Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Hallå där Hazal Haytural, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik! Den 27 november kommer du att försvara din avhandling ”Unraveling pathogenic proteins and pathways in Alzheimer disease: A focus on proteomics”. Vad handlar den om?
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har kartlagt all forskning om covid-19 som publicerades under pandemins inledande fas. Resultaten, som nåtts med hjälp av maskininlärning och publiceras i Journal of Medical Internet Research, förbättrar möjligheten att rikta framtida forskning där den behövs som mest.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har undersökt sambandet mellan vissa immunmarkörer i blodet hos nyfödda barn och risken att senare utveckla autism. De fann att medelhöga nivåer av en klassisk inflammationsmarkör, C-reaktivt protein (CRP), var kopplat till lägst risk, medan både höga och låga CRP-nivåer kunde kopplas till ökad risk för autism. Studien publiceras i tidskriften Biological Psychiatry.
Nyheter
Vi vill gratulera Luca Jovine, Juha Kere, Janne Johansson och Eckardt Treuter vid Institutionen för biovetenskap och näringslära, som fått anslag från Vetenskapsrådet inom kategorierna medicin och hälsa samt naturvetenskap och teknikvetenskap för åren 2020-2024.
Nyheter
Karolinska Institutet håller ställningarna i Times Higher Education Reputation rankings som publicerades 3 november 2020.
Nyheter
Peyman Bakhshayesh vid forskargruppen Ortopedi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Clinical and radiological aspects of traumatic pelvic ring injury" den 13 november 2020. Huvudhandledare är Anders Enocson.
Nyheter
Stort grattis till alla forskare som fått bidrag från Vetenskapsrådet!
Nyheter
Det europeiska forskningskonsortiet LipiDiDiet har nya bevis för långvariga och breda positiva effekter av behandling med en medicinsk näringsdryck i ett tidigt skede av Alzheimers sjukdom.
Nyheter
I en ny studie visar forskare att en allmänt använd antidepressiv medicin kan bromsa tillväxten av barnsarkom, åtminstone i möss och i celler som odlats i laboratorium. Resultaten, från forskare vid Karolinska Institutet och MD Anderson Cancer Centre i Texas, väcker hopp om nya behandlingsstrategier mot denna cancerform. Studien har publiserats i tidskriften Cancer Research.
Nyheter
Stort grattis till de tre forskare vid CLINTEC som fått bidrag från Vetenskapsrådet 2020-2025.
Nyheter
Grattis Jorge Ruas, nyutnämnd professor i molekylär fysiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi.
Nyheter
Vetenskapsrådet tilldelar KI:s nya professor Margaret Sällberg Chen ett anslag om totalt 2,4 miljoner kronor för att forska om munnens och pankreasmikrobiomets roll i utveckling och behandling av cancer i bukspottskörteln.
Nyheter
Professor András Simon, institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB), har tillsammans med två forskarkollegor verksamma i Kanada och Schweiz tilldelats närmare 100 miljoner kronor i forskningsanslag från ERC, European Research Council. Forskningsprojektet med akronymet Salamandra har som mål att med multidisciplinära metoder öka kunskaperna om hur rörelseförmågan återskapas efter en skada på nervsystemet.
Nyheter
Vi gratulerar Anders Enocson som nyligen tillträtt som professor i ortopedisk traumatologi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.
Nyheter
Vetenskapsrådet har beviljat 442 680 000 miljoner kronor totalt till 110 forskare vid Karolinska Institutet för åren 2020–2025. Sammanlagt delar Vetenskapsrådet ut nästan 1 miljarder kronor till 247 personer för forskning inom medicin och hälsa.
Nyheter
Hallå där, Björn Eriksson, doktorand vid Sektionen för allmänmedicin och primärvård (NVS). Den 20 november försvarar du din avhandling med titeln: “Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion i primärvården. Karakteristika, sjuklighet, dödlighet, diagnostik, könsskillnader hos denna grupp i primärvården.”
Nyheter
Hagbergs stiftelse har beslutat att tilldela Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris och forskningsanslag till Elizabeth Arkema och Marcus Buggert. Priset består dels av ett personligt pris på 150 000 kronor och dels ett forskningsanslag om 320 000 kronor. Priset kommer att delas ut vid Karolinska Institutets installationshögtid i oktober 2021.

Nyheter
De värdiga mottagarna av bidrag från Vetenskapsrådet är: Maria Eriksdotter, Agneta Nordberg, Chengxuan Qiu, Shireen Sindi, Charlotte Ytterberg, Erika Jonsson-Laukka och Vanja Berggren.
Nyheter
Isidora Vera Valencia, student på arbetsterapeutprogrammet vid KI, har utsetts till Årets arbetsterapeutstudent 2020 av förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. Isidora får priset för sin delaktighet i att kartlägga IPL på arbetsterapeututbildningarna.
Nyheter
Genom att screena hundratals syntetiska antikroppar har forskare vid Karolinska Institutet i Sverige och EMBL Hamburg i Tyskland identifierat en antikropp som kan hindra det nya coronaviruset från att infektera mänskliga celler. Studien, som publiceras i tidskriften Nature Communications, visar också hur man snabbt kan ta fram antikroppar vid framtida pandemier.
Nyheter
Agneta Nordberg, professor vid sektionen för klinisk geriatrik, NVS, får priset ”2020 Grand Prix for research on Alzheimer disease” av Recherche Alzheimer Fondation vid Sorbonne Université, Paris för sin Alzheimerforskning.
Nyheter
Professor Grigori Orlovsky vid institutionen för neurovetenskap har avlidit efter en längre tids sjukdom.
Nyheter
Fyra forskare vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi beviljades anslag vid Vetenskapsrådets utdelning inom området Medicin och hälsa den 2 november 2020.
Nyheter
Geriatrikboken är en ny praktisk bok om åldrandets sjukdomar, med ett brett perspektiv på de geriatriska aspekterna inom äldrevården.
Nyheter
När KI-doktoranden och sjuksköterskan Martina Gustavsson anlände till Addis Abeba i Etiopien i september hade personalen vid stadens covid-sjukhus arbetat varje dag sedan april. Trötta och slitna vårdade de drygt 200 inlagda patienter. De hade inte träffat sina familjer på nästan fem månader. Ändå var de fast beslutna att fortsätta.
Nyheter
Proteiner som sitter på ytan av kroppens celler har en viktig roll för effekten av olika läkemedel. Samtidigt behövs förfinade metoder för att analysera dessa membranproteiners organisation. Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en ny DNA-baserad analysmetod som kan bidra till utvecklingen av framtidens läkemedel mot bland annat bröstcancer. Studien publiceras i Nature Nanotechnology.
Nyheter
En ny artikel som publicerades i oktobernumret av Nature Metabolism visar att skillnader i nivåer av plasmaproteiner styrs av hundratals genetiska varianter i det mänskliga genomet, och att denna information kan användas för att utveckla nya effektiva läkemedel.
Nyheter
KI håller ställningarna i Times Higher Education World university rankings by subject 2021 som publicerades 28 oktober 2020.
Nyheter
82 procent av dem som har haft antikroppar mot SARS-CoV-2 (COVID-19) har fyra månader senare kvar mätbara nivåer. Det visar uppföljande resultat från COMMUNITY-studien som påbörjades i mitten av april på Danderyds sjukhus.
Nyheter
Både eksem och psoriasis är inflammatoriska hudsjukdomar som drabbar många individer. Nu har forskare från Karolinska Institutet och KTH gjort framsteg med att kartlägga nya kandidatgener för dessa ärftliga hudsjukdomar. Detta kan på sikt öppna för nya sätt att behandla sjukdomarna. Resultaten har publicerats i tidskriften Journal of Allergy and Clinical Immunology.
Nyheter
Christina Samuelsson har utsetts till professor i logopedi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC förenad med befattning som logoped vid ME logopedi, Funktion Hälsoprofessioner, Karolinska universitetssjukhuset.

Professuren finansieras primärt av utbildningsanslag och FoU och har i nuläget en huvudsaklig inriktning mot förvärvade kommunikativa funktionsnedsättningar hos vuxna.
Nyheter
Vi söker dig som oroar sig för att oönskade sexuella tankar och impulser börjar ta för mycket plats i ditt liv
Nyheter
Sammanfattning av publikation i CID av Helena Bergsten et al.
Nyheter
För att göra det lättare att mäta hjärtrytm testar Danderyds sjukhus sedan 2018 en ny metod för mätning i hemmet. En tidigare pilotstudie, utförd på sjukhuset, visade mycket hög överensstämmelse mellan automatiskt ställda diagnoser från mätningar gjorda med mobil-appen och EKG-mätningar tolkade av hjärtläkare.
Nyheter
Ett nära samarbete mellan Ola Larssons och Charlotte Rolnys forskargrupper vid institutionen för onkologi-patologi har resulterat i ett arbete publicerat i PNAS den 19:de oktober.
Nyheter
Syftet med Camilla Wiklunds avhandling är att utöka vår kunskap om förhållandena mellan BMI, magtarmproblematik, och kost, samt hur dessa faktorer bidrar till uppkomsten och upprätthållandet av ätstörningar.
Nyheter
Cancerdrabbade som tränar har generellt en bättre prognos än otränade. Nu har forskare vid Karolinska Institutet i en studie som publiceras i tidskriften eLife hittat en möjlig förklaring till varför träning hjälper att bromsa tillväxten av cancer i möss. Det handlar om att fysisk aktivitet ändrar metabolismen hos immunförsvarets cytotoxiska T-celler och därmed stärker deras förmåga att angripa cancerceller.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus har undersökt risken för ytterligare hjärtinfarkt och förtida död hos kraftigt överviktiga som genomgår en överviktsoperation efter en hjärtinfarkt. Registerstudien med 1 018 individer visar en minskad risk för ny hjärtinfarkt och förbättrad överlevnad som inte kan förklaras med enbart viktminskningen. Studien publiceras i tidskriften Circulation.
Nyheter
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, besökte KI den 23 oktober. Hon träffade studenter, lärare, forskare och universitetsledning som berättade hur de anpassat sig till den pågående pandemin. 
Nyheter
Med anledning av att forskningen i programmet INDUCT är inne i sin slutfas efter fyra års arbete så fick Louise Nygård, professor och forskargruppsledare vid Sektionen för arbetsterapi, svara på sex snabba frågor.
Nyheter
I en ny studie som publiceras i tidskriften Cell Death & Differentiation har forskare vid Karolinska Institutet genomfört en translationell studie som identifierat en ny mekanism för att styra nedbrytning av glukos i flera olika cancerformer. Förhoppningen är att mekanismen ska kunna utnyttjas för att bromsa cancertillväxt.
Nyheter
Kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (CTEPH) diagnostiseras ibland sent på grund av vaga symtom. Alla patienter med CTEPH bör evalueras för kirurgi, visar en ny genomgång gjord av forskare vid gruppen Thoraxkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi.
Nyheter
Bland kvinnor som deltar i gynekologisk cellprovkontroll i Sverige fann forskare att om utredningen ledde till invasiv cervixcancer sågs en ökad risk för iatrogena skador (dvs skador till följd av medicinsk behandling) och icke-iatrogena skador (orsakade av olyckor eller självskador) som krävde sjukhusvård, jämfört med en extremt låg skadenivå vid normala screeningfynd, enligt nya rön publicerade i Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.
Nyheter
En dagbok med polarfararen Andrées sista anteckningar analyseras nu för första gången med modern teknik. Arbetet kan lösa gåtan om vad som orsakade expeditionsmedlemmarnas död på en ö i Norra Ishavet år 1897.
– Vi får fram massor av ny information, det är otroligt roligt, säger Bea Uusma, som genomför projektet vid medicinens historia och kulturarv, Karolinska Institutet.
Nyheter
Andres Salumets har utsetts till professor i reproduktiv medicin vid enheten för obstetrik och gynekologi, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC.

Positionen inrättades med ett generöst bidrag från ett svenskt företag - Vitrolife (10 MSEK / 5 år) och kommer att samfinansieras av Center for Innovative Medicine - CIMED.
Nyheter
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) lanserar en ny forskningssatsning och donerar 3,1 miljarder kronor under tolv år för att stödja datadriven life science samt 600 miljoner kronor för att förlänga det befintliga stödet till SciLifeLab och Wallenberg centrum för molekylär medicin. Många nya forskartjänster kommer att inrättas.
Nyheter
Det har gått ett år sedan Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet bildade universitetsalliansen Stockholm trio. Tillsammans verkar de tre lärosätena för att utveckla och lyfta fram den internationella forsknings- och utbildningsmiljön i Stockholmsregionen, bland annat genom att etablera en gemensam representation i Bryssel. EU-veteranen Dan Andrée ska nu lägga grunden för universitetsalliansens kontor i Bryssel.
Nyheter
Tobias Stiftelsens anslag 2020 har tilldelats Magnus Tobiasson och Eva Hellström Lindberg, båda forskare vid Karolinska Institutet. Anslaget uppgår till 10 miljoner kronor fördelat på 5 år. Det ska stödja forskning kring tidig upptäckt av återfall efter stamcellstransplantation för patienter med blodcancersjukdomen myelodysplastiskt syndrom.
Nyheter
En stor jämförande studie av canceröverlevnad mellan de nordiska länderna visar på förbättringar i alla länder över tid och att de skillnader som setts tidigare minskat. Det är troligen flera olika faktorer som lett fram till dessa förbättringar. Tidigare jämförande studier mellan de nordiska länderna har visat på tydliga skillnader i canceröverlevnad, med sämre överlevnad för patienter i Danmark.
Nyheter
Martin Enges forskargrupp på institutionen för onkologi-patologi har utvecklat en ny metod för att samtidigt analysera funktionen och de samlade genetiska fel som enskilda celler samlat på sig i leukemier och andra cancersjukdomar. Artikeln publiceras i den ansedda tidskriften Molecular Cell den 16:e oktober.
Nyheter
KW
KI webbförvaltning
2021-06-08