Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Docent Björn Cedermark har avlidit i en ålder av 78 år efter en tids svår sjukdom. Han sörjs närmast av hustrun Gabriella och döttrarna Rebecka och Daniella med familjer.
Nyheter
2021 års Nobelpris i medicin eller fysiologi handlar om hur människan kan känna temperatur och beröring. Upptäckterna förklarar grundläggande funktioner i våra liv och har öppnat dörrar för nya behandlingar av exempelvis smärta. Att vi människor kan känna en isande vind, en het platta eller en kram, kan verka självklart. Men hur det går till var okänt fram till Nobelpristagarnas upptäckter, som gjordes för inte särskilt länge sedan.
Nyheter
Forskare vid BioNut har fått 4.6 miljoner SEK i projektanslag från FORTE för ett projekt om “Effekter av ökad exponering för matreklam (utomhus och digitalt) på svenska ungdomars hälsobeteenden och risk för fetma, utvärderat i en socioekonomisk kontext.”
Nyheter
Under rubriken Hur ska vi bygga beredskap inför nästa hälsokris? hölls i slutet av september ett seminarium vid KI. Här samlades en expertpanel som inkluderade representanter från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Anders Nordström, Sveriges ambassadör för global hälsa och sekreterare i WHO, talade om WHO-rapporten ”COVID-19: Make it the Last Pandemic” som seminariet kretsade kring.
Nyheter
NVS gratulerar dem alla!
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har undersökt det långsiktiga utfallet för personer som fått en pacemaker inopererad efter kateterburen aortaklaffbyte via ljumsken. Resultatet visade ingen signifikant skillnad i dödlighet för patienterna med pacemaker jämfört med patienterna utan pacemaker. Studien har publicerats i tidskriften JACC: Cardiovascular Interventions.
Nyheter
Det är väl känt att fetma påverkar kroppens insulinproduktion och över tid riskerar att leda till typ 2-diabetes och flera andra metabola sjukdomar. Nu har forskare vid Karolinska Institutet hittat ytterligare förklaring till varför fettceller orsakar metabol sjuklighet. Studien som publicerats i Nature Medicine kan få betydelse för behandling av samsjuklighet vid fetma med redan tillgängliga läkemedel.
Nyheter
Forskare på Karolinska Institutet, i samarbete med Region Stockholm, utvärderar just nu effekten av att använda mobila appar som tillägg i behandling för alkoholberoende. Du som behöver hjälp att dricka mindre eller sluta helt med alkohol är välkommen att delta.
Nyheter
Flera stora anslag har gått till KI i Vetenskapsrådets (VR) nationella satsningar på forskningsinfrastruktur. Svenska tvillingregistret, Kemiskt biologiskt konsortium och National E-infrastructure for Aging Research belönades alla tre med stöd från VR.
Nyheter
Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2021 delas lika mellan David Julius och Ardem Patapoutian för deras upptäckter av receptorer för temperatur och beröring.
Nyheter
Har du en ungdom hemma som verkar deprimerad eller känner sig nedstämd, irriterad och orkeslös? Blir nedstämdheten så svår att din ungdom börjar dra sig undan från roliga aktiviteter, skolan och vänner? Du kan anmäla ditt barn till en studie som utvärderar effekten av psykologisk behandling via internet för ungdomar i åldern 13–17 år med depression.
Nyheter
Institutionen för global folkhälsa, i samarbete med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, bjuder in till det kommande tillfället i föreläsningsserien Stockholm Public Health Lectures. Temat för föreläsningen är bevis på COVID-19-åtgärder.
Nyheter
Hallå där, Ola Rosling som den 6 oktober deltar i det första årliga seminariet som hålls i Hans Roslings anda. Seminariet och paneldiskussionen kommer att handla om global hälsa. Vad tror du att Hans Rosling hade sagt om den pågående pandemin?
Nyheter
Tre forskare vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, har fått anslag från Novo Nordisk Fonden för sin forskning inom endokrinologi.
Nyheter
Institutionen för odontologi gratulerar Mirjam Majster till NOF Hatton award. Hon tilldelades priset i samband med årets CED-IADR / NOF Oral health congress.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har jämfört hur bra olika biomarkörer vid Alzheimers sjukdom förutsäger sjukdomens utveckling och minnespåverkan. De fann att tidig ansamling av proteinet tau i hjärnan mätt med PET-kamera var bättre på att förutse framtida minnesförsämring än biomarkörer i ryggvätska eller amyloida plack i hjärnan. Resultaten publiceras i tidskriften Molecular Psychiatry.
Nyheter
Vi gratulerar professor Juleen R. Zierath, vid forskargruppen integrativ fysiologi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som tilldelas ett av det europiska diabetesförbundets mest prestigefyllda pris; Claude Bernard Medal and Lectureship 2021.
Nyheter
Just nu pågår den vetenskapliga konferensen EuroTox där Sarah McCarrick, doktorand vid IMM, deltar digitalt med en poster som sammanfattar en nyligen publicerad artikel. I studien visar forskare vid IMM och KTH, i samverkan med industripartners och forskningsinstitutet Swerim, att de skadliga effekterna av svetsrök kan minskas genom att modifiera svetselektroder till att generera svetsrök som innehåller mindre lösligt sexvärt krom.
Nyheter
Junior Faculty på Karolinska Institutet välkomnar er till KI Discovers under hösten 2021. Syftet med KI Discovers seminarieserie är att forskare ska presentera den senaste forskningen som genomförts på Karolinska Institutet med fokus på genombrottsforskning som publicerats i prestigefulla vetenskapliga tidskrifter under åren 2020-2021. Höstens första KI Discovers kommer att genomföras 6:e oktober och presenteras av Dr Fredrik Lanner.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en metod baserad på artificiell intelligens (AI) som förbättrar diagnostiken av bröstcancertumörer och möjligheten att förutse risken för återfall. Den förbättrade diagnostiska precisionen kan leda till mer individanpassad behandling för den stora grupp bröstcancerpatienter som har mellanrisktumörer. Resultaten publiceras i tidskriften Annals of Oncology.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har identifierat ett protein som förbättrar muskelmetabolismen, motorkoordinering och träningsresultaten hos möss. Resultaten, publicerade i Cell Metabolism, kan få terapeutisk betydelse för patienter med muskel- och neurologiska sjukdomar, såsom ALS.
Nyheter
Svenska Läkaresällskapet tilldelar Agneta Nordberg, professor i klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet, Bengt Winblads pris 2021.
Nyheter
En av de största hjärnavbildningsstudierna av bipolär sjukdom över tid visar att patienter som får maniska sjukdomsskov utvecklar mer förändringar i hjärnan än patienter utan skov. Studien, som letts av forskare vid Karolinska Institutet och Göteborgs universitet, bekräftar också en koppling mellan bipolär sjukdom och snabbare utvidgning av hjärnans hålrum. Resultaten har publicerats online i tidskriften Biological Psychiatry.
Nyheter
Vi söker kvinnor och män mellan 18-40 år för studera eventuell lungpåverkan efter kortvarig användning av upphettade tobaksprodukter (IQOS).
Nyheter
Karolinska Institutet genomför just nu en forskningsstudie för att utvärdera om öppnandet av campus har en effekt på spridningen av covid-19. Studenter, lärare och medarbetare vid KI är välkomna att delta.
Nyheter
I september 2021 börjar tredje omgången av magisterutbildningen i demensvård för arbets- och fysioterapeuter. Utbildningen, som tagits fram i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet, syftar till att ge fördjupade kunskaper om demens kopplat till de båda professionerna. Årets omgång har sett nästan en fördubbling i antalet anmälda, från 11 till över 20.
Nyheter
Vinnova satsar på elva innovationsmiljöer inom precisionshälsa som ska bana väg för en mer förebyggande, träffsäker och jämlik hälso- och sjukvård och bidra till att stärka Sverige som life science-nation. Av de elva utvalda är tre på Karolinska Institutet.
Nyheter
I en ny rapport har Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention vid Karolinska Institutet och Region Stockholm undersökt hur självmordstalen förändrades i Sverige under 2020.
Nyheter
Nyligen genomfördes den 27:e konferensen (Annual Research Meeting) inom samarbetet mellan Karolinska Institutet och Mayo Clinic.
Nyheter
Två studenter vid Karolinska Institutet (KI) tog nyligen hem vinsten i The Global Undergraduate Awards 2021, en prestigefull tävling där några av världens främsta studenter deltar.
Nyheter
Egenskaperna hos en viss typ av vita blodkroppar i det medfödda immunförsvaret som kallas granulocyter verkar påverka hur sjuka vi blir i covid-19. Genom att kombinera analyser av granulocyter och välkända biomarkörer i blodet kan man förutsäga svårighetsgraden av sjukdomen, enligt en ny studie från Karolinska Institutet. Resultaten som publiceras i tidskriften PNAS kan på sikt bidra till mer skräddarsydda behandlingar för patienter med covid-19.
Nyheter
Det är bevisat att fysisk aktivitet vid stroke och TIA (transitorisk ischemisk attack) förbättrar hälsan och minskar risken för att bli sjuk igen. Forskare vid Karolinska Institutet undersöker nu hur rehabilitering på distans kan leda till bättre hälsa efter stroke eller TIA. Du som har drabbats av stroke eller TIA är välkommen att delta i denna studie. Det är lätt att ansöka och inga fysiska besök krävs.
Nyheter
Nu satsar regeringen genom innovationsmyndigheten Vinnova ytterligare 96 miljoner kronor på den nationella organisationen Genomic Medicine Sweden (GMS) som leds från Karolinska Institutet. Regioner och universitet finansierar dessutom med 124 miljoner kronor. Totalt handlar det om 220 miljoner som ska göra det möjligt att fortsätta att införa precisionsmedicin i svensk sjukvård.
Nyheter
Efter många års intensiv forskning och överväganden bland forskare världen över har WHO nu uppdaterat de tidigare riktlinjerna för luftkvalitet från 2005. De nya riktlinjerna är ambitiösa och betonar vikten av att sänka koncentrationerna av luftföroreningar på alla nivåer. Minskade luftföroreningar beräknas leda till mycket stora förbättringar av folkhälsan för människor i alla åldrar och samtidigt bidra till arbetet för klimatneutralitet.
Nyheter
Det gäller att på fyra minuter presentera sin forskning för allmänheten. Vid årets digitala upplaga av Forskar Grand Prix deltar två doktorander från Karolinska Institutet för att göra just det. En inte alldeles enkel uppgift.
Nyheter
Tre minuters rörelse varje halvtimme kan förbättra hälsan hos stillasittande. Det har Erik Näslund, forskare och läkare inom kirurgi och urologi, kommit fram till.
Nyheter
Sjukgymnast Helene Alexanderson vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset får Nanna Svartz stipendium 2021 för forskning kring reumatiska systemsjukdomar. Stipendiet på 150 000 kronor delades ut av Pfizer i samarbete med Reumatikerförbundet.
Nyheter
På Drottningholms Slottsteater den 17e september 2021 diplomerades fem nya Silvialäkare, sex Silviaarbetsterapeuter och fyra Silviafysioterapeuter av H M Drottningen. Diplomeringsceremonin är avslutningen på Karolinska Institutets Magisterutbildning i demensvård på 60 hp. Deltagarna kan efter diplomeringen nu stolt titulera sig Silvialäkare, Silviaarbetsterapeut eller Silviafysioterapeut.
Nyheter
Karolina Kauppi, forskare i medicinsk biologi, och Janina Seubert, forskare i psykologi vid Karolinska Institutet har valts in in i Sveriges unga akademi, en organisation som samlar yngre, ledande forskare från samtliga fält och landsändar.
Nyheter
Hallå där Stefan Fors, forskare vid Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet. Du har tillsammans med två andra forskare från KI visat att det finns ojämlikheter i livslängd bland äldre i Sverige och att dessa skillnader ökat under perioden 2006-2015. Kan du berätta lite mer?
Nyheter
En studie som nyligen publicerades i Clinical Nutrition visar att undervikt och undernäring ger ökad risk att dö under vårdtiden för äldre patienter med COVID-19 vårdade på geriatrisk klinik. Studien utfördes vid Karolinska Institutet i samarbete med Tema Inflammation & Åldrande vid Karolinska Universitetssjukhuset och geriatriska sjukhus i Stockholmsregionen.
Nyheter
Varje år dör miljontals människor på grund av kritisk sjukdom. Många av dessa dödsfall kan undvikas med enkla livräddande insatser. Nu har forskare vid bland annat Karolinska Institutet sammanställt de viktigaste vårdinsatser som medicinska experter globalt anser bör erbjudas till alla kritiskt sjuka patienter oavsett var de befinner sig. Studien har publicerats i tidskriften BMJ Global Health och inkluderar en speciell sektion för covid-19.
Nyheter
Albin Björks avhandling ”Immunopathogenic mechanisms in primary Sjögren’s syndrome" utsågs till årets bästa avhandling av Svensk Reumatologisk Förenings (SRF).

Nyheter
Institutionen för global folkhälsa är involverad i flera kurser i det nya 6-åriga läkarprogrammet som startade hösten 2021 och Knut Lönnroth är en av de professorer som har undervisat under höstterminens första veckor.
Nyheter
Fattigdom och våldsamheter pågick redan innan en jordbävning drabbade Haiti i mitten av augusti. Tusentals människor lever i dag i informella internflyktingläger i huvudstaden Port-au-Prince. Dit åkte KI-doktoranden och sjuksköterskan Martina Gustavsson för att arbeta med Läkare Utan Gränsers akutteam.
Nyheter
Vi vill veta mer om Christian Smedberg och hans forskning med anledning av att han fredagen den 24 september disputerar med sin avhandling
Nyheter
I torsdags den 16 september invigdes Centre of Excellence for Sustainable Health (CESH), ett digitalt kompetenscentrum som etablerats i samarbete med Makerere University i Uganda. Syftet med centret är att med hjälp av ett långsiktigt partnerskap främja hållbar hälsa och bidra till Agenda 2030.
Nyheter
Hallå där, Karin Björklund, doktorand vid sektionen för allmänmedicin och primärvård. Den 15 oktober försvarar du din avhandling ’Students’ workplace learning in primary health care: learning from patients’. Vad handlar den om?
Nyheter
Postural hypotoni, ett drastiskt blodtrycksfall när man ställer sig upp, är kopplat till ökad risk för demens och accelererad progression från kognitiv svikt till demens, även i frånvaro av symtom som till exempel yrsel eller svimning. Forskare från Karolinska Institutet har i en studie som nyligen publicerades i tidskriften Hypertension visat att postural hypotension är kopplad till sämre kognitiv förmåga i ålderdomen.
Nyheter
Karolinska Institutet has the ambition to establish a central back-office to support researchers in their partnering with industry. To realize this ambition, the External Engagement Office will be launching a one-year project designed to create the best possible foundation for this future support function.
Nyheter
KW
KI webbförvaltning
2021-06-08