Hjärt-Lungfonden delar forskare vid Karolinska Institutet på totalt 95 776 000 kronor. Sammanlagt är det cirka 70 projekt vid KI som nås av anslaget.
Nyheter
Under februari månad börjar ombyggnationen av fastigheten Fysiologen som ett led i den life science-satsning som görs på Karolinska Institutet och i Hagastaden. Byggnaden ska bli en attraktiv och modern kontors- och labbmiljö för nya aktörer med koppling till medicin och hälsa och förväntas vara klar under 2023.
Nyheter
Det uppskattas att över 10 % av världens befolkning lever med en psykiatrisk störning, med betydande effekter på bland annat hälsa och ekonomi i alla världens länder.
Nyheter
Behandling av allvarliga förstadier till livmoderhalscancer, CIN3, kan orsaka problem vid senare graviditeter bland kvinnor i fertil ålder. En ny registerstudie från Karolinska Institutet visar ökad risk för ett antal graviditetskomplikationer efter sådan behandling, men att riskerna har minskat över tid och att den ökade risken för spädbarnsdöd helt försvunnit. Studien, som omfattar ett stort antal födslar i Sverige över en 46-årsperiod, har publicerats i Annals of Internal Medicine.
Nyheter
Tre forskargruppsledare vid Karolinska Institutet erhåller anslag inom programmet ERC Proof of Concept 2022, som delas ut till forskare som redan har fått finansiering från europeiska forskningsrådet (ERC) och vill försöka nyttiggöra sina upptäckter. De projekt vid KI som nu får stöd handlar bland annat om att vidareutveckla en ny metod för sekvensering och att skala upp textiltillverkning med konstgjord spindeltråd.
Nyheter
Vi gratulerar Richard Rosenquist Brandell som utsetts till Årets Cancernätverkare 2022 av Nätverket mot cancer. Richard Rosenquist Brandell är professor i klinisk genetik vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset samt föreståndare för den nationella satsningen Genomic Medicine Sweden, GMS.
Nyheter
Anders Österborg tillsammans med Lotta Hansson och Lisa Blixt, alla vid institutionen för onkologi-patologi har under kort tid publicerat ett flertal artiklar kring COVID-19 med fokus på kronisk lymfatisk leukemi (KLL) inom regionala och internationella nätverkssamarbeten.
Nyheter
A Working Lab utvidgar sin verksamhet med en nod för co-working och delade laboratoriemiljöer vid Alfred Nobels Allé 10, som planeras att öppna våren 2022. Här ska studenter, forskare och universitetets medarbetare kunna mötas och hitta samarbetsformer för innovationer inom life science.
Nyheter
Nagihan Bostancis mandatperiod börjar i juni 2022 och hon kommer även att fungera som ordförande för gruppen 2023-2024.
Nyheter
Ett internationellt forskarlag från bland annat Karolinska Institutet har hittat ett sätt att identifiera risk för bröst- och äggstockscancer genom att analysera cellprover från livmoderhalsen. Genom att mäta epigenetiska förändringar i livmoderhalsprover från över tusen kvinnor hittade forskarna två unika signaturer för bröst- och äggstockscancer. Resultaten presenteras i två studier i tidskriften Nature Communications.
Nyheter
Tack vare en banbrytande studie kan ledande migränforskare bättre förstå den biologiska grunden för migrän och dess subtyper och därmed påskynda framtagandet av ny behandling mot migrän, som drabbar över en miljard individer världen över. De nya rönen, publicerade i tidskriften Nature Genetics, avslöjade mer av det genetiska landskapet bakom migränsubtyper än vad som tidigare varit känt.
Nyheter
Den 21 januari 2022 välkomnades nya studenter till Karolinska Institutet med en digital välkomstceremoni. På grund av den ökade smittspridningen i samhället fick studenterna ta del av ceremonin hemifrån som direktsändes från Aula Medica på campus Solna.
Nyheter
Ett virtuellt heldagsmöte samlade 300 deltagare och forskare inom neurovetenskap från hela Europa för att reflektera över vad man uppnått hittills och framtida planer för Europauniversitetet NeurotechEU, en allians av åtta europeiska universitet inklusive Karolinska Institutet.
Nyheter
Professor Carl Johan Sundberg vid institutionen för fysiologi och farmakologi samt prefekt på institutionen för lärande, informatik, management och etik, tilldelas H.M. Konungens medalj i åttonde storleken i högblått band för "framstående insatser som forskare och folkbildare inom hälsa och träning".
Nyheter
Den 14 februari arrangeras ett symposium för att hylla professor Sten Orrenius, som avled i april 2020.
Nyheter
Josefine Östh är doktorand i forskargruppen Epidemiology of Psychiatric Conditions, Substance use and Social Environment (EPiCSS) vid institutionen för global folkhälsa (GPH). Vi har ställt några frågor till henne om hennes erfarenhet och vad hon gillar mest med GPH.
Nyheter
Vi gratulerar Rimma Axelsson som den 1 februari 2022 tillträder som professor i nuklearmedicin vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.
Nyheter
Mer än var tionde kvinna lider av depression under sin graviditet. Obehandlad depression kan påverka det ofödda barnet och leder till ett stort lidande både för kvinnan och hennes närstående. Sjukdomen upptäcks inte alltid då många skäms för den. Kognitiv beteendeterapi (KBT) ger bra effekt men tillgången är begränsad.
Nyheter
Som en strategisk satsning tilldelas Barntumörbanken 12 miljoner kronor för att genomföra helgenomsekvenseringar på de ännu inte analyserade tumör- och blodproverna i provsamlingen. Det årliga verksamhetsanslaget ökas till 19 miljoner kronor för 2022. GMS Barncancer-projektet kommer få ett flerårigt stöd på totalt 24 miljoner kronor. En projektkoordinator med uppgift att samverka med barnleukemiprovsamlingen i Uppsala ska tillsättas, som ytterligare en strategisk satsning av Barncancerfonden.
Nyheter
Från och med den 1 februari anställs Jacob Hollenberg som professor i kardiologi med inriktning mot intensivvård på Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS). Tjänsten är förenad med en överläkartjänst inom verksamhetsområde kardiologi. Han blir därmed den första professorn inom detta område i Sverige.
Nyheter
Två forskare vid Karolinska Institutet medverkar i projekt som nyligen tilldelats anslag från European Innovation Council (EIC). Anslagen representerar KI:s första bidrag från nystartade finansieringsprogram från EU. Forskarna erhåller totalt nära 1,15 miljoner euro (ca 11,8 miljoner kronor) som kommer att användas för projekt om epilepsi och chipbaserad nanoskopi.
Nyheter
KI forskaren Myriam Aouadi tilldelas Leif C. Groop-priset för sin forskning om mekanismer bakom utvecklingen av fettleversjukdom hos överviktiga personer med typ 2-diabetes. Priset delas ut till en yngre och framstående forskare som bidrar till kunskap till nytta för patienter med diabetes.
Nyheter
Ett internationellt forskarlag lett av Karolinska Institutet har upptäckt att en celltyp i det centrala nervsystemet, oligodendrocyter, kan spela en annorlunda roll i utvecklingen av multipel skleros (MS) än tidigare trott. Fynden som publicerats i tidskriften Neuron kan öppna för nya terapeutiska metoder för MS.
Nyheter
En ny studie ska undersöka om prognosen efter hjärtinfarkt kan förbättras genom behandling av magsårsbakterien helicobacter pylori. Studien leds av Robin Hofmann, som är kardiolog och forskare vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet (KI SÖS).
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet och Göteborgs universitet har hittat ytterligare pusselbitar för behandling av den ovanliga cancersjukdomen neuroblastom som drabbar barn. En ny fallrapport, som publicerats i JCO Precision Oncology, beskriver en pojke med neuroblastom och en specifik mutation som framgångsrikt behandlats med ett målinriktat läkemedel.
Nyheter
Kombinationen av ett nytt blodprovsbaserat test och magnetkameraundersökning (MR) kan minska både överdiagnostik och samhällskostnader vid prostatacancerscreening, visar en ny hälsoekonomisk utvärdering från Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften European Urology. Resultaten i studien stöder införandet av organiserad prostatacancertestning i Sverige, menar forskarna.
Nyheter
Medicinering vid Parkinsons sjukdom minskar många av de symtom som drabbar patienterna, men oftast kvarstår problemen med försämrad balans och ökad risk för fall och skador. En ny studie i tidskriften NPJ Parkinson’s Disease ger nu en fördjupad bild av balansträning som behandling vid parkinson. De delvis nedslående resultaten talar för att träningsprogram kan behöva intensifieras eller individanpassas i större utsträckning för att få avsedd effekt och att mer forskning krävs.
Nyheter
Martina Gustavsson är en sjuksköterska med erfarenhet av att arbeta i katastrofdrabbade områden runt om i världen. Förra året tillbringade hon en och en halv månad i Haiti, en erfarenhet som hon delade med sig av före jul i sitt föredrag vid ett forskargruppsmöte som hålls varje månad i Health systems and Policy-gruppen. Martina doktorerar också just nu och hon tycker att det är mycket fördelaktigt att kombinera det teoretiska arbetet med fältarbete.

Nyheter
Professor Emeritus Tomas Hökfelt tilldelas Arvid Carlsson-fondens stora pris för framstående forskning 2022. Samtidigt tilldelas KI-forskaren Nitya Jayaram-Lindström och Simon Cervenka, professor vid Uppsala universitet och anknuten forskare vid KI, stiftelsens pris till yngre framgångsrika forskare.
Nyheter
Vi skulle vilja introducera er till Siva , ny postdoktor vid AIMES sedan 17:e november 2021. Vi har pratat med Siva om hans bakgrund och om vad som gjorde att han fick upp intresset för AIMES.
Nyheter
Hallå där, Malin Freidle, doktorand vid sektionen för fysioterapi, NVS. Den 11 februari försvarar du din avhandling ”Motor and cognitive abilities in Parkinson’s disease with a brain activity perspective: performance at baseline and the effects of a balance training programe”. Vad handlar den om?
Nyheter
Hittills har det saknats en pålitlig objektiv metod för att diagnostisera tinnitus. Nu visar forskare från Karolinska Institutet att så kallad hjärnstamsaudiometri kan användas för att mäta förändringar i hjärnan hos personer med konstant tinnitus. Studien har publicerats i Journal of Clinical Investigation.
Nyheter
Karolinska Institutet har i dag, den 25 januari, beslutat att utse H.K.H. Prins Daniel, Dr. Soumya Swaminathan samt professor Shinhiro Takeda till hedersdoktorer. Den formella ceremonin sker i samband med promovering i Stockholms stadshus (förutsatt smittläget) den 29 april.
Nyheter
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), som omfattar Crohns sjukdom och ulcerös kolit, är en kronisk inflammatorisk sjukdom i mag- och tarmkanalen. Den högsta förekomsten av IBD ses i västvärlden och den lägsta i utvecklingsländer.
Nyheter
Alexander Klaréus och Dana Samiean är Medicinska Föreningen respektive Odontologiska Föreningens nygamla kårordförande 2022. Båda satt nämligen som kårordförande även under 2021. Vi frågade dem om planerna inför det nya läsåret 2022.
Nyheter
Omikron kan delvis undkomma det antikroppsskydd som byggts upp genom vaccination eller infektion med tidigare varianter av sars-cov-2. Men immunförsvarets T-celler känner fortfarande igen omikron, visar forskare vid Karolinska Institutet i en studie som publicerats i tidskriften Nature Medicine.
Nyheter
Hallå där, Emilia Schwertner, doktorand vid sektionen för klinisk geriatrik, NVS. Den 21 januari försvarar du din avhandling ”Factors associated with behavioral and psychological symptoms of dementia”, vad handlar den om?
Nyheter
Skillnader och likheter i kognitiva funktioner och emotioner uppkommer till stor del genom socialisering, men tros också till viss del bero på våra medfödda förutsättningar. Det finns relativt lite kunskap om hur stor påverkan det biologiska har, och hur mycket miljö och sociala faktorer påverkar. Den här studien syftar till att ta reda på mer om uppkomsten av könsskillnader. Är du mellan 25-55 år och tycker detta låter intressant är du välkommen att delta.
Nyheter
Humör- och ångeststörningar är några av de vanligaste sjukdomarna i världen och kan vara dödliga. Lämplig behandling är därför viktig. Antidepressiva medel är förstahandsvalet vid farmakologisk behandling för dessa sjukdomar, med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) som den vanligaste typen i västvärlden.
Nyheter
Hur påverkas våra muskler av regelbunden träning under flera decennier? Studien jämför hur kvinnor med olika träningshistorik svarar fysiologiskt på olika typer av träning. Syftet med studien är att få en bättre förståelse för hur skelettmuskel- och fettvävnad anpassas och förändras till följd av många års träning.
Nyheter
WHO:s experter rekommenderar nu behandling med läkemedlet baricitinib mot svår covid-19. Forskare vid Karolinska Institutet var med i den tidiga analysen av läkemedlets effektivitet mot covid-19. ”Jag hade själv haft nytta av det när jag drabbades av covid-19”, säger adjungerad professor Ali Mirazimi.
Nyheter
Medarbetare i forskargruppen Health Economics and Policy vid LIME har på uppdrag av Region Stockholm tagit fram två rapporter som kartlägger utvecklingen av digitala och fysiska besök inom primärvården i Region Stockholm före och under covid-19 pandemin. 
Nyheter
Forskare vid bland annat Karolinska Institutet har genomfört en omfattande internationell validering av artificiell intelligens (AI) för att diagnostisera och gradera prostatacancer. Studien, som publiceras i Nature Medicine, visar att AI-system kan identifiera och gradera prostatacancer i vävnadsprover från olika länder lika bra som patologer. Resultaten tyder på att AI-system är redo för att ansvarsfullt introduceras som ett komplement i prostatacancervården, menar forskarna.
Nyheter
Fysisk aktivitet gör att kroppen frigör hundratals signalmolekyler som förbättrar vår hälsa på olika sätt. Nu har ett internationellt forskarlag med forskare från Karolinska Institutet kartlagt hur dessa signalmolekyler frigörs av olika organ hos möss efter träning vid olika tidpunkter på dygnet. Forskarna hoppas att deras kartläggning, som publiceras i tidskriften Cell Metabolism, på sikt ska bidra till mer effektiva träningsterapier som är anpassade efter vår dygnsrytm.
Nyheter
Det har skett en stor trafikolycka. Flera bilar, en lastbil och en buss är inblandade. Närmare hundra personer är skadade, resurserna är begränsade och det är långt till närmsta sjukhus. Det kanske inte ser ut så när man ser hur ett tiotal lärare sitta bakom varsin dator i Kunskapscentrum för Katastrofmedicins lokaler på Institutionen för Global Folkhälsa, men det är vad som har hänt. Fast det har hänt virtuellt, inne i datorn.
Nyheter
En internationell metastudie ledd av forskare vid Karolinska Institutet har identifierat en specifik genvariant som skyddar mot svår covid-19. Forskarna lyckades peka ut varianten genom att studera människor med olika härkomst och menar att fynden understryker vikten av kliniska studier som inkluderar människor med olika ursprung. Resultatet har publicerats i tidskriften Nature Genetics.
Nyheter
Vid docenturutskottets sammanträde den 14 december 2021 beslöt utskottet att anta Rainer Heuchel som docent i cell- och molekylärbiologi.
Nyheter
Föreningen Vetenskap och Folkbildnings (VoF) pris Årets folkbildare för år 2021 tilldelas Maria Ahlsén och Jessica Norrbom för arbetet med boken och podcasten Frisk utan flum.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet och Mount Sinai i New York har kartlagt hur gener samverkar för att orsaka hjärt-kärlsjukdom. Studien som publicerats i Nature Cardiovascular Research, visar att upp till 60 procent av risken för hjärt-kärlsjukdom kan förklaras av regulatoriska gennätverk.
Nyheter
Hallå där, Linn Öijerstedt, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik, NVS. Den 20 januari försvarar du din avhandling ”Biomarkers in frontotemporal dementia : findings from the GENFI study”. Vad handlar den om?
Nyheter
KW
KI webbförvaltning
2022-06-08