Nyhetsarkiv

View expanded
View compact
Liselotte Jansson börjar som ny verksamhetschef vid Komparativ medicin den 15 oktober 2020.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Har du också sökt efter mejlet med sommargåvan utan resultat?
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Forskaren Monica Nyström (SOLIID) var medsökande i ett av de projekt som beviljades medel i Fortes utlysning gällande implementeringsforskning i våras.
Nyheter
Forskaren Elisabet Höög (SOLIID) var medsökande i ett av de projekt som beviljades medel i Fortes utlysning gällande Tillämpad välfärdsforskning i våras.
Nyheter
Två färska studier har inte kunnat utesluta risken för autism hos barn vars mamma vaccinerats mot svin- respektive säsongsinfluensa under graviditeten. Nu visar forskare vid Karolinska Institutet att det inte finns något sådant samband. Studien publiceras i Annals of Internal Medicine.
Nyheter
Med anledning av covid 19-utbrottet kommer medierapporten att göras med tätare intervall än annars. Vi kommer också att ha fokus på just rapporteringen om virusutbrottet. Som alltid är medierapporten ett urval av KI-relaterade nyheter.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Tillgängligt stöd till ELN användare
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I Sverige bedöms över 40.000 personer ha ME/CFS eller ”kroniskt trötthetssyndrom” och tillståndet har fått stor aktualitet senaste året med flera uppmärksammade fall av suicid och dödshjälp. En bakgrund till detta kan ha varit förtvivlan över en sjukdom med i stort sett okänd bakgrund och därmed få behandlingsalternativ.
Nyheter
Jiayao Lei tilldelas Dimitris N. Chorafas pris 2020. Priset (5.000 USD) vänder sig till nydisputerade, alternativt doktorander under sista året av doktorandarbetet. Syftet är att stimulera unga, lovande forskare.
Priset delas ut i samband med Installationshögtiden den 15 oktober 2020 i Aula Medica, Karolinska Institutet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Vissa programvarulicenser kommer framöver att förnyas automatiskt och omvandlas till licensabonnemang. Det innebär att du inte behöver köpa en ny licens varje år. Licensen löper initialt i ett år och kan efter det sägas upp med tre månaders uppsägningstid.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Vi lever i en tid när det tycks vara lättare att generera data än att faktiskt tolka den. Zheng Nings avhandling fokuserar därför på metodologi och analys för att använda ny biologisk kunskap från så kallade genomtäckande associationsstudier (GWAS).
Nyheter
Nordiska Expertgruppen (NEG) har utvärderat sambandet mellan kemisk exponering i arbetsmiljön och hjärtkärlsjuklighet. Man rekommenderar en översyn av en rad hygieniska gränsvärden på grund av indikationer på effekter vid eller under gränsvärdena.
Nyheter
Personer med demenssjukdom som får hemtjänst upplever sig inte bli bemötta med respekt och värdighet i samma utsträckning som personer som inte har demens. Det visar en studie av forskare vid Mälardalens högskola (MDH), Karolinska Institutet och Högskolan i Dalarna som publicerats i tidskriften Journal of the American Medical Directors Association (JAMDA).
Nyheter
Vi öppnar med försiktighet, eftersom vi vill erbjuda en trygg och säker träningsmiljö.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset har jämfört tre olika AI-algoritmers förmåga att identifiera bröstcancer från tidigare tagna mammografibilder. Den bästa algoritmen visade sig ha lika bra träffsäkerhet som en genomsnittlig röntgenläkare. Resultatet publiceras i JAMA Oncology och kan visa vägen mot nya sätt att organisera bröstcancerscreening i framtiden.
Nyheter
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Institutet för miljömedicin
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I dagarna har vår avfallsrutin uppdaterats. Avfall är en av våra viktigaste miljöaspekter. Därför är det viktigt att vi alla sorterar avfallet på rätt sätt.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Coronapandemin satte extra fokus på det ökade behovet av kunskap och kompetens inom äldreomsorgen. KI erbjuder en utbildning till specialistsjuksköterska med inriktning på vård av äldre, som förbereder för arbete inom geriatrik, kommunal äldreomsorg och primärvård.
Nyheter
27 aug 2020
Nytt anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Institutet för miljömedicin
Forskar-AT är en möjlighet att få finansierad forskningstid under AT-utbildningen. Forskar-AT kan sökas både av doktorander på KI och av disputerade som har en aktiv forskningsverksamhet vid KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Erika Franzén, vid sektionen för fysioterapi, har nu blivit utnämnd till professor i fysioterapi.
Nyheter
Hur påverkas vår självbild och personlighet av vår kropp? Skulle vår personlighet förändras om vårt medvetande en dag plötsligt vaknade upp i vår bästa väns kropp? Detta tankeexperiment har länge varit ett populärt tema inom science-fiction men en ny studie, publicerad i tidskriften iScience, visar att frågan går att undersöka vetenskapligt med hjälp av beteendeexperiment.
Nyheter
Universitetstandvården har uppdaterat hygienrutinerna. Rutinerna gäller för all tandvårdspersonal vid undersökning och behandling.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Nu är träningslägenheten i korridor A4 på ANA 23 färdigbyggd och slutbesiktigad.
Nyheter
“Jag ser fram emot rollen som prefekt på Institutionen för biovetenskaper och nutrition med en blandning av entusiasm och nyfikenhet", säger professor Janne Johansson, som även ser fram emot chansen att lära känna människorna och arbetet bakom de olika grupperna på BioNut, inklusive deras breda spektra av spännande forskningsområden.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
På torsdag den 27 augusti med start efter kl 19:00 görs en uppdatering av ki.se inkl. utbildning.ki.se, medarbetare.ki.se och nyheter.ki.se. Webbplatserna kommer att kunna nås av besökare under tiden uppdateringen pågår, men redaktörer kan inte logga in och publicera.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Jobba hemma, möblera glesare på kontor och i mötesrum och utöka städrutinerna. Det är några exempel på hur man kan hindra smittspridning på arbetsplatsen under pandemin.
Nyheter
Med anledning av covid 19-utbrottet kommer medierapporten att göras med tätare intervall än annars. Vi kommer också att ha fokus på just rapporteringen om virusutbrottet. Som alltid är medierapporten ett urval av KI-relaterade nyheter.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I en tvärvetenskaplig studie som kombinerar utvecklings- och beräkningsbiologi, har forskare från Karolinska Institutet och Medical University of Vienna, tillsammans med forskare i USA, Italien och Frankrike, avslöjat en dynamisk transkriptomisk färdplan för utvecklingen av somatosensoriska nervceller och vunnit insikter om de mekanismer som ligger till grund för dessa nervcellers öde. Resultaten publiceras i Nature Communications.
Nyheter
KI och S:t Eriks Ögonsjukhus ingår samarbete med det danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk för att utveckla en ny behandling av åldersrelaterad makuladegeneration. Novo Nordisk kommer att ge stöd och 48 miljoner kronor i finansiering för att möjliggöra en klinisk fas 1-studie där nya näthinneceller framställda från embryonala stamceller ska transplanteras till patienter med åldersförändringar i gula fläcken. Målet är att ta fram en helt ny cellterapi mot folksjukdomen som idag saknar behandling.
Nyheter
Den 17 mars 2020 uppmanar Folkhälsomyndigheten Sveriges lärosäten och gymnasieskolor att bedriva distansundervisning för att minska spridningen av covid-19. Campus ödeläggs den 18 mars, men utbildningen ska fortgå. Nu startar ett intensivt arbete för KI:s lärare. Det märks särskilt för enheten Undervisning och lärande (UoL).
Nyheter
Från 15 juni lättades kraven på distansundervisning upp och i höst sker en successiv återgång till KI:s campus. Men den annorlunda vårterminen har gett värdefulla lärdomar och erfarenheter. Sektionschef Ann Langius-Eklöf och adjunkt Carina Georg berättar hur det var för sjuksköterskeutbildningarna – och om att arbeta mot tiden.
Nyheter
Forskare kan ha kommit ett steg närmare i att förstå hur immunsystemet medverkar till svår covid-19 sjukdom. I en studie publicerad i Science Immunology, visar forskare vid Karolinska Institutet att så kallade naturliga mördarceller (NK-celler) var starkt aktiverade tidigt efter SARS-CoV-2-infektion, men att typen av aktivering skilde sig åt hos patienter med måttlig respektive svår covid-19. Upptäckten bidrar till förståelse om utvecklingen av hyperinflammation i vissa patienter.
Nyheter
Hallå där Therese Scott Duncan. Du presenterade din licentiatavhandling "Paving the way - the second generation of e-patients, their experiences, actions and driving forces" i mitten av maj. Stort grattis i efterskott! Kan du berätta lite mer?
Nyheter
Professor Jonas F Ludvigsson, vid MEB, KI har blivit utsedd till nationellt vetenskapligt råd i pediatrik vid Socialstyrelsen med ett fyraårigt förordnande.
Nyheter
ICA-kuriren har nyligen publicerat en artikel om tvillingforskning och genetik. Det handlar om hur mycket som styrs av vårt genetiska arv och vad som är resultatet av miljöfaktorer under vår uppväxt.
Nyheter
Olga Nilsson vid forskargruppen Kärlkirurgi, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Development, evaluation and patient experiences of eHealth in the care of abdominal aortic aneurysm" den 4 september 2020. Huvudhandledare är Rebecka Hultgren.
Nyheter
Vinnova har tillsammans med Formas, Forte, Energimyndigheten, Rymdstyresen och Vetenskapsrådet fått i uppdrag av regeringen att inför EU:s kommande ramprogram komma med förslag på strategi för det svenska deltagandet i programmet. Du som forsknings-och innovationsaktör har nu möjlighet att vara med och tycka till.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Fysiologi och farmakologi
Forskare vid Karolinska Institutet avslöjar mekanismer för olika neuroners sårbarhet och motståndskraft i sjukdomen spinal muskelatrofi genom att undersöka genaktivitetsdynamiken i olika neuron i en musmodell. Studien publicerades nyligen i tidskriften Genome Research.
Nyheter
Ny student på Karolinska Institutet? Tillbaka på campus efter våren? Ta chansen och delta i vår fototävling #helloKI. Dela med dig av dina intryck som student på KI och få möjligheten att bli publicerad på KI’s Instagram och chans att vinna en goodiebag!
Nyheter
Tidigare den här veckan kom en ny rankning av världens lärosäten från Academic Ranking of World Universities, ARWU (också kallad Shanghai-rankningen). Denna rankning har varit jämförelsevis stabil rankning sedan den introducerades 2003.
Nyheter
Välkommen tillbaka till jobbet. Hoppas att du hade en lugn och härlig sommar och att du nu känner dig redo för de utmaningar vi står inför i höst.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Odontologi, Universitetstandvården
NU-konferensen är Sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning. Under 2020 planeras inte någon Lärardag på KI utan istället uppmuntras deltagande på NU-konferensen 7-9 oktober, där KI är medarrangör. Du som medarbetare på KI har möjlighet att få konferensavgiften betald.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI har infört ett nytt ansökningssystem från den 18 augusti 2020 så för att få använda tvillingregistrets resurser måste man nu använda det webbaserade systemet iLab.
Nyheter
Sedan i måndags har det förekommit temperaturvariationer i Biomedicum, där flera upplevt varmare temperatur än vanligt på labb och/eller kontor.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Fysiologi och farmakologi, Facility Management Biomedicum
KW
KI webbteam
2020-06-08