Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Forskning om nya metoder för att behandla vapenrelaterade skador bedrivs vid Karolinska Institutet i samarbete med Försvarsmakten och Nato. Mål: Att minska risken för allvarlig skada och död.
Nyheter
Att få barn redan i tidiga tonåren är riskfyllt på flera sätt. Råd från andra tonåringar kan vara ett sätt att öka användningen av preventivmedel hos flyktingflickor i Uganda.
Nyheter
Magnus Ingelman-Sundberg vid institutionen för fysiologi och farmakologi belönas med R.T. Williams Distinguished Scientific Achievement Award 2022. Som ett erkännande för hans enastående vetenskapliga bidrag inom området läkemedelsforskning.
Nyheter
Uppsats handledd från enheten för transplantationskirurgi fick omnämningen Highly Commended i kategorin Medical Science på The Undergraduate Awards 2022
Nyheter
Robin Hofmann har utnämnts till docent vid Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), Karolinska Institutet.
Nyheter
Forskare från Karolinska Institutet har, tillsammans med andra, jämfört den nya omikron-varianten BA.2.75 med den nuvarande dominerande varianten BA.5. Studien, som publicerats i tidskriften The Lancet Infectious Diseases, tyder på att BA.2.75 inte är mer resistent mot antikroppar än tidigare omikron-varianter, vilket är ett positivt besked.
Nyheter
Rektors arbetsgrupp för medicinhistoriska och etiska aspekter på historiska minnesmärken på Karolinska Institutet överlämnade onsdag den 31 augusti sin andra delrapport till rektor. Rapporten behandlar den anatomiska samlingen och innehåller en rad rekommendationer och förslag om hur samlingen fortsatt ska hanteras. Rektor kommer att fatta beslut, med rapporten som underlag, under hösten 2022.
Nyheter
Vi gratulerar professor Jan Zedenius som valts till President för the International Association of Endocrine Surgeons, IAES. IAES ingår i the International Society of Surgery ISS/SIC och utnämningen ägde rum den 16 augusti 2022 i samband med the International Surgical Week i Wien.
Nyheter
Hallå där Therese Johansson, doktorand vid avdelningen för omvårdnad. Den 9 september försvarar du din avhandling ”A 'new public health' perspective on building competence for end-of-life care and communication : how death literacy can be developed and measured”, vad handlar den om?
Nyheter
Julia Lang är ny postdoktor i Team Melican från 1:a augusti 2022! Vi har tagit chansen att ställa några frågor till Julia om hennes förväntningar i och med hennes nya position på AIMES.
Nyheter
Personer med långvarig nervsmärta fick signifikant färre sjukskrivningsdagar efter behandling med ryggmärgsstimulering. Det visar en studie av forskare vid Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften PAIN. Behandlingen har därmed potential att öka livskvaliteten vid kronisk smärta och minska samhällskostnaderna, konstaterar forskarna.
Nyheter
Vid de akademiska högtiderna är studentmarskalkarna en mycket viktig del.
Nyheter
Med hjälp av en ny bildteknik för 3D har forskare vid bland annat Karolinska Institutet på ett övergripande sätt kunnat karakterisera en del av hjärnan som visar den kanske tidigaste ansamlingen av tau-protein, en viktig biomarkör för utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Resultaten som publicerats i tidskriften Acta Neuropathologica kan i framtiden göra det möjligt att ha en mer exakt neuropatologisk diagnos av Alzheimers sjukdomsspektrum i ett mycket tidigt skede.
Nyheter
IMM:s mångårige medarbetare Åke Ryrfeldt har avlidit i en ålder av 80 år.
Nyheter
Matstrupscancer är den sjunde vanligaste cancerformen i världen och orsakar många dödsfall. Det finns idag ingen lovande metod för förebyggande, tidig upptäckt eller screening av matstrupscancer så de flesta patienter diagnostiseras i ett sent stadium, vilket ger en dålig prognos. Den vanligaste behandlingen för patienter med matstrupscancer är kirurgi, som förknippas med komplexa komplikationer eller infektioner, och ger en låg 5-årsöverlevnad.
Nyheter
Professor Kevin Eva tilldelas Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik (KIPRIME) 2022. Professor Eva är professor och senior forskare vid Center for Health Education Scholarship. Han är även chef för Educational Research and Scholarship, Department of Medicine, på University of British Columbia, och chefredaktör för tidskriften Medical Education. Professor Evas arbete har avsevärt främjat forskning inom hälsoprofessionerna och inom andra nyckelområden.
Nyheter
Bakteriell hjärnhinneinflammation, meningit, är en livshotande infektionssjukdom som kan leda till långvariga neurologiska besvär hos dem som överlever. Nu visar forskare vid Karolinska Institutet i en studie på råttor att hjärnans verktyg för att rensa bort avfall, det glymfatiska systemet, fallerar vid bakteriell hjärnhinneinflammation, vilket leder till en ansamling av giftigt skräp som skadar nervcellerna. Studien har publicerats i tidskriften mBio.
Nyheter
Forskarna Niklas Mejhert och Zhichao Zhou är bland de fyra europeiska bidragstagarna som tilldelas 5 miljoner danska kronor vardera i 5 år från ”European Foundation for the Study of Diabetes” (EFSD)/ inom programmet ”Novo Nordisk Future Leaders Award 2022”.
Nyheter
Karolinska Institutet (KI) har nyligen tilldelats värdskap för den nationella noden för datadriven life science inom precisionsmedicin och diagnostik. Syftet är att utveckla och tillhandahålla stöd och optimala förhållanden som driver denna forskning framåt – regionalt, nationellt och internationellt.
Nyheter
Ny studie av forskare från Karolinska Institutet publicerad i Science Advances visar att inaktivering av ett proteinkomplex som styr genrepression leder till förlust av neuronal identitet hos dopaminproducerande celler och till motorsymtom typiska för Parkinsons sjukdom.
Nyheter
Vill du inspirera framtida studenter att söka till KI? Ta chansen till ett roligt och betalt extrajobb! Sök senast 22 september!
Nyheter
Nicholson lecture den 28 September, 2022
Nyheter
En ny immunologisk behandling mot hepatit B- och D-virus, som båda kan orsaka levercancer, visar hoppfulla resultat i djurmodeller. Behandlingen utvecklas av forskare vid Karolinska Institutet och resultaten har publicerats i tidskriften Gut.
Nyheter
Kvinnor med en bröstcancerdiagnos som genomgår fertilitetsbevarande åtgärder löper inte någon ökad risk för återfall eller sjukdomsspecifik dödlighet. Det visar en studie från Karolinska Institutet som följt deltagarna i genomsnitt under fem år. Resultaten, som publicerats i tidskriften JAMA Oncology, skulle i framtiden kunna ge trygghet och nytt hopp till kvinnor som vill bevara sin fertilitet efter cancerbehandling med kemoterapi.
Nyheter
The Eating Disorders Genetic Initiative (EDGI) är världens största studie för att undersöka hur genetiska och miljömässiga faktorer påverkar uppkomsten av ätstörningar. Nu söker vi deltagare som har eller har haft en ätstörning och friska kontrollpersoner.
Nyheter
Karolinska Institutet har godkänts av Europeiska kommissionen när det gäller kvalitetsarbete och den tidigare utdelade utmärkelsen ”HR Excellence in research”, som erhölls för två år sedan.
Nyheter
Det nationella MEG-labbet vid Karolinska Institutet är redan i dag det enda labbet i Sverige med utrustning för att i realtid mäta hjärncellernas aktivitet över hela hjärnan. Nu uppgraderas den tekniska utrustningen med ett nytt sensorsystem vilket gör att labbet blir internationellt ledande inom sitt fält.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet utvecklar ett coronavirusvaccin som ska vara mindre känsligt för mutationer och rustat även för framtida coronavirus. Vaccinet visar lovande resultat i möss i en nypublicerad studie i EMBO Molecular Medicine, och nu hoppas forskarna kunna gå vidare till säkerhetsstudier på människor.
Nyheter
I år delar Hjärnfonden ut 105,3 miljoner kronor i forskningsanslag fördelade på 99 projekt. Karolinska Institutet får 40 av dessa, varav åtta går till NVS.
Nyheter
Den 24 augusti 1922 föddes den banbrytande fotografen och KI-profilen Lennart Nilsson (1922–2017). Lagom till hans 100-årsdag invigs den retrospektiva utställningen ”Med blick för det stora i det lilla – Lennart Nilsson 100 år” med hans fotografier på Sergelgatans Konsthall i Stockholm, på initiativ av Jan Broman, grundare av Fotografiska Museet, Per Lydmar och Vasakronan.
Nyheter
Ulrica Nilsson, professor i omvårdnad vid NVS samt biträdande studierektor vid NVS forskarutbildning och anestesisjuksköterska, är både stolt och glad över att ha blivit invald i den prestigefyllda organisationen.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet presenterar nya rön om minskad alkoholkonsumtion genom träning. De tre relaterade publikationerna, publicerade i Drug and Alcohol Dependence, presenterar resultat från den randomiserade kontrollerade studien, FitForChange.
Nyheter
Användning av farliga konserveringsmedel i kemiska produkter har ökat dramatiskt under åren 1995–2018. Flera av dessa är starkt allergiframkallande och kan ge upphov till livslång allergi som påverkar arbetsförmåga och livskvalitet. En ny studie från Institutet för miljömedicin (IMM) uppmärksammar behovet av åtgärder för att skydda människors hälsa och miljön.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet och University of Bristol har undersökt sambandet mellan vald förlossningsmetod och sexuellt välmående flera år efter förlossningen. Studien, som publicerats i tidskriften BJOG, visade ingen skillnad i sexuell frekvens eller sexuell tillfredsställelse hos kvinnor som förlösts vaginalt alternativt med kejsarsnitt.
Nyheter
Vi gratulerar Olle Ljungqvist som har belönats med det prestigefyllda internationella priset ISS/SIC Prize 2022 från Société Internationale de Chirurgie.
Nyheter
Svenska Läkaresällskapet (SLS) har beslutat att tilldela professor Jonas F Ludvigsson vid Karolinska Institutet Läkaresällskapets prestigefyllda Jubileumspris. Pristagaren belönas med 150 000 kr samt SLS sekelmedalj i silver.
Nyheter
Kvarlevor från en känd samisk kvinna, Christina Catharina Larsdotter, har identifierats i Karolinska Institutets anatomiska samlingar. Fredagen den 19 augusti besökte tre representanter för KI Malå, som Larsdotter är bördig från, för att i samarbete med Malå Sameförening informera om fyndet och inleda en process för att återlämna kvarlevorna.
Nyheter
Många besväras av nedstämdhet, socialfobi, panikattacker och sömnsvårigheter. Forskning har visat att internetbaserad KBT kan leda till minskade symtom och ökad livskvalitet för personer med dessa diagnoser. Psykologprogrammet vid Karolinska Institutet i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder kostnadsfri tio veckors behandling online.
Nyheter
Alzheimers Association® delade ut sju utmärkelser vid Alzheimer's Association International Conference® (AAIC®) 2022, som ett erkännande av forskare för deras varierande expertis, anmärkningsvärda prestationer och innovativa bidrag till området för Alzheimers och demensvetenskap. Ett av dem tillföll Agneta Nordberg, avdelningen för klinisk geriatrik, NVS.
Nyheter
Barn som får återfall i den aggressiva cancerformen neuroblastom har små chanser att överleva. Nu har forskare vid bland annat Karolinska Institutet kunnat visa att DHODH-hämmare, som visats tolereras väl av människor, kan bota neuroblastom hos möss om de ges tillsammans med cellgifter. Studien har publicerats i tidskriften JCI Insight och bäddar för kliniska prövningar av kombinationsbehandlingen.
Nyheter
I en ny analys rankas Karolinska Institutet på plats åtta när det gäller flest antal vetenskapliga artiklar publicerade om covid-19 och immunsvaret. KI sticker också ut som ett av de universitet som har haft flest internationella samarbeten i fältet. Analysen är gjord av kinesiska forskare utan koppling till KI och har publicerats i tidskriften Frontiers in Public Health.
Nyheter
Grattis till forskarna vid NVS som mottagit projektbidrag från CIMED för 2023-2025.
Nyheter
I en ny avhandling från Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik har doktorand Chen Wang använt svenska registerdata för att bedöma den långsiktiga hälsan hos barn som kommit till med hjälp av assisterad reproduktionsteknik (ART). Chen har också försökt utveckla prediktionsmodeller för graviditetskomplikationer bland kvinnor som genomgår ART.
Nyheter
Eivind Gottlieb vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi tilldelas priset för sin avhandling "Improved surgical treatment of oesophageal cancer"
Nyheter
The second time, on June 7-8, 2022, the Vascular Surgery Research Group organized this translational meeting for vascular science, this time with a focus on Critical Lower Limb Ischemia (CLTI).
Nyheter
Epigenetiska klockor baserade på DNA-metyleringsdata är en typ av biomarkörer som är användbara för att skatta biologisk ålder i populationsbaserade kohorter. Användbarheten har dock begränsats av delvis otillförlitliga skattningar p.g.a. brus i data. I en ny studie presenterar vi en lösning genom att introducera en metod som reducerar bruset i de epigenetiska klockorna för förbättrad precision i longitudinella analyser och kliniska studier.
Nyheter
Uppsala universitet och Karolinska Institutet anordnar DevRes-konferensen som syftar till att främja nätverkande och samverkan mellan forskare, offentliga myndigheter, beslutsfattare, organisationer och praktiker - för att hitta lösningar mot fattigdom och utveckla strategier för framtiden för hållbar utveckling.
Nyheter
KI hamnar på plats 41 i 2022 års Academic Ranking of World Universities (ARWU), också kallad Shanghai-rankningen. Det innebär att KI behåller positionen som ett av världens 50 högst rankade universitet där placeringen varierat mellan plats 38 och 45 under de senaste fem åren (2021: plats 42). KI är samtidigt ett av Europas och EU:s högst rankade universitet. ARWU bygger bland annat på publikations- och citeringsdata och vetenskapliga priser.
Nyheter
Forskare vid KI och SLU har lyckats skapa en lösning av spindeltrådsprotein som kan kopplas till biologiskt aktiva proteiner och ombildas till en gel vid kroppstemperatur. Målet är att utveckla en injicerbar proteinlösning som bildar en gel på plats i kroppen. En sådan skulle kunna användas vid vävnadsrekonstruktion och läkemedelsformulering samt för att effektivisera kemiska processer där enzymer används. Studien har publicerats i Nature Communications.
Nyheter
Annachiara Malin Igra forskar om hälsoeffekterna av metallexponering tidigt i livet hos barn i Bangladesh. Hennes forskning ger viktiga bevis för att barns tillväxt, benhälsa och pubertetsutveckling kan påverkas negativt av kadmium från livsmedel på exponeringsnivåer som är relevanta för miljontals barn runt om i världen. Nu vill hon se en ny riskbedömning för metallexponering där barns hälsa ingår.
Nyheter
KW
KI webbförvaltning
2022-06-08