Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Utbildningstillfällen i upphandling.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nu är det många hundra nya studenter som börjat på våra program vid denna terminsstart. Här kommer några rader från varje programs programdirektor (PD) om terminsstarten.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Prostatacancer är ett globalt hälsoproblem och den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i Sverige. Screening för prostatacancer med PSA minskar dödligheten men leder också till betydande överdiagnostik överbehandling av lågriskcancrar. Den patologiska bedömningen av vävnadsprover styr valet av behandling.
Nyheter
I denna webbutbildning får du en snabb genomgång och tips på hur du kan lägga upp dina medarbetarsamtal. Här finns även länkar till alla styr- och stöddokument som ingår i processen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Pappor har större sannolikhet att drabbas av depression under småbarnsåren om föräldrarnas samarbete fungerar dåligt månaderna efter födseln. Det visar en ny studie av forskare vid Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Journal of Affective Disorders.
Nyheter
Forskare från Karolinska Institutet har jämfört hur en hög respektive en låg träningsdos påverkar patienter med knäledsartros. Studien som publicerats i Annals of Internal Medicine visar att båda grupperna fick liknande resultat. Hög träningsdos gav dock något bättre effekt på kort sikt, men avtog efter sex månader.
Nyheter
KI följer den nationella trenden och har fler sökande till 2023 års internationella masterutbildningar jämfört med 2022.
Nyheter
Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet skapar Sveriges första innovationsmiljö för utveckling av precisionsmedicinska teknologier. Beslutet att etablera en samlad gemensam innovationsmiljö för sjukvård, forskning och precisionsmedicinska teknologier i Solna och Huddinge är ett viktigt steg i den fortsatta utvecklingen av området precisionsmedicin.
Nyheter
Fredagen den 27 januari presenterar Emma Cedstrand sin avhandling ”Evaluating occupational health interventions: design, implementation, and effects”.
Nyheter
Hallå där Sandra af Winklerfelt Hammarberg, doktorand vid avdelningen för allmänmedicin. Den 17 februari försvarar du din avhandling "Aspects of common mental disorders in primary care", vad handlar den om?
Nyheter
En internutredning har gjorts efter den händelse som inträffade den 17 november 2022, då det talande utrymningslarmet i Biomedicum aktiverades på grund av en rökfylld mikrovågsugn på plan 5.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Medicinsk biokemi och biofysik, Fysiologi och farmakologi, Neurovetenskap, Cell- och molekylärbiologi
En ny termin rullar igång för studenterna, och kanske även för dig som undervisar och möter studenter. Vi har samlat värdefulla tips och länkar som du kan ha nytta av i terminsstarten.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
På grund av planerat systemunderhåll kommer bibliometrisystemet vara otillgängligt från tisdag 24/1 kl. 13.00 till onsdag 25/1 ca kl. 13.00. Vi beklagar eventuella besvär som detta kan orsaka.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Nataliia Petryk arbetade på sin privata klinik i Kiev med att hjälpa kvinnor att föda barn men tvingades fly när Ryssland invaderade Ukraina. Via det Europeiska forskningsrådet hittade hon en jobbannons som ledde till Karolinska Institutet där hon nu forskar om att förhindra missfall. Hennes erfarenhet är ett exempel på att vetenskapen saknar gränser.
Nyheter
Välkommen Erik Pettersson, ny utbildningsadministratör på institutionen för medicin, Huddinge (MedH). Erik började den 9 januari 2023 och vikarierar för Josefine Berg som är föräldraledig. Erik kommer främst att arbeta med administration kring det nya läkarprogrammet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Huddinge
Biomedicums egna hälsokör, Biomusicum, välkomnar nu nya medlemmar. Kören är öppen för personal och studenter inom Biomedicum, alla är välkomna oavsett tidigare erfarenhet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Cell- och molekylärbiologi, Neurovetenskap, Fysiologi och farmakologi, Medicinsk biokemi och biofysik, Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Hur påverkas blodsockernivån om man tränar efter jobbet i stället för på morgonen? Det ska forskare vid Karolinska Institutet studera närmare genom att kartlägga vilka mekanismer som styr träningssvaret vid olika tider på dygnet. Personer med och utan typ 2-diabetes är välkomna att anmäla sig till studien.
Nyheter
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Vem behöver egentligen proteindrycker? Tommy Lundberg, forskare i fysiologi, reder ut missuppfattningar om ett åsikts­berikat näringsämne.
Nyheter
Från och med 31 januari 2023 ska alla nya kliniska läkemedelsprövningar registreras i den EU-gemensamma Clinical Trials Information System (CTIS). CTIS ersätter den gamla webbportalen EudraCT. Nu hanteras allt som rör läkemedelsprövningen i ett och samma system till skillnad från tidigare procedur.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Just nu söker vi en student till TikTok.
Nyheter
Fredagen den 27 januari försvarar Marcus Dahlquist sin avhandling ”Environmental Exposures and Cardiac Arrhythmias”.
Nyheter
Höga nivåer av antikroppar mot sars-cov-2 i nässlemhinna ger skydd mot covid-19 i minst åtta månader. Infektion med omikronvarianten ger slemhinneantikroppar med god hållbarhet, vilket sannolikt bidrar till ett starkt skydd mot upprepad omikroninfektion. Resultaten, som publicerats i The Lancet Infectious Diseases av forskare vid Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus, väcker ytterligare förhoppningar om att kunna få god effekt av ett framtida nasalt vaccin.
Nyheter
Tid att fira alla studenter som tar examen från Karolinska Institutet! Fredagen den 13 januari hölls examensceremonier för läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
Nyheter
Mia Ahlberg, institutionen för medicin Solna och Ulla Waldenström, institutionen för kvinnors och barns hälsa skrev på DN Debatt 17 december 2022.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Solna, Kvinnors och barns hälsa
I avsnitt 111 av podden Medicinvetarna handlar det om chefer som gör en sjuk och om vad egentligen en rask promenad är.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Lärande, Informatik, Management och Etik
Proteiner har inte en enda form utan är mer som dynamiska robotar. Men – hur rör de sig egentligen? Och vad visar det om deras funktion? Laura Orellana beskriver proteiners rörelser med datorsimuleringar – och har upptäckt en ny angreppspunkt för läkemedel mot hjärntumören glioblastom.
Nyheter
Första omgången med utlysningar är öppna. Ansökningsperioden är 10-24 januari.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Möt forskargruppsledaren Olof Stephansson vid avdelningen för klinisk epidemiologi, institutionen för medicin, Solna.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Solna
Att vara drabbad av flera kardiometaboliska sjukdomar som diabetes, hjärtsjukdom och stroke, är kopplat till kraftigt ökad risk för demens och Alzheimers sjukdom. En ny tvillingstudie av forskare från Karolinska Institutet tyder på att samma gener kan ligga bakom risken för både kardiometabola sjukdomar och demens. Fynden har publicerats i European Heart Journal.
Nyheter
Möt forskargruppsledaren Ning Xu Landén vid avdelningen för för dermatologi och venereologi, institutionen för medicin, Solna.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Solna
Möt Åsa Wheelock, forskargruppsledare på avdelningen för lungmedicin, institutionen för medicin, Solna
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Solna
Möt forskargruppsledaren John Pernow vid avdelningen för kardiologi, institutionen för medicin, Solna.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Solna
Hallå där Gabriella Bernhoff, avdelningen för allmänmedicin och primärvård. Den 3 februari försvarar du din licentitatavhandling "On the clinical assessment of persistent fatigue and pain", vad handlar den om?
Nyheter
Här sammanfattar KI:s presstjänst KI:s synlighet i internationell och svensk media.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Proteiner kan göra vilken uppfinnare som helst grön av avund. Det är proteinerna som får kroppen att fungera. Men det är samma superämnen som gör fel när vi blir sjuka i exempelvis cancer eller Alzheimers sjukdom. Forskarnas uppgift är att få ordning på proteinerna när de krånglar. Läs ett fördjupningstema från tidningen Medicinsk Vetenskap.
Nyheter
På torsdag den 12 januari med start efter kl 19 görs en uppdatering av KI:s webbplats ki.se inklusive medarbetare.ki.se, utbildning.ki.se och nyheter.ki.se. Webbplatsen kommer att stängas ner under en kort period medan uppdateringen pågår och besökare möts av en sida om tekniskt underhåll.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Har du idéer om hur utbildningarna vid KI kan utvecklas? Sök pedagogiska projektmedel senast 15 mars 2023.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Säkerhetsenheten vill informera om att det nu finns ett rektorsbeslut om obligatorisk kurs i laboratoriesäkerhet för medarbetare och studenter, som är verksamma i KI:s laboratorieverksamheter eller annan verksamhet med motsvarande risker.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Alzheimers sjukdom har ett smygande förlopp som börjar decennier innan symtom, som minnesförlust, börjar märkas. En tidig diagnos ökar möjligheterna att sakta ner sjukdomsförloppet med läkemedel. Nu visar en studie på en ärftlig form av sjukdomen att proteinet GFAP kan vara en möjlig blodmarkör för mycket tidiga stadier. Studien, som gjorts av forskare vid Karolinska Institutet och publicerats i tidskriften Brain, skulle i framtiden kunna leda till mer precis screening för en svår folksjukdom.
Nyheter
Dr. Roger D. Cone, vid Life Sciences Institute, University of Michigan, USA tilldelas Rolf Luft Award 2022. Priset delas ut vid ett symposium på Karolinska Institutet den 12 januari 2023 då även prisföreläsningen "The Remarkable Biology of the Melanocortin Peptides" kommer att hållas.
Nyheter
Grattis professor Marie Löf vid institutionen för biovetenskaper och näringslära som fått 4,9 miljoner SEK i anslag från Familjen Kamprads stiftelse. Hennes forskningsprojekt har den engelska titeln: "Promoting positive mental health during pregnancy with a digital tool (HealthyMoms4MentalHealth-app): Effectiveness and implementation in maternity health care".
Nyheter
KI:s upphandlade saneringsfirma har bytt varumärke. Den hette tidigare SSG Nordic men har nu bytt namn till BELFOR Sverige. Vi ber KI:s verksamheter att vänligen uppdatera lokala rutiner och anvisningar, om saneringsfirman nämnts i dessa.

Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskargruppen Kärlkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, firade sitt 50-årsjubileum i slutet av oktober förra året. Gruppen startade 1972 då Siw Frebelius och Jesper Swedenborg tillsammans initierade grundandet av gruppen.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet, Centre for Imaging Research (CIR), SciLifeLab och RISE har tillsammans erhållit ett anslag på över 100 miljoner kronor från EU-kommissionens program för ett digitalt Europa. Projektet, kallat TEF-Health, ska bland annat verka för ett snabbt införande av nya lösningar för artificiell intelligens (AI) och robotik inom hälso- och sjukvården.
Nyheter
Hallå där Andreas Wallin, doktorand vid avdelningen för fysioterapi. Den 27 januari försvarar du din avhandling "Balance Control in People with Multiple Sclerosis: Mechanisms, Experiences, Design and Feasibility of an Exercise Trial", vad handlar den om?
Nyheter
Det nationella svenska medicinska födelseregistret (MFR) sjösattes 1973. I en översiktsartikel publicerad i European Journal of Epidemiology beskriver nu forskare från Karolinska Institutet och Lunds universitet innehåll och kvalitet i registret, baserat på data från MFR men även från tidigare forskning baserad på registret. Forskarna drar slutsatsen att registret innehåller högkvalitativ information om graviditet och förlossning om mer än 5 miljoner förlossningar under 50 år.
Nyheter
Antibiotikarester i avloppsvatten och vattenreningsanläggningar i regionerna runt Kina och Indien riskerar att bidra till antibiotikaresistens, och dricksvattnet kan utgöra ett hot mot människors hälsa. Det visar en omfattande analys från Karolinska Institutet som publicerats i The Lancet Planetary Health. Forskarna har även undersökt det relativa bidraget av olika källor till antibiotikakontaminering i vattendrag, som sjukhus, kommunal verksamhet, boskap och läkemedelstillverkning.
Nyheter
Här sammanfattar KI:s presstjänst KI:s synlighet i internationell och svensk media.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI webbförvaltning
2022-06-08