Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Nu har första antagningsbeskedet för dig som sökt utbildning vid universitet och högskola ht-22 publicerats. Ett stort grattis till alla er som kommit in på Karolinska Institutet!
Nyheter
Det svenska värnpliktsregistret innehåller data på cirka 2 miljoner individer. I samband med mönstring genomgår män och kvinnor en omfattande testning, vars data kan användas i epidemiologisk forskning. Nu publicerar forskare vid Karolinska Institutet, Uppsala Universitet och Lunds Universitet en översikt om registret i tidskriften European Journal of Epidemiology.
Nyheter
Karolinska Institutets silvermedalj 2018 tilldelas Fredrik Brolund och Lotta Widén Holmquist. Medaljen delas ut till personer som gjort särskilt goda insatser till stöd för KI:s verksamhet.
Nyheter
Ove Hagelin, Richard J. Heald, Hans Jörnvall, Lars Olson och Nancy Pedersen belönas med Karolinska Institutets Stora silvermedalj 2020. De tilldelas utmärkelsen för sina betydande insatser till stöd för universitetets verksamhet.
Nyheter
Enskilda faktorer som ålder, kön eller samsjuklighet kan inte avgöra hur svårt sjuk en patient med covid-19 blir. En ny studie från Karolinska Institutet har identifierat potentiella determinanter för sjukdomens svårighetsgrad på cellnivå med hjälp av avancerad systembiologisk analys. Resultaten, som publicerats i tidskriften Cell Systems, ger insikter i den metaboliska dragkampen i människokroppen och dess samband med sjukdomens svårighetsgrad.
Nyheter
Anna Kiessling på Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, tilldelas priset för sina goda insatser för pedagogiskt utvecklings- och förnyelsearbete inom Karolinska Institutets utbildningar.
Nyheter
Lars-Arne Haldosen vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära tilldelas priset för sitt mångåriga engagemang för utvecklingen av biomedicinprogrammen vid KI.

Nyheter
För att ett läkemedel ska vara effektivt och inte skadligt måste det ges i rätt dos. Vissa enzymer i kroppen eliminerar läkemedel, och aktiviteten hos dessa enzymer varierar mellan individer. Forskare vid Max Planck Institutet för Evolutionär Antropologi i Tyskland och Karolinska Institutet i Sverige har nu studerat två sådana enzymatiska varianter som eliminerar läkemedel mindre effektivt. De visar att dessa enzymvarianter är nedärvda från Neandertalarna.
Nyheter
Hagbergs stiftelse har beslutat att tilldela Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris och forskningsanslag till Elizabeth Arkema och Marcus Buggert. Priset består dels av ett personligt pris på 150 000 kronor och dels ett forskningsanslag om 320 000 kronor. Priset kommer att delas ut vid Karolinska Institutets installationshögtid i oktober 2021.

Nyheter
Eva Broberger vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle tilldelas priset för sin långa gärning som lärare och genuina intresse för pedagogik.
Nyheter
Jiayao Lei tilldelas Dimitris N. Chorafas pris 2020. Priset (5.000 USD) vänder sig till nydisputerade, alternativt doktorander under sista året av doktorandarbetet. Syftet är att stimulera unga, lovande forskare.
Priset delas ut i samband med Installationshögtiden den 15 oktober 2020 i Aula Medica, Karolinska Institutet.
Nyheter
I en ny rapport presenteras en översikt av gränsvärdessättning för kemiska carcinogener i arbetsmiljön. Flera rekommendationer presenteras, baserat på bland annat verkningssätt (mode of action) och tröskelmekanism.
Nyheter
Docent Tobias Nordström har tilldelats European Association of Urology (EAU) “Prostate Cancer Research Award 2022” för Stockholm3-testet, ett blodprov som på ett bättre sätt kan identifiera de män som har en ökad risk för prostatacancer.
Nyheter
Från och med idag 1 juli så har institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) utökats med en enhet - enheten för terapeutisk immunologi och transfusionsmedicin.
Nyheter
Inom precisionsmedicin kan möjligheten att förutsäga risken för en händelse under en viss period hjälpa till att till exempel identifiera patienter som behöver tidig förebyggande behandling. Moderna metoder för maskininlärning inom datavetenskapen är idealiska för att kunna göra dessa förutsägelser.
Nyheter
Vi gratulerar de tre forskare från CLINTEC som fått ta del av CIMED projektbidrag 2023-2025
Nyheter
Grattis till forskarna vid BioNut som mottagit projektbidrag från CIMED för 2023-2025.
Nyheter
Vi gratulerar dessa duktiga forskare vid MedH och Campus Flemingsberg som mottagit CIMED:s projektbidrag under perioden 2023-2025.
Nyheter
I mars 2022 hade André Thunberg sitt ISP-seminarium på institutionen för global folkhälsa. Hans forskning fokuserar på förekomsten och hanteringen av allvarliga barnsjukdomar i Malawi. Vid sidan av sina doktorandstudier arbetar André också på Astrid Lindgrens barnsjukhus som ST-läkare.
Nyheter
I en studie vid Karolinska Institutet har forskare kopplat motståndskraft mot behandling vid en dödlig form av njurcancer till låga nivåer av cellernas energiproducenter, mitokondrierna. När forskarna med hjälp av läkemedel ökade mängden mitokondrier blev cancercellerna sårbara för behandlingen. Fynden har publicerats i Nature Metabolism och ger hopp om bättre riktade cancerläkemedel.
Nyheter
Spädbarn som redan från tre månaders ålder fick smakportioner av jordnöt, mjölk, vete och ägg, hade en minskad risk för matallergi när de var tre år, jämfört med en kontrollgrupp. Detta enligt en studie av forskare från Karolinska Institutet och Universitetet i Oslo, publicerad i The Lancet.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet och SciLifeLab beskriver i en studie i Science att de genom en ny teknik har förbättrat ett proteins förmåga att reparera syreskador i DNA och skapat en ny funktion hos proteinet. Tekniken kan leda till bättre läkemedel mot sjukdomar där syreskador är inblandade, som cancer, Alzheimers sjukdom och lungsjukdomar, men forskarna tror också på ett ännu bredare genomslag.
Nyheter
Den 21 och 22 juni 2022 publicerade Socialstyrelsen den officiella statistiken över självmord och självskador/självmordsförsök för år 2021. NASP har sammanställt statistiken på riksnivå och kommer senare att bearbeta den på läns- och kommunnivå.
Nyheter
EU:s nya Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals (PARC) är ett 7-årigt samverkansprojekt som syftar till att minska exponering för farliga kemikalier och deras effekter på människors hälsa och miljön.
Nyheter
Den 18-20 maj 2022 hade vi äran att stå värdar för den årliga StratNeuro-retreaten på Runö i Åkersberga. Årets upplaga var speciell eftersom många av oss hade sett fram emot att få träffas igen. Arrangörerna hade lagt ner extra mycket och hårt arbete för att göra detta möte produktivt och minnesvärt.
Nyheter
Patienter med låg socioekonomisk status som genomgått operation med byte till mekanisk hjärtklaffprotes har en högre risk för blödningskomplikationer, såsom dödlig hjärnblödning, efter operationen visar en studie gjord av forskare vid Karolinska Institutet. Studien publiceras nu i Journal of the American College of Cardiology, JACC.
Nyheter
Det är ovanligt att barn blir svår sjuka i akut COVID-19, men infektion med SARS-CoV-2 kan trigga det nya postinfektiösa tillståndet Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C). MIS-C är ett ovanligt men potentiellt allvarligt tillstånd där det hittills saknats kunskap om vilka barn som löper ökad risk att utveckla sjukdomen.
Nyheter
Den 18 maj återvände Dan Jibréus, som för KI:s räkning rest till Nordamerika för att återlämna två kvarlevor, till Sverige igen. Resan betecknar han som mycket lyckad, och de två kvarlevorna från arikara- respektive miami-folket är nu återbördade till de platser där de hör hemma.
Nyheter
Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) har utsett åttonde generationens ”Framtidens forskningsledare”, varav tre av dessa från Karolinska Institutet. Forskarna får 15 miljoner kronor vardera under en femårsperiod och kommer under programmets gång att delta i en gedigen ledarskapsutbildning.
Nyheter
Den 16 maj 2022 hälsade vi Parvin Tavakol Olofsson välkommen tillbaka till CLINTEC
Nyheter
Spädbarn boende på adresser i Stockholm med förhöjda halter av luftföroreningar har försämrad lungfunktion redan vid sex månaders ålder. Tidigare forskning har visat att exponering för luftföroreningar under spädbarnstiden inverkar negativt på lungfunktionen hos barn, ungdomar och unga vuxna men denna studie är den första som visar liknande samband redan hos spädbarn. Resultaten talar för att ytterligare åtgärder krävs för att sänka halterna av luftföroreningar i våra tätorter.
Nyheter
Som tidigare år samlas flera av Stockholms lärosäten i en gemensam paroll under pride-veckan för att uppmärksamma hbtqi-frågor. Academic Pride 2022 arrangerar ett seminarium om hbtqi-inkluderande arbets- och studiemiljö och gemensamt deltagande i Pride paraden. Prideflaggan kommer även att hissas på samtliga deltagande lärosäten under hela festivalveckan.
Nyheter
Student? Jobba extra på KI:s Utbildningskongress 28-29 September 2022!
Nyheter
EU-kommissionären Ylva Johansson besökte Karolinska Institutets centrum för psykiatriforskning den 16 juni, bland annat för att diskutera framtida strategier i EU för att motverka sexuella övergrepp mot barn online.
Nyheter
20 jun 2022
Examenstider
Nu har det varit examen för både våra arbetsterapeutstudenter, fysioterapeutstudenter, sjuksköterskestudenter och ett flertal specialistsjuksköterskestudenter.
Nyheter
Vi gratulerar Richard Rosenquist Brandell vid forskargruppen Klinisk genetik, intitutionen för molekylär medicin och kirurgi, som får Mayo Clinic Cancer Center and Karolinska Institutet Cancer Research Award 2022.
Nyheter
Patrik Lyngå har antagits som docent i omvårdnad vid Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), Karolinska Institutet.
Nyheter
Den 7 och 8 juni 2022 samlades forskare från hela Europa, Israel, USA och Kanada vid Karolinska Institutet för att diskutera forskningen och den senaste utvecklingen inom I-CARE4OLD-projektet, ett EU-finansierat projekt som lanserades 2021.
Nyheter
Flera medarbetare från ARC deltog i den 26:e nordiska gerontologikongressen (26NKG), som ägde rum den 8–10 juni 2022 i Odense, Danmark. Årets tema var Förändring och kontinuitet, och ARC bidrog bland annat med 12 presentationer och 7 affischer, sponsrat av NEAR (The National E-infrastructure for Aging Research).
Nyheter
Personer som har minst två av sjukdomarna diabetes typ 2, hjärtsjukdom eller stroke har fördubblad risk att utveckla demens. Förebyggande av diabetes och hjärt-kärlsjukdom kan därför vara en strategi för att minska risken för demens, enligt en studie från Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Alzheimer’s & Dementia.
Nyheter
Hallå där Tingting Xu, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik, NVS. Den 20 juni försvarar du din avhandling ”Neural stem cell therapy and inflammation status of post-traumatic syringomyelia”, vad handlar den om?
Nyheter
Terminal leversjukdom (ESLD), inklusive avancerad levercirros och primär levercancer, är det sista stadiet av långvarig skada på levern orsakad av riskfaktorer som kronisk viral hepatit och leversjukdom orsakad av alkohol. Globalt är det en hög sjukdomsbörda och dödlighet, särskilt i afrikanska länder söder om Sahara (SSA) så som Ghana, där den primära orsaken till Hepatocellulärt carcinom (HCC) och levercirros är infektion med hepatit B-virus (HBV).
Nyheter
Forskare vid bland annat Karolinska Institutet har identifierat en typ av läkemedel med potential att minska risken för en aggressiv form av bröstcancer som mestadels drabbar yngre kvinnor. I en studie publicerad i tidskriften Genome Medicine visar forskarna att två typer av progesteronreceptorhämmare minskade cancerdrivande förändringar i vävnadsprover från friska kvinnor med mutationer i bröstcancergenen BRCA. De presenterar även ett test för att skatta en individs cancerrisk över tid.
Nyheter
Självvald inläggning som komplement till psykiatrisk öppenvård uppskattas av vårdpersonal och patienter och kan minska ångest för personer drabbade av emotionell instabilitet och självskadebeteende. Det visar en ny avhandling vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus har följt personer som fått tre doser sars-cov-2-vaccin och jämfört deras immunsvar efter genomgången omikroninfektion. Resultaten, som publicerats i The Lancet Infectious Diseases, visar att de som inte haft covid-19 tidigare fick ett betydligt högre antikroppssvar än de som haft covid-19 innan de infekterades med omikronvarianten.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet visar hur en molekyl som de har identifierat, stimulerar nybildning av insulinproducerande celler i både zebrafiskar och vävnad från däggdjur, genom en nyfunnen mekanism som reglerar proteinsyntes. Resultaten publiceras i Nature Chemical Biology.
Nyheter
En studie från Karolinska Institutet kastar nytt ljus på frågan om huruvida blodgivarens kön och tidigare graviditeter påverkar överlevnaden hos patienter som får transfusion av röda blodkroppar. Ingen av dessa faktorer påverkar patienternas överlevnad om man tar hänsyn till de lägre hemoglobinnivåerna som finns i blod från kvinnor, enligt studien som publiceras i JAMA Internal Medicine.
Nyheter
Under våren 2022 genomförde forskarnätverket Senior Faculty en enkät om aktiviteten bland KI:s professorer födda 1953 eller tidigare. Resultatet visar att professorerna har en stark forskning och tillför KI uppemot 300 miljoner kronor per år.  
Nyheter
Vid Röstforum Riks årsmöte, som i år hölls vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 21-22 maj, delades tre priser ut för bästa examensarbete inom röstområdet. Det är Röstfonden som delar ut priset på 6000 kr.
Nyheter
Nya upptäckter avslöjar en oväntad tvåvägskommunikation mellan kromosomers funktion och organisation i cellkärnan. Tidigare forskning visar att veckning av kromosomalt DNA reglerar genavläsning (transkription) och kromosomkopiering (replikation). De nya resultaten visar att transkription och replikation i sin tur även styr kromosomveckning, och avslöjar därmed ett nytt samspel mellan grundläggande kromosomprocesser som är viktiga för att undvika sjukdomar, såsom cancer.
Nyheter
KW
KI webbförvaltning
2022-06-08