Nyhetsarkiv

View expanded
View compact
Ny forskning från Karolinska Institutet visar att skörhetsgrad, ett mått på personens funktionsnivå innan sjukdomen, bättre kan förutsäga överlevnad i covid-19 än personens ålder. Genomgången av 250 multisjuka äldre som vårdats för covid-19 på Tema Åldrande vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge visar även att tre av fyra överlevde. Studien är publicerad i Journal of the American Medical Directors Association.
Nyheter
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Institutet för miljömedicin
Att vara socialt aktiv ökar generellt chansen till god nattsömn. Men om du är aktiv sent på kvällen ger det kortad sömn – och kan därmed även påverka ditt sociala liv. Det visar en ny studie från Stockholms universitet och Karolinska Institutet som publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS.
Nyheter
En studie från Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset visar att många personer med mild eller asymtomatisk covid-19 uppvisar så kallad T-cellsimmunitet mot det nya coronaviruset, även om de inte testats positivt för antikroppar. Det innebär att immuniteten i samhället sannolikt är större än vad antikroppstesterna visar, menar forskarna. Forskningsartikeln har publicerats online i den ansedda vetenskapliga tidskriften Cell. [Denna nyhetsartikel har uppdaterats]
Nyheter
Antibiotikakonsumtion, särskilt bredspektrum-antibiotika, kan vara associerat med en ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och dess undergrupper ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Det visar en studie av forskare vid Karolinska Institutet och Harvard Medical School som publicerats i tidskriften The Lancet Gastroenterology & Hepatology. Associationen mellan antibiotika och IBD kvarstod när forskare jämförde IBD-patienter och deras syskon.
Nyheter
KI har nyligen infört ett nytt sätt att koppla upp och verifiera sig mot VPN. Pointsharp utgår och istället kommer Microsoft Authenticator att användas.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Inst gemensamt, MMK
Sjukdomen multipel skleros, MS, angriper kroppens centrala nervsystem och kan över tid leda till bland annat muskelskakningar och dålig balans. Nu har forskare vid Karolinska Institutet identifierat en gen, Gsta4, som skyddar en viss typ av celler i hjärnan från att förstöras. Resultaten av studien som publiceras i Nature Communications kan förhoppningsvis bidra till bättre behandling av den svåra sjukdomen.
Nyheter
Det traditionella Blodomloppet fick även det genomföras på distans, som så mycket annat under denna coronapandemi. D3 (centrala lednings-administrationen) hade anmält ett lag fullt av tappra joggare och gångare. Och den 13 augusti var det dags.
Nyheter
Läkemedelsföretaget Chiesi donerar 320 000 kronor till ett forskningsprojekt vid Karolinska Institutet för att utveckla en ny metod för covid-19-tester i stor skala. Målet är att kunna följa virusets utveckling i befolkningar och samhällsgrupper. Projektet leds av Nicola Crosetto, forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.
Nyheter
Karolinska Institutets professor i katastrofmedicin Johan von Schreeb befinner sig sedan ett par dagar i explosionsdrabbade Beirut.
Nyheter
Bakgrunden är att många utan anknytning till våra Campus, nyttjar de parkeringsplatser som är tänkta för kunder, besök och anställda. Akademiska hus väljer därför att återinföra parkeringsavgift för besökare, från den 1 september 2020
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Välkomna att nominera kandidater till Hagbergs pris och forskningsanslag till yngre forskare, senast 30 september 2020.

Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Bakgrunden är att många utan anknytning till våra Campus, nyttjar de parkeringsplatser som är tänkta för kunder, besök och anställda. Akademiska hus väljer därför att återinföra parkeringsavgift för besökare, från den 1 september 2020
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskare vid Karolinska Institutet har genomfört avancerade analyser av immunsystemets aktivering hos svårt sjuka covid-19-patienter. På så vis har de lyckats identifiera flera celltyper som har en central funktion i immunförsvarets reaktion på det nya coronaviruset och överreaktion vid svår sjukdom. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cell Reports Medicine.
Nyheter
Genom att ta fasta på en oväntad artskillnad mellan råttor och möss har forskare vid Karolinska Institutet och Stockholms universitet kartlagt ett system i hjärnan som styr hur hanarna beter sig när de får ungar. En central komponent här är hormonet prolaktin, som förbereder honorna för moderskap och som nu visar sig styra även pappornas intresse för ungarna. Studien publiceras i tidskriften Cell.
Nyheter
I en interdisciplinär studie som kombinerar stamcellsbiologi och tumörbiologi har forskare från Karolinska Institutet (samt Uppsala och Lund universitet, tillsammans med forskare i Kanada, Tyskland och Frankrike), lyckats skapa en ny typ av stamcellsmodeller för studier på cancer i hjärnan. Studien publicerades nyligen i PNAS.
Nyheter
En ny typ av immunterapi av den elakartade hudcancern malignt melanom visar lovande resultat. Tre mycket svårt sjuka patienter är idag långtidsöverlevare. Studien som publiceras i OncoImmunology är resultatet av ett samarbete mellan forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.
Nyheter
Grattis Eleni Aklillu - ny professor i tropikfarmakologi på avdelningen för klinisk farmakologi.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin
Behandling med läkemedlet tocilizumab, som används mot bland annat ledgångsreumatism, är kopplad till förkortad tid i respirator och minskad vårdtid för svårt sjuka covid-19-patienter. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset som publicerats i Journal of Internal Medicine.
Nyheter
En litteraturstudie koordinerad av Karolinska Institutet och McMaster University i Kanada visar att munskydd av tyg ger en filtrering på klinisk nivå vilket kan minska spridningen av virus som sars-cov-2. Resultatet, som publicerats i tidskriften Mayo Clinic Proceedings, stödjer användningen av munskydd för att minska spridningen av det nya coronaviruset, enligt forskarna.
Nyheter
Påverkan av nervsystemet kan visualiseras med magnetkamera och skiktröntgen hos patienter drabbade av svår covid-19. I en studie med 185 patienter visar forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset skador i små kärl samt inflammation i hjärnan, hjärnhinnor och nerver. Resultaten publiceras i Radiology.
Nyheter
Den 30 juli kom antagningsbesked i urval 2 inför terminsstart hösten 2020. Antalet antagna studenter ökar något jämfört med föregående år och inför höstterminen har 3082 personer antagits till någon av KI:s utbildningar.
Nyheter
Som tidigare meddelats har professor Sten Orrenius avlidit.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Institutet för miljömedicin
Covid-19-pandemin stoppar inte kampen för hbtq-personers rättigheter. Årets Stockholm Pride livesänds istället digitalt under namnet Stockholm Pride Summer Stream. Som vanligt deltar flera av Stockholms lärosäten under den gemensamma parollen Academic Pride, som i år samlar både studenter och anställda på sju lärosäten.
Nyheter
Människors upplevelse av smärta har sin bakgrund 50 000-70 000 år tillbaka i tiden, när neandertalare och våra förfäder möttes. Arvsmassa från neandertalare innebär en ökad smärtkänslighet, visar ny forskning vid Karolinska Institutet och Max Planck Institute som publicerats i Current Biology. Resultatet kan leda till mer skräddarsydda behandlingar.
Nyheter
Många patienter som fick en blodtransfusion mellan 1960- och 80-talen smittades med hepatit C-viruset men har inte kunnat spårats. Med hjälp av en stor databas med patienter som fått blodtransfusioner har forskare vid Karolinska Institutet identifierat 44 blodgivare och 1 180 patienter som sannolikt är infekterade med hepatit C och nu kan erbjudas behandling. Studien publiceras i Eurosurveillance.
Nyheter
Preventionsprogram med fokus på fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil minskar risken att avlida i hjärt-kärlsjukdom med 21 procent. Det visar resultatet av en långtidsstudie där forskare vid Karolinska Institutet under 22 år följt 5 671 personer via primärvården i Sollentuna, som nu publiceras i British Journal of Sports Medicine.
Nyheter
Före detta högskoledirektören vid Karolinska Institutet Margareta Almling, Stockholm, har avlidit. Hon skulle fylla 99 år i augusti. Hon sörjs närmast av sina barn Elisabeth, Johan, Anders, Ingrid och deras familjer samt av avlidne sonen Eriks familj.
Nyheter
Det antidepressiva läkemedlet fluoxetin har föreslagits förbättra hjärnans återhämtning efter akut stroke. Men nu visar resultat från en stor randomiserad studie med strokepatienter från 35 sjukhus i Sverige att läkemedlet inte har någon sådan effekt. Studien har letts av forskare vid Karolinska Institutet och publiceras i tidskriften The Lancet Neurology.
Nyheter
Vi har publicerat en systematisk review och meta-analys i Journal of Dental Research
Nyheter
Vinnova har kontinuerligt finansierat Genomic Medicine Sweden och införandet av precisionsmedicin inom sjukvården i hela landet. De bidrar nu med ytterligare 36 miljoner kronor för 2020-2021 och därtill görs en utökad samfinansiering om 52 miljoner kronor av de deltagande regionerna och universiteten.
Nyheter
Karolinska Institutet är ett av ytterligare fem universitet som beviljats medel från EU-kommissionen inom EU:s satsning på Europauniversitet. Karolinska Institutet ingår som ett av åtta universitet i ”NeurotechEU – The European University of Brain and Technology”. NeurotechEU är ett av de universitetskonsortier som har beviljats finansiering genom Europeiska kommissionens program ERASMUS+.
Nyheter
Sunet har nu löst problemet med E-signatur.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Just nu pågår en nationell undersökning som genomförs av Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet. Forskarna studerar effekterna av covid-19 pandemin på redan utsatta personer som har eller har haft psykiatriska symptom som depression, ångest, missbruk och tvångstankar.
Nyheter
Sophie Erhardts forskargrupp vid Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet, beviljas ett forskningsbidrag på totalt 1 200 000 SEK från Hjärnfonden.
Nyheter
Problemet med att byta lösenord via acoount.ki.se är nu löst

Du kan fortfarande byta ditt lösenord via Office.com
https://medarbetare.ki.se/andra-ditt-ki-losenord-i-office-365
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Forskare vid Karolinska Institutet har tagit fram en ny metod som kan underlätta för myndigheter att bedöma hälsorisker med hormonstörande ämnen i miljön.
Nyheter
Genom att göra de senaste forskningsresultaten tillgängliga för läkare ökar möjligheterna att hitta bättre individualiserade cancerbehandlingar. Forskare vid bland annat Karolinska Institutet har under ett par år arbetat med att bygga ett digitalt verktyg för att enkelt tillgängliggöra världsomfattande genomikdata som stöd för behandlingsbeslut.
Nyheter
I en ny studie som publiceras i PNAS, visar forskare från Karolinska Institutet, KTH, Nagoya University o Technische Universität Braunschweig en oupptäckt heterogenitet av purkinjeceller hos vuxna zebrafiskar som avslöjar förekomsten av anatomiskt och funktionellt distinkta celltyper.
Nyheter
Akuta porfyrier är en grupp ovanliga sjukdomar som kan ge allvarliga och ibland livshotande attacker av buksmärtor, illamående och kräkningar samt förlamningar. En ny läkemedelskandidat har nu prövats i en fas 3 studie i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet. Studien publiceras i New England Journal of Medicine.
Nyheter
Totalt 23 forskare får dela på 33 miljoner kronor i Vetenskapsrådets projektbidrag för corona- och covid-19-forskning. Av dessa är 11 forskare vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Nedan information är en sammanfattning av nyheter från Karolinska Institutets HR.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
World-Wide FINGERS (WW-FINGERS) är det första globala nätverket av kliniska prövningar för riskreduktion och förebyggande av demens och Alzheimers sjukdom genom en kombination av parallella livsstilsförändringar på flera områden. Nätverket förenar forskargrupper från över 30 länder och leds av professor Miia Kivipelto vid Centrum för Alzheimerforskning, KI. WW-FINGERS-nätverkets fokus, vetenskapliga strategi och aktiviteter har publicerats idag (6 juli 2020) i tidskriften Alzheimer's & Dementia.
Nyheter
Efter ett omfattande arbete med förankring inom alla kursansvariga institutioner vid Karolinska Institutet och i samverkan med Region Stockholm kan nu läkarprogrammet erbjuda plats till alla behöriga studenter som står på reservplats till höstens kurser.
Nyheter
Den 30 juni tillsatte regeringen en kommission för utvärdering av de åtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av covid-19. Nu har kommissionens samtliga ledamöter utsetts. Där ingår Göran Stiernstedt, ordförande i KI:s styrelse, konsistoriet, samt Mats Thorslund, professor emeritus i socialgerontologi vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Det går inte att ladda upp bilder i Drupal och felsökning pågår. Uppdatering: problemet löst.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Natten till torsdagen 2 juli skedde flera inbrott och inbrottsförsök på Campus Solna, hos flera av hyresgästerna som finns här. Även i KI:s och Akademiska hus lokaler.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
En ny studie från Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet visar att antikroppar mot fettämnet fosforylkolin (PC) kan associeras med skydd mot inflammatoriska systemsjukdomar som till exempel SLE och Sjögrens syndrom. Resultaten ger stöd för en möjlig behandling genom att tillföra antikroppar till patienter med dessa sjukdomar eller genom vaccination.
Nyheter
Måndagen 13 juli kl. 8.00-10.00 är utbildningsdatabasen SELMA nedstängd på grund av tekniskt underhåll.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Forskare vid Karolinska Institutet har i en ny studie avbildat proteinet tau i hjärnan hos levande patienter med Alzheimers sjukdom. Mängden och spridningen av tau visade sig kunna förutse hur minnet kommer att utvecklas i framtiden. Hjärnavbildning för att mäta tau kan vara användbar både för att förbättra diagnostiken och för att utveckla mer effektiva behandlingar, enligt forskarna. Studien publiceras i tidskriften Molecular Psychiatry.
Nyheter
KW
KI webbteam
2020-06-08