Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
En svensk registerstudie, genomförd vid Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) vid Karolinska Institutet och Region Stockholm, visar att midsommarhelgen inte verkar ha en koppling till ökad risk för självmord. Resultaten av studien har publicerats i Nordic Journal of Psychiatry.
Nyheter
Tidiga insatser vid trotssyndrom hos barn minskar risken för antisocial utveckling och psykiatriska problem senare i livet. Föräldraträning och barn-KBT är två behandlingar där det behövts mer kunskap om effekterna vid trotssyndrom. Enligt en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet ger båda god hjälp för barn med trotssyndrom där problemets svårighetsgrad bör avgöra valet av behandling.
Nyheter
Delta i ett kort experiment på din dator och bidra till forskningen om ovanliga genetiska syndrom! Vi söker friska deltagare till en kontrollgrupp i ett forskningsprojekt om ovanliga genetiska tillstånd.
Nyheter
Höghastighetståg kommer att bullra betydligt mer än regiontåg. Planeringen för nya banor tar anmärkningsvärt lite hänsyn till hälsoeffekterna på människor, skriver forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM) i en debattartikel i Svenska Dagbladet.
Nyheter
Sverige var det första landet med öppen spermadonation, där de myndiga barnen har rätt att få information om sin donator. Nu har forskare vid Karolinska Institutet undersökt hur sådana kontakter och relationer påverkar föräldrarna till dessa unga män och kvinnor. Studien som publicerats i Human Reproduction visar att mammorna ofta har lättare att acceptera den nya situationen.
Nyheter
Eskil är ett av de barn som drabbas när kommunen inte längre beviljar stöd för hans plats språkförskola.
Nyheter
För att kunna bedöma hälso- och miljörisker med nanomaterial behövs forskningsdata tillsammans med ett effektivt sätt att hantera och återanvända data från bl.a. standardiserade testmetoder, men också från nya högeffektiva och djurfria metoder. Detta förväntas kunna accelerera och förbättra både forskning och riskbedömning av kemikalier och nanomaterial.
Nyheter
Många sjukdomar som orsakas av felaktigt reglerade immunsystem, såsom allergi, astma och autoimmunitet, kan spåras till händelser tidigt i livet. Hittills har mekanismerna bakom immunförsvarets utveckling varit ofullständigt kända. Nu har forskare vid Karolinska Institutet kartlagt ett samband mellan bröstmjölk, utvecklingen av gynnsamma bakterier i tarmen och immunsystemets utveckling. Studien som publicerats i Cell kan till del förklara hur immunsystemet regleras.
Nyheter
Eva Karlöf vid forskargruppen kärlkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirugi, försvarar sin avhandling "Improving stroke risk prediction and individualised treatment in carotid atherosclerosis" den 18 juni 2021. Huvudhandledare är professor Ulf Hedin.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet hittade industriella kemikalier i fosters organ flera årtionden efter att substanserna hade förbjudits i många länder. I en studie publicerad i tidskriften Chemosphere uppmanar forskarna beslutsfattare att ta hänsyn till den mix av kemikalier som ansamlas i människor och natur.
Nyheter
Den 1 juli 2021 etableras ett nytt virtuellt center – Health Emergency and Pandemic Science Center – vid Karolinska Institutet. Covid-19-pandemin har visat att vid akuta hälsohot och pandemier måste universitet och högskolor ha förmåga att snabbt kunna ställa om sin forskning, utbildning och övriga verksamheter för att bidra till att lösa akuta behov.
Nyheter
Höga blodfetter och inaktivitet är två riskfaktorer för ateroskleros hos människa. När den europeiska brunbjörnen (Ursus arctos) går i ide under vintern blir den inaktiv under 5-6 månader och får samtidigt höga blodfetter, men utvecklar trots det inte ateroskleros.
Nyheter
Utifrån att smittspridningen av covid-19 förväntas minska samt att planerade vaccinationer kommer till stånd enligt plan, planerar KI för en återgång till utbildning på campus till höstterminen.
Nyheter
Två forskningsmiljöer på Karolinska Institutet får anslag för uppföljningsstudier av covid-19-vacciner. Totalt sex forskningsmiljöer från fem olika universitet får dela på 100 miljoner kronor av Vetenskapsrådet. Forskningsmiljöerna bygger på samarbeten mellan olika regioner och kommer att titta på olika aspekter av hälso- och sjukvårdens behov.
Nyheter
Centrum för alzheimerforsking (CAR) har startat en arbetsgrupp om kön och könsskillnader vid demens. Gruppen leds av Shireen Sindi och Daniel Ferreira, biträdande lektorer vid sektionen för klinisk geriatrik. Det är deras första arbetsgrupp som ledare, och de ser med förväntan fram emot hur den kommer att utvecklas.
Nyheter
Idag publicerar Läkartidningen en debattartikel om det unika samarbetet som har startat mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset kring precisionsmedicin. Författare till debattartikeln är bland andra Ole Petter Ottersen, rektor för Karolinska Institutet och Björn Zoëga, sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset. Syftet med artikeln är att visa på hur det unika samarbetet så snabbt som möjligt ska kunna omsättas till konkret patientnytta.
Nyheter
Stockholm Writers Group (SWG) publicerade den 29 maj 2021 en antologi med titeln "Raft of Leaves: On Aging, Death and Foreignness" till minne av Marti Parker (1951–2017), forskare, lärare, romanförfattare, poet och en av grundarna av SWG.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har undersökt hur en nyutvecklad algoritm i samband med genanalys kan utnyttjas för att förbättra möjligheterna att förhindra prematur kärlsjukdom och död hos individer med den ärftliga blodfettrubbningen familjär hyperkolesterolemi. Resultaten har publicerats i tidskriften Journal of Internal Medicine och visar hur metoden kan leda till snabbare och mer kostnadseffektiva utredningar i sådana släkter.
Nyheter
Hallå där, Ying Wang, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik! Den 23 juni försvarar du din avhandling “Neuroinflammation and its resolution in Alzheimer's disease". Vad handlar den om?
Nyheter
Vi gratulerar Paul Ackermann som den 1 juni 2021 tillträdde som professor i ortopedisk traumatologi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.
Nyheter
Det är examenstider på Karolinska Institutet! Den tredje och fjärde juni firar vi alla studenter som tar examen på våra grund- och mastersutbildningar genom flera livestreamade ceremonier från Aula Medica. Vi vill önska er ett stort lycka till i framtiden och säga bra jobbat!
Nyheter
Att munnen är en del av kroppen är inget nytt, men hur övriga kroppen påverkas av munhälsan och hur munhälsan påverkas av övriga kroppen lär vi oss allt mer om. När Mirjam Majster disputerar 4 juni gör hon det med nya upptäckter om hur proteiner i saliven påverkas av inflammationssjukdomar i tarmen.
Nyheter
Hallå där, Gita Rajan, doktorand vid sektionen för allmänmedicin och primärvård! Den 22 juni försvarar du din avhandling “Sexual violence - epidemiology, treatment and access to health care". Vad handlar den om?
Nyheter
I en artikel i Nature Reviews Nephrology, sammanfattas kväveoxids betydande roll för reglering av njurfunktion och kopplingen till hjärtkärlsjukdom samt diabetes. Det är Mattias Carlström, docent i fysiologi på KI, som ligger bakom artikeln.  
Nyheter
En svensk covid-19-dataportal har under nu ett års tid varit del av ett europeiskt nätverk för att främja datadelning och åtkomst av data-relaterade resurser. Dataportalen har nu varit i drift i ett år och har bidragit till ökat stöd för ett stort antal forskningsprojekt och publikationer.
Nyheter
Vi söker friska äldre (60+) till en bensårsstudie där vi tar små hudbitar från ena underbenet. Ersättning om 2000 kr ges. Maila eller ring studieledaren Jakob Wikström (073-9611019) vid intresse.
Nyheter
Universitetsstudenter i Stockholm rapporterade inga påtagliga förändringar i depression, ångest eller stress under covid-19-pandemins första månader. Det visar en longitudinell studie vid Sophiahemmet Högskola och Karolinska Institutet som idag publiceras i tidskriften Scandinavian Journal of Public Health.
Nyheter
Joana Pereira börjar officiellt som forskargruppsledare idag, den 1 juni, även om hon har lett sin egen grupp ett tag nu.
Nyheter
Vilka lärdomar har dragits under den nuvarande covid-19-pandemin och vilka är de största hindren som måste tas bort för att skapa en rättvis och hållbar hälsa? Detta stod i fokus för Stockholm Life Science Conference 2021 som ägde rum den 25 maj. Tre områden som identifierades som viktiga förutsättningar för framtida innovationer var samarbete, kommunikation och tillgänglighet till data.
Nyheter
Det behövs mer kunskap om riskfaktorer för återkommande hjärt-kärlsjukdom och hjärtinfarkt. Läkaren Joel Ohm, doktorand vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, beskriver i sin avhandling hur socioekonomiska faktorer har en stor inverkan på de sekundärpreventiva insatserna och prognos. Resultaten kan få betydelse för personer som överlevt hjärtinfarkt.
Nyheter
Hallå där, Anna Svensson-Raskh, doktorand vid sektionen för fysioterapi! Den 18 juni försvarar du din avhandling “Mobilization immediately after elective abdominal surgery – Respiratory effects and patients' and healthcare professionals' experiences". Vad handlar den om?
Nyheter
I år har The Academic Ranking of World Universities (ARWU) rankat KI som fjärde bästa universitet i världen vad gäller nursing (omvårdnad). Högre rankning får University of Pennsylvanina (USA), Griffith University (Australien) samt Johns Hopkins University (USA). Det innebär således att Omvårdnad på KI är nummer ett i Europa.
Nyheter
Humant papillomvirus, HPV, kan orsaka cancer och många länder erbjuder nationella vaccinprogram för att minska den risken. Nu har forskare vid bland annat Karolinska Institutet studerat effekten av vanliga HPV-vaccin över tid. Resultaten som publicerats i The Journal of Infectious Diseases och Lancet Infectious Diseases visar ett långvarigt skydd mot fler HPV-varianter än vaccinet är utvecklat för.
Nyheter
Marie Kierkegaard, docent vid sektionen för fysioterapi, medverkar i en digital intervju inför World MS Day 30 maj, med anledning av studien Styrketräning vid MS-realterad trötthet (fatigue).
Nyheter
Vi undersöker hälsa, välbefinnande och livsstil utifrån erfarenheter av covid-19-pandemin i en enkätstudie med personer äldre än 60 år. Vi vet från kontakt med patientföreningar och våra egna kliniska erfarenheter att äldre personer är särskilt utsatta vid större samhällsförändringar som coronapandemin.
Nyheter
Kontinuerlig hud-mot-hudkontakt med start direkt efter födelsen, redan innan barnet stabiliserats, kan minska dödligheten med 25 procent hos nyfödda med mycket låg födelsevikt. Det visar en studie i låg- och medelinkomstländer som koordinerats av WHO på initiativ av forskare vid Karolinska Institutet och som nu publiceras i den ansedda tidskriften New England Journal of Medicine.
Nyheter
Hallå där, Lorena Galán Acosta, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik! Den 17 juni försvarar du din avhandling “Recombinant BRICHOS domains delivered over the blood-brain barrier : a possible way to treat Alzheimer's disease". Vad handlar den om?
Nyheter
SveDem, Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar, invigde den 20 maj sin nya IT-plattform som utvecklats i samarbete med Uppsala Clinical Research Center (UCR). Invigningen arrangerades som ett digitalt webinarium.
Nyheter
Vi söker friska försökspersoner till en hjärnavbildningsstudie om effekten av hjärnstimulering på inlärning och belöningsbearbetning.
Nyheter
Hallå där, Sarah Wallcook, doktorand vid sektionen för arbetsterapi! Den 10 juni försvarar du din avhandling “Conditions of everyday technology use and its interplay in the lives of older adults with and without dementia”. Vad handlar den om?
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet, University of Oxford och Københavns Universitet visar att förhöjda halter av fetter kallade ceramider i blodet kunde kopplas till en tiofaldigt ökad risk att dö i hjärtkärlsjukdom. Behandling med läkemedlet liraglutid kunde hålla ceramid-halterna i schack, jämfört med placebo. Resultaten har publicerats i tidskriften Journal of the American College of Cardiology.
Nyheter
Vi söker friska försökspersoner för deltagande i en studie om nedbrytningen av dopaminnervceller i Parkinsons sjukdom med hjälp av positronemissionstomografi (PET).
Nyheter
I årtionden har forskare studerat hälsofördelarna med träning - men denna forskning har till stor del ignorerat det faktum att hur du tillbringar resten av dagen också har betydelse. I stället för rekommendationen att alla ska sträva efter att uppnå 30 minuters daglig träning visar våra resultat att rekommendationerna om fysisk aktivitet kan vara mer personliga. Individer kan göra en blandning av aktiviteter som fungerar bäst för dem.
Nyheter

Läs mer om de 16 COVID-X AI-lösningar som valdes i Open Call #1
Nyheter
Grattis Elin Hardell vid institutionen för onkologi-patologi som får pris för årets avhandling av Svensk förening för patologi.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet och UCL har identifierat en allmän faktor som påverkar unga människors beslutsförmåga, oberoende av IQ. Hög beslutsskärpa är kopplat till god social förmåga, enligt en ny studie som har publicerats i tidskriften Neuron.
Nyheter
Barn som tränade visuellt arbetsminne och problemlösning förbättrade sina mattekunskaper mer än barn som fokuserade på rotationsövningar. Det visar en stor studie av forskare vid Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften Nature Human Behaviour. Resultatet tyder på att kognitiv träning kan förbättra skolprestation och att när det kommer till matte, så spelar typen av kognitiv träning en signifikant roll.
Nyheter
Den vanliga hudsjukdomen atopiskt eksem (AE) har stor inverkan på livskvalitet och övriga hälsa. Nu har forskare vid Karolinska Institutet utvärderat behandling med internetbaserad kognitiv beteendeterapi, IKBT, vid atopiskt eksem. Studien tyder på att patienterna mår bättre efter IKBT jämfört med en kontrollgrupp som enbart fick traditionell behandling. Resultaten, som publicerats i JAMA Dermatology, kan över tid bidra till att göra viktig vård tillgänglig för en stor patientgrupp.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har undersökt användningen av en låg dos av venetoklax, ett experimentellt läkemedel, för behandling av cancersjukdomen multipelt myelom hos patienter som fått återfall efter standardbehandling. Resultaten publiceras i American Journal of Hematology och ger nytt hopp för behandling av multipelt myelom.
Nyheter
Hallå där Haohao Wu, doktorand vid institutionen för neurovetenskap, som kommer att försvara sin avhandling med titeln "The molecular basis of the development and diversity of proprioceptive neurons : a story of surviving and thriving" den 21 maj 2021. Kan du berätta lite mer?
Nyheter
KW
KI webbförvaltning
2021-06-08