Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Temat för en ny avhandling från Karolinska Institutet är könshormoners påverkan på psykiatriska sjukdomar och skadliga beteenden.
Nyheter
Som en del i arbetet med att implementera KI:s uppdaterade grafiska profil ändras standardtypsnittet i Outlook till Arial.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Störningar under gårdagen är nu hanterade.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
I avsnitt 113 av KI:s podcast Medicinvetarna berättar Christina Samuelsson om vilka kommunikationsproblem som kan drabba exempelvis personer med demens eller som har fått en stroke.
Nyheter
Barn vars mammor snusat under graviditeten har mer än trefaldigt ökad risk att dö i plötslig spädbarnsdöd, enligt en omfattande registerstudie från Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Pediatric Research. Risken var betydligt lägre om mamman slutat snusa tidigt i graviditeten.
Nyheter
Nominera till Dimitris N. Chorafas pris för vetenskapligt arbete av mycket hög kvalitet. Du kan nominera en nydisputerad forskare eller doktorand som planerar att disputera 2023.
Nyheter
Ny termin innebär nya planer för studentkårerna vid Karolinska Institutet. Fokus kommer bland annat vara att renovera lokalerna, expandera mottagningsverksamheten och fortsätta arbetet att få medlemmarna att känna sig hemma.
Nyheter
Regeringen stärker arbetet med demens genom att avsätta 8 miljoner kronor i en ny satsning för stärkt äldreomsorg. I denna satsning beviljas SveDem 2,5 miljoner kronor under 2023 för att utveckla Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar (SveDem) och stödja kommunernas förbättringsarbete inom vården och omsorgen för personer med demenssjukdom.
Nyheter
Socialdepartementet har beslutat om nya förordnanden för samtliga 14 ledamöter i regeringens Äldreforskarråd samt förordnat Mats Thorslund som ny ledamot. Det innebär att NVS har fyra representanter i rådet.
Nyheter
Är du intresserad av att veta hur det är att studera utomlands? Då ska du definitivt spana in Studera utomlandsbloggen där KI-studenter delar med sig om hur livet som utbytesstudent är. Nya Zeeland, London och Spanien är några av de platser där KI-studenterna befinner sig under våren.
Nyheter
Om du som TA-personal vill delta i en kongress eller konferens kan du söka bidrag från TA-fonden. Fondens syfte är att bidra till att främja och stimulera TA-personalens kompetensutveckling.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Välkommen att anmäla intresse till en tvådagars workshop med fokus hälsa och klimat: hållbara städer 17-18 april i Stockholm.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Varje år erbjuder NOF resestipendier till unga forskare som deltar i den regionala (NOF, CED, PER) IADR-kongressen och bjuder in unga forskare att delta i Nordic Hatton Award Competition.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Hon föreläser om ”Aging, cellular senescence, and cognitive impairment”, onsdagen den 15 februari kl 9:00-10:00 i föreläsningssal Erna Möller, Neo, Campus Flemingsberg samt via Zoom. Kaffe serveras utanför salen efteråt.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Om konsten att nå ut med sin forskning och sina forskningsresultat var temat på denna eftermiddag den 2 februari i ANA 23. Avdelningen för omvårdnad i hade bjudit in intresserade medarbetare för att ta del av KI:s kommuniktionspalett i samarbete med avdelningen för arbetsterapi samt fysioterapi, kommunikationsavdelningen och PUF-V.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
En viss typ av immunterapi där kroppens T-celler programmeras för att angripa cancerceller, så kallad CAR-T-cellsbehandling, är effektiv hos möss med äggstockscancer. Det visar en studie publicerad i The Journal for ImmunoTherapy of Cancer av forskare från Karolinska Institutet som hoppas att fynden banar väg för en klinisk prövning för att se hur effektiv behandlingen är för kvinnor med sjukdomen.
Nyheter
Forskar-AT innebär att läkare som gör allmäntjänstgöring (AT) kan kombinera den vanliga kliniska allmäntjänstgöringen med upp till 12 månaders forskning på KI.
Utöver att vara behörig för allmäntjänstgöring, är en aktiv forskningsverksamhet vid KI en förutsättning för att erhålla forskar-AT.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Utbildningsminister Mats Persson träffade både forskare och studenter när han besökte Karolinska Institutet den 1 februari. I dialogen med studenter och doktorander lyftes bland annat förutsättningarna för den verksamhetsförlagda utbildningen, reglerna för studiefinansiering och situationen för utländska studenter och forskarstudenter. Forskarna pekade på framsteg för bland annat precisionsmedicin och vacciner och berättade om KI:s beredskap för nya hälsokriser.
Nyheter
Patienter kan få 30 procent färre allvarliga biverkningar från läkemedel om de skräddarsys efter deras gener, enligt en studie publicerad i The Lancet. Forskare från bland annat Karolinska Institutet pekar på att en genetisk analys innan läkemedelsbehandling skulle kunna minska lidande och samhällets sjukvårdskostnader stort.
Nyheter
Idag saknas läkemedel för behandling av icke-alkoholrelaterad fettleversjukdom (NAFLD), som drabbar många med typ 2-diabetes och kan leda till flera allvarliga leversjukdomar. Nu har forskare vid bland annat Karolinska Institutet undersökt en läkemedelskandidat för behandling av fettlever. Den prekliniska studien, som publicerats i Journal of Hepatology, tyder på att en antikropp som blockerar proteinet VEGF-B kan bli ett framtida behandlingsalternativ mot fettlever.
Nyheter
Doktorandnytt riktar sig framförallt till doktorander. Syftet är att informera om nyheter och praktiska detaljer som rör KI:s forskarutbildning.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I dag möts man sällan av rubriker om överbelamrade IVA-avdelningar, presskonferenser om restriktioner eller prognoser för när pandemin kommer vara över. Annat var det för bara ett år sedan, nu är det som om pandemin är bortblåst för de allra flesta av oss. Men så finns det de som blev kvar, de som drabbades av postcovid och fortfarande lider i sviterna av covid-19-viruset. Hur är läget för patienterna, forskningen och viruset nu?
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Risken att drabbas av undvikande/restriktiv ätstörning, ARFID, kan till nästan 80 procent förklaras av genetiska faktorer, enligt en ny tvillingstudie. Studien har publicerats i tidskriften JAMA Psychiatry av forskare vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Hallå där Yang Gao, doktorand vid avdelningen för neurogeriatrik. Den 24 februari försvarar du din avhandling ”Alzheimer Disease: Subcellular Aβ mechanisms and treatment strategies”, vad handlar den om?
Nyheter
Den 11 – 13 januari genomfördes Praktiskt prov för tandläkare med examen utanför EU/EES. 21 personer blev godkända på Praktiskt prov i sin helhet. Tack alla medarbetare för mycket gott samarbete vid genomförandet av examinationen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Du kan drunkna i någons blick, eller så kan den nästan brännas. Blicken är en genväg till människors inre värld, något forskare försöker utnyttja för att lära sig mer om exempelvis autism.
Nyheter
Dariia Chernovska läste sin drömutbildning i medicin vid Bogomolets National Medical University i Kiev när Ryssland invaderade Ukraina och hon tvingades fly. Nu praktiserar hon på institutionen för fysiologi och farmakologi i Daniel Anderssons labb och har siktet inställt på läkarstudier vid Karolinska Institutet till hösten.
Nyheter
Forskar-ST kan sökas av doktorander på KI som samtidigt har en anställning som ST-läkare inom Region Stockholm eller vårdenhet som har avtal med Region Stockholm.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Skörhet kan definieras som ett åldersrelaterat syndrom av fysiologisk nedgång, som kännetecknas av påtaglig sårbarhet för negativa hälsoeffekter. Det utgör ett ökande folkhälsoproblem i takt med att det blir fler och fler riktigt gamla i befolkningen.
Nyheter
På torsdag den 2 februari med start efter kl 19 görs en uppdatering av ki.se inklusive medarbetare.ki.se, utbildning.ki.se och nyheter.ki.se. Webbplatserna kan komma att vara nedstängda för besökare en kortare period under tiden uppdateringen pågår och redaktörer kan inte logga in och arbeta i webbpubliceringssystemet.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Institutionen för fysiologi och farmakologi delar ut två pedagogiska pris årligen, ett för juniora lärare och ett för seniora lärare. FyFa pedagogiska priset 2022 tilldelades Eric Emanuelsson och Jessica Norrbom under FyFas julmingel den 20 december 2022.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Fysiologi och farmakologi
Betablockerare, som vanligen används för att behandla hjärtsjukdomar och högt blodtryck, kan kopplas till minskad risk att begå våldsbrott. Det visar en ny registerstudie från Karolinska Institutet och University of Oxford som publicerats i tidskriften PLOS Medicine.
Nyheter
Den 26 januari välkomnade Centrum för hälsokriser en framstående panel bestående av både nationella och internationella forskare och tjänstemän till det andra KI Contributes. Seminariet innehöll korta presentationer och diskussioner kring det komplexa ämnet extrem hetta, med focus på hur man utvecklar och utvärderar handlingsplaner för extremvärme.
Nyheter
Diabetes typ 2 är en mycket vanlig sjukdom där ärftlighet och övervikt är kända riskfaktorer. I en ny studie vid Karolinska Institutet visar forskare att kvinnor och män med anlag för diabetes har olika riskfaktorer för att få typ 2-diabetes och prediabetes. Studiens resultat publicerades nyligen i tidskriften Frontiers in Endocrinology.
Nyheter
Två KI-forskare – Simon Elsässer och Magda Bienko – tilldelas totalt fyra miljoner euro (cirka 45 miljoner svenska kronor) som mottagare av det europeiska forskningsrådets konsolideringsanslag för 2022. Pengarna stöttar två ambitiösa grundforskningsprojekt som ska öka kunskapen om våra cellers komplexa struktur.
Nyheter
Det svenska ordförandeskapet i EU inleddes vid årsskiftet och det märks, inte minst för frågor som rör hälso- och sjukvård. Anna Martling, överläkare och professor i kirurgi vid Karolinska Institutet, leder EU:s cancerkonferens som äger rum i Stockholm den 1 februari.
Nyheter
Mellan den 12-15 december 2022 utfördes fem separata utrymningsövningar i Biomedicum. Övningarna dokumenterades av Facility Management och receptionen i Biomedicum för att kunna analysera verksamhetens status, brister och behov.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Medicinsk biokemi och biofysik, Fysiologi och farmakologi, Neurovetenskap, Cell- och molekylärbiologi
27 jan 2023
Ny prefekt vid IMM
Anna Bergström är ny prefekt för Institutet för miljömedicin (IMM) sedan årsskiftet.
Nyheter
På eftermiddagen nedan följande dagar, kommer utrymningslarmet i Neo att testas. Helt eller delvis.
Mer information kommer närmare testdatumet:

2023-02-13
2023-05-10
2023-08-11
2023-11-13
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Biovetenskaper och näringslära, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Medicin, Huddinge, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
De är alla fyra entusiastiska över sina nya uppdrag och tycker det är en spännande resa de påbörjat. Medarbetarna på omvårdnad är nu uppdelade i fyra grupper efter ämnesområden, med varsin enhetschef över sig. Enhetscheferna kommer att jobba ihop parvis för att kunna täcka upp för varandra vid behov. Åsa Burström och Lena-Marie Petersson bildar det ena paret och Åsa Craftman och Nana Waldréus det andra.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella anlag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
25 jan 2023
Examensdags
Under den 12-13 januari hölls flera examensceremonier för både våra grundutbildningar och specialistsjuksköterskorna. Det firades både lokalt i Zanderska huset i Flemingsberg och centralt i Aula Medica. Det var många färdigutbildade studenter som var värda att firas.
Nyheter
ADHD är en vanlig neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kännetecknas av uppmärksamhetsproblem, hyperaktivitet och impulsivitet. Symtom på ADHD kvarstår ofta i vuxen ålder, psykiatrisk samsjuklighet och andra negativa hälsoutfall kan tillkomma under hela livet.
Nyheter
Hösten 2022 startade den första uppdragsutbildningen i Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad för sjuksköterskor. Kursen är förankrad i forskning och evidens och ger sjuksköterskor fördjupade kunskaper inom vård och omvårdnad av patienter som genomgår thoraxkirurgiska ingrepp.
Nyheter
Härliga minnen, nya vänner och en fantastisk upplevelse. Aurora Hirvonen och Lorete Krasniqi är två KI-studenter som tagit möjligheten att åka på utbyte under sina studier. Deras beskrivning av sina respektive utbyteserfarenheter är inspirerande och dessutom prisbelönta – de blev nyligen utvalda till KI:s bästa reseberättelser 2021/2022.
Nyheter
KI webbförvaltning
2022-06-08